Totalt antall besøk

Visninger
Practices of ambiguity: becoming “information literate” in two Norwegian schools50062
Tree Boosting With XGBoost - Why Does XGBoost Win "Every" Machine Learning Competition?11825
Challenges Facing the Implementation of Inclusive Education Policy in Primary Schools and how these challenges can be addressed in Rarieda Sub-County, Kenya9686
Kunst og håndverk i en digital tid 19031
Samarbeid mellom det offentlige og det private og risikostyring i by- og eiendomsutvikling8880
Viking Age Sites in Northern Europe. A transnational serial nomination to UNESCO´s World Heritage List7658
”Det første møtet med barnehagen” - en bacheloroppgave om tilvenning7456
Vi skriver, leser og lærer sammen. STL+ for alle! En erfaringsbasert skrive- og leseopplæringsmetode for elever med utviklingshemning basert på å skrive seg til lesing med lydstøtte, bilder og multisensoriske oppgaver i et dialogisk samspill.6141
Rjukan - Notodden Industrial Heritage Site. Nomination to the UNESCO World Heritage List. Norway6108
Network Statement 2016 : gyldighetsperiode / validity period 13. desember 2015 - 10. desember 20165988