Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLøvdal, Thor Arne
dc.date.accessioned2011-01-25T15:34:29Z
dc.date.available2011-01-25T15:34:29Z
dc.date.issued2011-01-25T15:34:29Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/95798
dc.descriptionBacheloroppgave 2009en_US
dc.description.abstractDenne besvarelsen bygger på egen erfaring fra praksis, og setter fokus på tilrettelegging for en opplevelse av velvære hos en pasient med diagnosen multippel sklerose ved bruk av fenomenologi, omsorgsfilosofi, omsorgsteori og Kroppskunnskaping. I tillegg beskrives sentrale momenter i forhold til kommunikasjon. Besvarelsen er basert på et litteraturstudium av faglitteratur samt aktuell forskning. Det presenteres aktuell teori og forskning i forhold til min problemstilling. Her ser jeg på momenter som er viktige for å møte den langvarig syke pasienten, allianseskaping og Kristin Heggdals konsept om Kroppskunnskaping. Videre følger teori om Multippel Sklerose, og noen sykepleiefaglige utfordringer knyttet til denne diagnosen. Kari Martinsen og Joyce Travelbee anvendes som oppgavens sykepleiefilosofiskteoretiske grunnlag. Her er fenomenologi og det mellommenneskelige aspektet sentralt. Kunnskap innen hjelpende kommunikasjon anser jeg som viktig, og det presenteres derfor kort noen viktige momenter. I besvarelsen argumenteres det for viktigheten av allianseskaping og møtet mellom sykepleier og pasient, da gjennom teamarbeid, og åpenheten for tonen, sansing og urørlighetssone i møtet med pasienten ut i fra Martinsen og Travelbee. Jeg har egne erfaringer på hvordan en pasient med multippel sklerose ble møtt, og beskriver noen av de sykepleiepraktiske utfordringene jeg ser i møtet med denne pasienten, sett i lys av Almås og Johansen (2007). Kroppskunnskaping, det pasienten sitter inne med av erfaring og kunnskap om sin egen situasjon og sykdom, anvendes som et hjelpemiddel for å legge tilrette for en opplevelse av velvære hos pasienten. Hjelpende kommunikasjon, Kroppskunnskaping og en fenomenologistisk tilnærming brukes i en eksempelsamtale mellom sykepleier og pasient. Jeg presenterer også mitt eget begrep «klinisk årvåkenhet», som forklares som en større sanselig tilstedeværelse overfor pasienten. Det konkluderes med at for å legge til rette for en opplevelse av velvære må sykepleier har fokus på møtet og allianseskapingen med pasienten for å bygge et godt -2- samarbeid. Videre sees Kroppskunnskaping, det å ha en åpenhet overfor pasientens egen kunnskap, og å lytte aktivt til denne, som en viktig faktor for at pasienten skal føle velvære. Til sist sees det på viktigheten av å slippe til de gode øyeblikkene, og å hjelpe pasienten å se og ta vare på disse. Det argumenteres for at det på denne måten er en opplevelse av velvære i øyeblikkene, de små millimeterne som til slutt utgjør de store meterne.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMultippel Skleroseen_US
dc.subjectlivskvaliteten_US
dc.subjectkronisk sykdomen_US
dc.subjectkroppskunnskapingen_US
dc.subjectomsorgen_US
dc.subjectfenomenologien_US
dc.titleFang øyeblikket! Hvordan kan sykepleier legge til rette for en opplevelse av velvære hos en pasient med diagnosen Multippel Sklerose i løpet av en innleggelse i sykehus?en_US
dc.title.alternativeCatch the moment!en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber41en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel