Nye registreringer

 • Near- and long-term global warming of current emissions 

  Lund, Marianne Tronstad; Stjern, Camilla Weum; Samset, Bjørn Hallvard; Aamaas, Borgar; Kallbekken, Steffen (CICERO Report;2018:15, Research report, 2018-11-05)
  Human activities influence the climate in a range of ways. While emissions of CO2 from burning of fossil fuels is the dominant factor behind the present rapid global warming, many other gases and particles also contribute. ...
 • Hva sier spesialrapporten om 1,5 °C om lavutslippsomstilling for Oslo? 

  Aamaas, Borgar; Jensen, Elisabeth Schøyen (CICERO Report;2018:13, Research report, 2018-11-19)
  Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO Senter for klimaforskning i oppdrag å sammenstille resultater og funn fra klimapanelets spesialrapport om 1,5 °C som kan være særlig relevant for Oslo kommunes klimaarbeid. Et av ...
 • Referansebane og framskrivning for Oslos klimagassutslipp mot 2030 

  Aamaas, Borgar; Korsbakken, Jan Ivar; Madslien, Anne (CICERO Report;2018:12, Research report, 2018-09-07)
  Klimaetaten i Oslo kommune har gitt CICERO og TØI i oppdrag om å utarbeide en referansebane for Oslos klimagassutslipp for perioden 2017 til 2030. Dette arbeidet er basert på best tilgjengelig kunnskap om de driverne som ...
 • CICERO MILESTONES 2018. A practitioner's perpective on the Green Bond Market 

  Alfsen, Knut H.; Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Dejonckheere, Sophie; Lund, Harald Francke; Schiessl, Bernhard; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2018:11, Research report, 2018-09-07)
  Celebrating our 10th anniversary of providing second opinions, this report summarizes CICERO's approach and best practice application of our methodology. The green bond market has developed significantly since we assessed ...
 • Effektiv klimakommunikasjon -Trender og fakta 2018 

  Arnslett, Astrid; Bjørnæs, Christian; Lannoo, Elisabeth (CICERO Report;2018:09, Research report, 2018-08-14)
  Dersom vi skal klare å holde den globale oppvarmingen godt under 2°C og helst under 1,5°C slik Parisavtalen sier, så haster det å gjennomføre det grønne skriftet. Vi vet omtrentlig hva som må gjøres, og mye av politikken ...
 • Policy Entrepreneurship Curbed by Member State Preferences: DG Climate Action and the Effort Sharing Policy 

  Myhrer, Eirik Elvemo (CICERO Report;2018:10, Research report, 2018-07-11)
  Efforts to reduce greenhouse gas emissions from the European Union (EU) are divided between two sector overreaching policy frameworks, the Emissions Trading Scheme and the Effort Sharing policy. The Effort Sharing policy ...
 • The climate impacts of current black carbon and organic carbon emissions 

  Aamaas, Borgar; Lund, Marianne Tronstad; Myhre, Gunnar; Samset, Bjørn Hallvard; Stjern, Camilla Weum; Kallbekken, Steffen (CICERO Report;2018:08, Research report, 2018-06-20)
  In Part 1, we present a summary of recent research into the climate impact of black and organic carbon. There have been many developments on the research front in recent years, and this rapid pace is expected to continue. ...
 • Evaluating User Satisfaction with Climate Services in Tanzania 2014 - 2016: Summary Report to the Global Framework for Climate Services Adaptation Programme in Africa 

  West, Jennifer Joy; Daly, Meaghan; Yanda, Pius (CICERO Report;2018:07, Research report, 2018-06-07)
  This report summarizes findings from qualitative research undertaken by the Center for International Climate Research (CICERO) and the University of Dar es Salaam (UDSM) in Tanzania between 2014 and 2016 under the Global ...
 • Flomrisiko i Norge: Hvem betaler for framtidens våtere klima? 

  Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Pillay, Kamleshan (CICERO Report;2018:06, Report, 2018-05-09)
  Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere. Alle økonomiske sektorer kan bli ...
 • Flood Risk for Investors. Are you prepared? 

  Alnes, Kristina; Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Pillay, Kamleshan (CICERO Reports;2018:05, Research report, 2018-05-04)
  The report discusses how climate change will affect the frequency and intensity of flooding events. Looking at four case studies, it maps the total costs of flood events and analyses who ultimately pays the costs. The case ...
 • Strøm fra folket? Drivkrefter og barrierer 

  Westskog, Hege; Inderberg, Tor Håkon Jackson; Sæle, Hanne; Winther, Tanja (CICERO Report;2018:04, Report, 2018-04-30)
  Prosjektet har hatt som målsetting å identifisere drivkrefter for og barrierer mot at norske husholdningskunder blir plusskunder. Vi har sett på hvorfor noen husholdninger i Norge velger å bli plusskunder, hvilke erfaringer ...
 • Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak 

  Westskog, Hege; Selvig, Eivind; Aall, Carlo; Amundsen, Helene; Jensen, Elisabeth S. (CICERO Report;2018:03, Research report, 2018-04-25)
  I denne rapporten har vi sett på potensial og barrierer for lokale klimatiltak der vi har lagt til grunn at Norge fram mot 2050 må redusere sine klimagassutslipp med 80-90% for å bli et såkalt lavutslippssamfunn. Skal Norge ...
 • Climate scenarios demystified. A climate scenario guide for investors 

  Berg, Alexander O.; Clapp, Christa; Lannoo, Elisabeth; Peters, Glen (CICERO Report;2018:02, Research report, 2018-01-31)
 • GRACE model and applications 

  Aaheim, H. Asbjørn; Orlov, Anton; Wei, Taoyuan; Glomsrød, Solveig (CICERO Reports;2018:01, Research report, 2018-01-29)
  This report is a documentation of the GRACE model. GRACE is a computable general equilibrium model aimed at supporting studies of the global consequences of human activities that affect the drivers of climate change. The ...
 • Socio-economic consequences of climate change in Hindu-Kush Himalaya 

  Aaheim, H. Asbjørn; Dhakal, Kabindra; Orlov, Anton (CICERO Report;2017:07, Research report, 2017-11-13)
  The answer to how climate change will affect Hindu-Kush-Himalaya depends on whom you ask. Some will point at expected changes in climate, others will show what it may do to poor people, and some will express their concerns ...
 • Norges klimamål for 2030. Fra global til europeisk kostnadseffektivitet 

  Christensen, Lina (CICERO Report;2017:04, Report, 2017)
  Fra Kyoto-protokollens ovenfra og ned-system, så man i oppløpet til Paris-toppmøtet i 2015 en dreining mot mer nasjonalt ansvar. Dette gjorde at de framtidige mulighetene for å kutte utslipp i utviklingsland, måten Norge ...
 • Klimavalg 2017 

  Lahn, Bård; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2017:03, Research report, 2017)
  Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne ...
 • Mobilizing Adaptation Finance in Developing Countries 

  Pillay, Kamleshan; Aakre, Stine; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2017:02, Research report, 2017-03-23)
  More funding is needed for adaptation to climate change, particularly in developing countries. Mobilization of adaptation finance is difficult due to uncertainties related to frequency, severity and geographical spread of ...
 • Shades of Climate Risk. Categorizing climate risk for investors 

  Clapp, Christa; Lund, Harald Francke; Aamaas, Borgar; Lannoo, Elisabeth (CICERO Report;2017:01, Research report, 2017)
  Taking a starting point in the latest climate science, this report categorizes climate change risk according to timeframe and probability by region and highlights risks that require immediate attention from investors. ...
 • Health benefits from reducing PM2.5 pollution in Hebei, China 

  Aunan, Kristin; Skeie, Ragnhild Bieltvedt (CICERO Report;2016:10, Research report, 2016)

Vis flere