Collections

Recent Submissions

 • Norges klimamål for 2030. Fra global til europeisk kostnadseffektivitet 

  Christensen, Lina (CICERO Report;2017:04, Report, 2017)
  Fra Kyoto-protokollens ovenfra og ned-system, så man i oppløpet til Paris-toppmøtet i 2015 en dreining mot mer nasjonalt ansvar. Dette gjorde at de framtidige mulighetene for å kutte utslipp i utviklingsland, måten Norge ...
 • Erfaringer med støtteordninger til solcelleanlegg til husholdninger i Norge, utsteders perspektiver 

  Westskog, Hege; Aasen, Marianne (CICERO Policy Note;2017:02, Research report, 2017)
  Til nå har det vært tre lokale støtteordninger for solceller til husholdninger i Norge i tillegg til den støtteordningen som administreres av Enova. Oslo, Hvaler og Fredrikstad kommuner har valgt å støtte installering av ...
 • Klimavalg 2017 

  Lahn, Bård; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2017:03, Research report, 2017)
  Høsten 2016 fikk CICERO midler fra Norges Forskningsråd for å utvikle en rapport inn mot valget 2017. Etter samtaler med ulike aktører innen politikk, media, organisasjoner og forskning ble det valgt ut fire områder denne ...
 • Poland’s renewable energy policy mix: European influence and domestic soap opera 

  Szulecki, Kacper (CICERO Working paper;2017:01, Report, 2017)
  Poland’s energy mix is dominated by indigenous coal, and since the country joined the European Union in 2004 it has been clear that it will do much to safeguard its domestic coal sector and resist pressures for ambitious ...
 • Mobilizing Adaptation Finance in Developing Countries 

  Pillay, Kamleshan; Aakre, Stine; Torvanger, Asbjørn (CICERO Report;2017:02, Research report, 2017-03-23)
  More funding is needed for adaptation to climate change, particularly in developing countries. Mobilization of adaptation finance is difficult due to uncertainties related to frequency, severity and geographical spread of ...
 • Redusert oljeutvinning som klimatiltak: Faglige og politiske perspektiver 

  Lahn, Bård (CICERO Policy Note;2017:01, Policy note, 2017)
  Å regulere produksjonen av fossile energiressurser har fått økt oppmerksomhet i klimadebatten de siste årene. Mens klimapolitikken tradisjonelt har vært orientert mot å begrense etterspørselen etter kull, olje og gass, er ...
 • Shades of Climate Risk. Categorizing climate risk for investors 

  Clapp, Christa; Lund, Harald Francke; Aamaas, Borgar; Lannoo, Elisabeth (CICERO Report;2017:01, Research report, 2017)
  Taking a starting point in the latest climate science, this report categorizes climate change risk according to timeframe and probability by region and highlights risks that require immediate attention from investors. ...
 • Health benefits from reducing PM2.5 pollution in Hebei, China 

  Aunan, Kristin; Skeie, Ragnhild Bieltvedt (CICERO Report;2016:10, Research report, 2016)
 • Visjoner av lavkarbon Norge 

  Torvanger, Asbjørn; Bjørnæs, Christian; Lund, Harald Francke; Oort, Bob E.H. van (CICERO Reports;2016:09, Research report, 2016)
  Vi har utviklet visjoner av Norge i 2050 som et lavkarbon og klimarobust samfunn, basert på innspill fra en referansegruppe fra næringsliv, organisasjoner, myndigheter, forskningsmiljø og miljøorganisasjoner. De viktigste ...
 • Instruments to incentivize private climate finance for developing countries 

  Torvanger, Asbjørn; Narbel, Patrick; Pillay, Kamleshan; Clapp, Christa (CICERO Report;2016:08, Research report, 2016)
  Multiple financial instruments are available to de-risk or reduce costs related to climate mitigation measures and projects in developing countries. The financial instruments can be divided into the categories: revenue ...
 • Luftfart og klima - En oppdatert oversikt over status for forskning på klimaeffekter av utslipp fra fly 

  Lund, Marianne T.; Aamaas, Borgar; Berntsen, Terje K.; Fuglestvedt, Jan S. (CICERO Report;2016:05, Research report, 2016)
  Denne rapporten gir en oppdatert oversikt over hvordan og i hvilken grad de ulike utslippene fra flytrafikk påvirker klima basert på den nyeste forskningen. For å forstå den totale klimaeffekten av luftfart er det viktig ...
 • Klimapolitikken i Norden - En sammenligning av mål og virkemidler i de nordiske landene 

  Lahn, Bård; Leiren, Merethe Dotterud (CICERO Report;2016:07, Research report, 2016)
  Rapporten sammenligner klimapolitikken i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Hovedvekten er lagt på landenes klimamål, overordnet lovverk og sentral virkemiddelbruk. Det gis også en mer dyptgående beskrivelse av ...
 • Climate Footprints of Norwegian Dairy and Meat - a Synthesis 

  Oort, Bob van; Andrew, Robbie (CICERO Report;2016:06, Research report, 2016)
  This report reviews the current literature on meat, milk and dairy, with a special focus on Norway. To understand differences in reported emissions, the report explains the variation in methodological approaches such as ...
 • What’s Fair – and Why? An Empirical Analysis of Distributive Fairness in the Climate Negotiations 

  Tørstad, Vegard H. (CICERO Report;2016:04, Research report, 2016)
  In the climate negotiations, conceptions of fairness plays an important role. For a climate agreement to be effective and durable, it must be conceived as fair by as many of its parties as possible. Unfortunately, there ...
 • Green Bonds and Environmental Integrity: Insights from CICERO Second Opinions 

  Clapp, Christa; Alfsen, Knut H.; Lund, Harald Francke; Pillay, Kamleshan (CICERO Policy Note;2016:01, Policy Note, 2016)
  This policy note shares insights from CICERO's experience in producing over 60 second opinions. Insights on the environmental integrity of green bonds include: 1) Management that is aligned for climate risk can give greater ...
 • Norway’s role in supporting green growth in developing countries 

  Asbjørn, Torvanger; Kamleshan, Pillay (CICERO Report;2016:03, Others, 2016)
  This report discusses green growth in developing countries, and Norway's role supporting such a green development strategy. After defining green growth in the context of developing countries, the report discusses indicators ...
 • Establishing a baseline for monitoring and evaluating user satisfaction with climate services in Tanzania 

  Daly, Meaghan E.; West, Jennifer Joy; Yanda, Pius Z. (CICERO Report;2016:02, Research report, 2016)
  This report is an output from the Global Framework for Climate Services Adaptation Program in Africa (GFCS-APA) Tanzania country activities. The aim of the report is to establish a baseline for monitoring “User Satisfaction ...
 • Business as UNusual: the implications of fossil divestment and green bonds for financial flows, economic growth and energy market 

  Glomsrød, Solveig; Taoyuan, Wei (CICERO Working Paper;2016:01, Working paper, 2016)
  Green bonds and fossil divestment has emerged as a bottom-up approach to climate action within the business community. Recent pledges by large banks and institutional investors have reached levels that have the potential ...
 • Virksomme klimabudskap 

  Lannoo, Elisabeth; Reed, Eilif Ursin (CICERO Report;2016:01, Research report, 2016)
  Denne rapporten gir en kort oversikt over hva forskere og kommunikasjonseksperter mener er det viktigste som skal til for å få folk engasjert i klimasaken og hvilke verdier forskjellige målgrupper baserer sine valg på. Den ...
 • Future narratives for two locations in the Barents region 

  Oort, Bob van; Bjørkan, Maiken; Klyuchnikova, Elena M (CICERO Report;2015:06, Research report, 2015)
  What does the future look like from the perspective of municipalities in various locations in the Barents region? What climatic, social and environmental challenges might there be, and how might local people respond? This ...

View more