Nye registreringer

 • Ikke-observerbar økonomi (NOE) 

  Reimertz, Henrik Solbakken (Bachelor thesis, 2017)
  Anslag på økonomiske hovedstørrelser bidrar til svært viktig informasjon om tilstanden og utviklingen av et lands økonomi. Bak ethvert land står en stat som legger til rette for politiske og økonomiske systemer. Som en ...
 • Transforming psd2 from a threat into an opportunity for Nordea 

  Lilleberg, Håkon; Svendsen, Christian Slåen; Skaiaa, Sebastian Kleppe (Bachelor thesis, 2017)
  The revised payment services directive (PSD2) is a disruptive piece of legislation set to remove incumbent banks monopoly on customer account information and payment services. Along with the EU’s General Data Protection ...
 • Hvordan kan Lean Six Sigma bidra til å redusere variasjon, gjennomløpningstid, og sløsing, samt skape bedre flyt i verdistrømmen til Bring OX? 

  Aasrum, Olav Linnestad; Aandal, Jonas (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven tar sikte på å analysere Bring OX sin ordreprosess fra kunden bestiller transport, til varen er levert på destinasjon. Hovedfokuset i oppgaven er å effektivisere interne aktiviteter hos Bring gjennom å ...
 • Gevinster ved bruk av robotisert prosess automatisering i direktoratet for økonomistyring 

  Sæstad, Rakel Bjorland; Skori, Ingrid Havnen; Syverrud, Sandra (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har vi sett på implementering av robotisert prosessautomatisering hos Direktoratet for økonomistyring, og hvilke fordeler automatiseringen vil medføre. Direktoratet for økonomistyring har planlagt ...
 • Merkevarebygging i delingsøkonomi 

  Hamidi, Fazel; Hovden, Olav Hexeberg; Halvorsen, Lisa (Bachelor thesis, 2017)
  Delingsøkonomi er et relativt nytt fenomen, og kan kort forklares som å tilgjengeliggjøre underutnyttede, hovedsakelig private, ressurser på nettbaserte samfunn. Delingsøkonomien bygger på forretningsmodeller som bryter ...
 • Den digitale musikkbransje: korleis kan nye artistar dra nytte av digitaliseringa for å påverke kjøpsåtferda til forbrukaren? 

  Gloppen, Frida Lingjerde (Bachelor thesis, 2017)
  Bacheloroppgåva omhandlar den digitale musikkbransje og fokuset er retta mot korleis ein som ny artist kan dra nytte av digitaliseringa for å nå ut til forbrukaren. Oppgåva har to hovudemne. Fyrste emne er forbrukaråtferd ...
 • Handleopplevelsens rolle innen handel i fysisk butikk versus nettbutikk i klesbransjen. 

  Haugen, Marlen Hylseng (Bachelor thesis, 2017)
  I dagens marked er klesbransjen preget av svært tett konkurranse, både fra aktører som opererer med fysiske butikker, nettbutikker og multikanaler. Det har i løpet av de siste årene oppstått flere nye konsepter som ...
 • Oslos boligmarked 

  Strandheim, Tormod; Aasland, Haavard (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven har som hensikt å analysere boligmarkedet i Oslo, for deretter å kunne argumentere for om det eksisterer en boligboble eller ikke. Derav problemstillingen: «Eksisterer det en boligboble i Oslos ...
 • Lojal, eller bare rabattgal? 

  Solheim, Lene; Nagy, Emilie; Johannessen, Regine (Bachelor thesis, 2017)
  Oppgaven vår tar for seg sammenhengen mellom lojalitet og lojalitetsprogram i dagligvarebransjen. Vi synes det er spennende å se hvordan lojalitetsprogram har utviklet seg den senere tiden og i hvilken grad det påvirker ...
 • Husholdningers gjeldsvekst - empirisk studie av årsaksforhold bak utviklingen i gjeldsbelastning blant norske husholdninger i perioden 1995-2015 - 

  Syslak, Daniel (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven undersøker årsaksforhold til utviklingen i gjeldsbelastning blant Norske husholdninger i perioden 1995 – 2015. I perioden har gjeldsbelastningsnivået økt med mer enn 90%, noe som tilsier at veksten ...
 • Hvordan kan Godtlevert øke lønnsomheten per kunde på lang sikt? 

  Flaatrud, Håvard Gustav; Tønjum, Fredrik Johansen (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven i Bedriftsutvikling for SMB ble skrevet våren 2017 i samarbeid med matkasseleverandøren Godtlevert. I starten av semesteret kom vi tidlig i samtaler med bedriften om hva slags utfordringer de hadde, ...
 • Delingsøkonomi 

  Nagell, Eirin; Lodden, Sara Lyngholm (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikten med denne oppgaven er å kartlegge holdning og kjøpsatferd i forhold til delingsøkonomi. Problemstillingen vår lyder som følger: hva er sammenhengen mellom holdning til delingsøkonomi og tilhørende kjøpsatferd? ...
 • Hvilken effekt har produktplassering på kjøpsatferd? 

  Thu, Mariell; Sandve, Siv (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven skal vi kartlegge hvilke effekter produktplassering har på kjøpsatferd med utgangspunkt i merkeholdninger og merkekjennskap. Det har blitt fokusert på produktplassering i forhold til norske tv-program, ...
 • Uniprint AS : Rekruttering og kompetanseinnhenting i gründerbedrifter i vekst 

  Birkeland, Kristine Skaalvik; Jensen, Ida Kristin; Heggdal, Karoline Ytre-Arna (Bachelor thesis, 2017)
  Vi har i denne oppgaven tatt for oss utfordringer knyttet til innhenting av kompetanse og rekruttering for gründerbedrifter i overgangen mellom oppstart og vekst. Formålet med oppgaven er kartlegge hvordan profilerings- ...
 • Lean Service for frigjøring av tid i en boligforvaltningsavdeling 

  Schei, Bjørn; Volden, Tor Magne; Hildre, Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan tidspresset til boligforvalterne i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning kan lettes. Lettet tidspress har til hensikt å frigjøre tid til verdiskapende aktiviteter og redusere ...
 • Ezinne Athletics 

  Okparaebo, Ezinne; Nesse, Martine Eirin; Strømme, Caroline (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har vi tatt for oss organisasjonen Ezinne Athletics, som per dags dato er en veldedig organisasjon som har som mål å få økt antallet av jenter med minoritetsbakgrunn i friidretten, da det tilbudet som ...
 • Akseleratorprogrammer : brobygger mellom gründervirksomheter og de etablerte virksomhetene 

  Hjelstuen, Axel Pirisi; Velija, Valon (Bachelor thesis, 2017)
  Det er et økende fokus på innovasjon i Norge, der nye gründervirksomheter er en viktig kilde. Gründervirksomheter benytter ofte ny teknologi og er videre med på å utvikle nye spennende forretningsmodeller (Kohler, 2016). ...
 • Bidrar Studentbedriftkurset til entreprenøriell læring, og på hvilken måte påvirker kurset studentens motivasjon til å starte egen bedrift i senere tid? 

  Edo, Liv Zeinab Lyster; Aase, Rebecca Handal; Gjerdalen, Tilde (Bachelor thesis, 2017)
  Det blir stadig lagt mer fokus på å lære den yngre generasjonen om verdi- og nyskaping i næringslivet. Regjeringen har i samarbeid med næringslivet etablert flere tiltak for å oppnå en økt grad av entreprenøriell læring ...
 • Sølvrev : Digital posisjonering i B2B-markedet 

  Dvergsdal, Daniel Klakegg; Erdal, Endre; Lem, Nils Johan Greve (Bachelor thesis, 2017)
  Bacheloroppgaven er et resultat av kurset Bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter. I besvarelsen har vi tatt for oss markedsføringsbyrået Sølvrev og formulert følgende problemstilling: • Hvordan kan Sølvrev ...
 • Meland Elektro AS 

  Landsvik, Ingvild Marie (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet på bakgrunn av faget Bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter, hvor jeg har valgt Meland Elektro AS som min bedrift. Bedriften befinner seg i dag i et marked hvor det er viktig ...

Vis flere