Sub-archives within this community

Recent Submissions

 • Prosjektstyring av Drageid Leirskole 

  Aune Moe, Carolina Neokline (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Oppgaven handler om prosjektstyring, og her har jeg gått nærmere inn på byggeprosjektet Drageid Leirskole. Dette prosjektet var ferdig sommeren 2014. Prosjektet hadde et forsikringsselskap som oppdragsgiver. De hadde ...
 • Går alt etter planen 

  Sollihagen, Marthe; Owczarz, Monika; Kjølstad, Thorkil (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Bacheloroppgaven omhandler planleggingen for utbygging – og ombyggings prosjektet til bedriften Polarbröd AB. Det er et svensk foretak plassert i Bredbyn som ligger i Väster-Norrland i Sverige, som produserer brød. Firmaet ...
 • En ting er å si hva man skal gjøre, en annen sak er å gjøre det 

  Krokann, Dag Nesvoll; Thomassen, Kristian; Hanssen, Christoffer Ivar Jonatan (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Denne bevarelsen er resultatet etter opparbeidet kunnskap og kompetanse gjennom deltakelse i faget BST 2531 – Prosjektledelse, og kurset BTH 2532 – Bacheloroppgave i prosjektledelse. Denne oppgaven markerer slutten på en ...
 • Kontraktledelse i Prosjekter 

  Setsaas, Marthe; Hille-Dahl, Kristine Berntsen; Westerlund, Viktoria Louise (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Bacheloroppgaven tar for seg hvordan to virksomheter innen eiendomsutvikling praktiserer konktraktledelse ved gjennomføring av prosjekter. Virksomhetene som presenteres i oppgaven er Westerlund Eiendom og Villaservice, ...
 • MOT til å lede 

  Lippe, Fredrik Von Der; Solheim, Caroline Hellestræ (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  MOT er en ideell organisasjon, som har ungdommenes mot i fokus. Deres visjon er: ”varmere og tryggere samfunn”. MOT samarbeider med cirka 65.000 frivillige ungdommer. Gjennom prosjektet MOT-turneen 2014 ønsket de å gi ...
 • Overleveringsprosessen 

  Moen, Hege; Fremme, Heidi Magrethe (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Denne oppgaven handler om avslutningsfasen i prosjekter og mer spesifikt om prosessen med overlevering av bolig fra utbygger til sluttkunde. Vi har sett på hvordan Heimdal Bolig AS gjennomfører sine overleveringer og ...
 • Et ”trykklart” prosjekt 

  Andresen, Kenneth Kopperud; Bangjord Hove, Tommy; Sivertsen, Anders (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Hitra-Frøya bestemte seg i slutten av 2013 for å starte et nytt prosjekt med tittelen Hitra-Frøya Pluss. Denne oppgaven fokuserer på temaet prosjektgjennomføring og problemstillingen Hvordan gjennomførte Hitra-Frøya ...
 • På rett vei med perfeksjonister bak rattet 

  Kristoffersen, Barbro; Hilmarsen, Gunn; Ytreeide, Christian Høydal (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Denne bacheloroppgaven handler om samlokaliseringsprosjektet Østre Rosten 8, der de to bilfirmaene Motor-Trade og Prøven Bil har flyttet inn under samme tak. Dette prosjektet er unikt i norsk sammenheng i følge interessentene. ...
 • Del opplevelsen! En kommunikasjonskampanje for SF Kino 

  Thorsvik, Ivar; Hodne, Andreas; Feen, Erlend Corcoran (Bachelor thesis, 2016)
  I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å minimere spriket mellom planlagte kinobesøk, og gjennomført besøk i målgruppen gutter og jenter 16-19 år i Skedsmo kommune. I første del av oppgaven ...
 • Effektivisering av drift og forbedring av brukeropplevelse gjennom videreutvikling av en kundeportal 

  Engh, Kristine Hageselle; Jensen, Kristine Bratli; Jørgensen, Simen (Bachelor thesis, 2016)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet i tilknytning til fordypningsretningen forretningsutvikling og teknologi, ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Oppgaven er skrevet av tre avgangsstudenter ved studieretningen økonomi og ...
 • Hva kan Rambøll gjøre for å tilrettelegge for et lønnsomt CRM-system? 

  Vatne, Martine (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Rambøll er Nordens ledende konsulent- og rådgivningsfirma innen bygg, arkitektur, energi, miljø, olje og gass samt også management consulting. Virksomheten innehar et stort faglig spekter, og er derfor å anse som en ...
 • Samfunnsansvarlige investeringer 

  Faksvåg, Ine Marie Ullern; Narmo, Emilie; Niles, Jony (Bachelor thesis, 2016)
  Formålet med denne oppgaven er å studere utviklingen av fenomenet Social Responsible Investments (SRI) som beslutningsgrunnlag for investeringer. Oppgavens problemstilling undersøker hvorvidt SRI gir lik eller ulik ...
 • Verdivurdering av Norway Royal Salmon ASA 

  Løken, Andreas Bøyum; Eyjolfsdottir, Anna Vala (Bachelor thesis, 2016)
  Norway Royal Salmon ASA er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor produksjon og videreforedling av laks. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av Norway Royal Salmon, og dermed kunne si noe om ...
 • Implementering av balansert målstyring hos Møller Bil Leangen 

  Øverby, Aleksander; Aamild, Per Olav Bjerkholt (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Oppgaven er skrevet i samarbeid med Møller Bil Leangen, og har ledelsesverktøyet balansert målstyring som tema. Formålet med oppgaven har vært på utarbeide en modell for implementering av balansert målstyring i virksomheten. ...
 • Markedsanalyse og verdivurdering av Nordic Semiconductor 

  Pünther, Matias; Sørensen, Siri (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Denne bacheloroppgaven i økonomi og administrasjon er skrevet som en avslutning på vårt tre-årige studie ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsettelse, hvor vi har valg å foreta en verdivurdering av teknologiselskapet ...
 • Innholdsmarkedsføring - Innenfra og ut 

  Franzén, Victor Tom; Flaten, Terje (Bachelor thesis, 2016)
  I denne bacheloroppgaven ønsker vi å sette nytt lys på et moderne begrep: Innholdsmarkedsføring, eller Content Marketing. Vi ønsket å skrive om noe som er lite dekket av eksisterende litteratur og komme med et reelt ...
 • Bacheloroppgave i Retail Management 

  Rygh, Magnus Rustad; Kjellemo, Erik Aleksander (Bachelor thesis, 2016)
  Vi starter med å presentere dagligvarebransjen og generell informasjon, dette gjøres for å få et bilde over nåsituasjonen og hvordan konkurransearenaen er i skrivende stund. Det var også viktig for oss å definerer ...
 • Bacheloroppgave i Retail Management 

  Krøglid, Helene; Tafjord, Josefine Vadset (Bachelor thesis, 2016)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er fordelsprogram, der vi har kommet frem til følgende problemstilling: “Er fordelsprogram utslagsgivende ved valg av butikk?: med Kiwi som case” Oppgaven starter med en presentasjon ...
 • Bilfritt Oslo sentrum 2019 

  Hanseth, Martin; Norheim, Erlend Markus Hansen (Bachelor thesis, 2016)
  Den 14. September 2015 var det kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge. Etter valget gikk Miljøpartiet De Grønne inn i byrådet (MDG). MDG er et parti som ønsker en grønnere by og et av forslagene var derfor et bilfritt ...
 • Innholdsmarkedsføring 

  Toft, Tina Marie Berg; Åteigen, Mari Tveide; Krav, Cathrine (Bachelor thesis, 2016)
  I Bacheloroppgaven er merkevarestrategien innholdsmarkedsføring valgt, hvor casene Gilde oppskriftshefter, Team Coop og Forsvaret er benyttet for å belyse funn. Innholdsmarkedsføring er forenklet en vedvarende ...

View more