Nye registreringer

 • Del opplevelsen! En kommunikasjonskampanje for SF Kino 

  Thorsvik, Ivar; Hodne, Andreas; Feen, Erlend Corcoran (Bachelor thesis, 2016)
  I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å minimere spriket mellom planlagte kinobesøk, og gjennomført besøk i målgruppen gutter og jenter 16-19 år i Skedsmo kommune. I første del av oppgaven ...
 • Effektivisering av drift og forbedring av brukeropplevelse gjennom videreutvikling av en kundeportal 

  Engh, Kristine Hageselle; Jensen, Kristine Bratli; Jørgensen, Simen (Bachelor thesis, 2016)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet i tilknytning til fordypningsretningen forretningsutvikling og teknologi, ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Oppgaven er skrevet av tre avgangsstudenter ved studieretningen økonomi og ...
 • Hva kan Rambøll gjøre for å tilrettelegge for et lønnsomt CRM-system? 

  Vatne, Martine (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Rambøll er Nordens ledende konsulent- og rådgivningsfirma innen bygg, arkitektur, energi, miljø, olje og gass samt også management consulting. Virksomheten innehar et stort faglig spekter, og er derfor å anse som en ...
 • Samfunnsansvarlige investeringer 

  Faksvåg, Ine Marie Ullern; Narmo, Emilie; Niles, Jony (Bachelor thesis, 2016)
  Formålet med denne oppgaven er å studere utviklingen av fenomenet Social Responsible Investments (SRI) som beslutningsgrunnlag for investeringer. Oppgavens problemstilling undersøker hvorvidt SRI gir lik eller ulik ...
 • Verdivurdering av Norway Royal Salmon ASA 

  Løken, Andreas Bøyum; Eyjolfsdottir, Anna Vala (Bachelor thesis, 2016)
  Norway Royal Salmon ASA er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor produksjon og videreforedling av laks. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av Norway Royal Salmon, og dermed kunne si noe om ...
 • Implementering av balansert målstyring hos Møller Bil Leangen 

  Øverby, Aleksander; Aamild, Per Olav Bjerkholt (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Oppgaven er skrevet i samarbeid med Møller Bil Leangen, og har ledelsesverktøyet balansert målstyring som tema. Formålet med oppgaven har vært på utarbeide en modell for implementering av balansert målstyring i virksomheten. ...
 • Markedsanalyse og verdivurdering av Nordic Semiconductor 

  Pünther, Matias; Sørensen, Siri (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Denne bacheloroppgaven i økonomi og administrasjon er skrevet som en avslutning på vårt tre-årige studie ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsettelse, hvor vi har valg å foreta en verdivurdering av teknologiselskapet ...
 • Innholdsmarkedsføring - Innenfra og ut 

  Franzén, Victor Tom; Flaten, Terje (Bachelor thesis, 2016)
  I denne bacheloroppgaven ønsker vi å sette nytt lys på et moderne begrep: Innholdsmarkedsføring, eller Content Marketing. Vi ønsket å skrive om noe som er lite dekket av eksisterende litteratur og komme med et reelt ...
 • Bacheloroppgave i Retail Management 

  Rygh, Magnus Rustad; Kjellemo, Erik Aleksander (Bachelor thesis, 2016)
  Vi starter med å presentere dagligvarebransjen og generell informasjon, dette gjøres for å få et bilde over nåsituasjonen og hvordan konkurransearenaen er i skrivende stund. Det var også viktig for oss å definerer ...
 • Bacheloroppgave i Retail Management 

  Krøglid, Helene; Tafjord, Josefine Vadset (Bachelor thesis, 2016)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er fordelsprogram, der vi har kommet frem til følgende problemstilling: “Er fordelsprogram utslagsgivende ved valg av butikk?: med Kiwi som case” Oppgaven starter med en presentasjon ...
 • Bilfritt Oslo sentrum 2019 

  Hanseth, Martin; Norheim, Erlend Markus Hansen (Bachelor thesis, 2016)
  Den 14. September 2015 var det kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge. Etter valget gikk Miljøpartiet De Grønne inn i byrådet (MDG). MDG er et parti som ønsker en grønnere by og et av forslagene var derfor et bilfritt ...
 • Innholdsmarkedsføring 

  Toft, Tina Marie Berg; Åteigen, Mari Tveide; Krav, Cathrine (Bachelor thesis, 2016)
  I Bacheloroppgaven er merkevarestrategien innholdsmarkedsføring valgt, hvor casene Gilde oppskriftshefter, Team Coop og Forsvaret er benyttet for å belyse funn. Innholdsmarkedsføring er forenklet en vedvarende ...
 • Doing well by doing good: Samfunnsansvarets effekter på omdømmet 

  Honoré, Peter Jong; Helland, Ingvild (Bachelor thesis, 2016)
  Denne oppgaven er en studie av strategien samfunnsansvar som et virkemiddel for et forbedret omdømme og forbrukeres holdninger til dette. Følgende problemstilling er utviklet for studien: Hvilke forbrukerholdninger ligger ...
 • Innholdsmarkedsføring – skillet mellom redaksjonelt og kommersielt innhold 

  Lingelem, Ida Louise; Klyve, Anniken; Knutsen, Malene (Bachelor thesis, 2016)
  Den digitale tidsalderen har medført store endringer i informasjonsteknologi. Endringene har bidratt til blant annet nye kommunikasjonsverktøy, men også annonseblokkerings funksjoner. Dette har medvirket økt fokus ...
 • Bærekraftig utvikling i prosjekter Hvordan kan prosjektleder oppnå bærekraftige prosjektresultater ved benyttelse av gevinstrealisering? 

  Klufterud, Kristina (Bachelor thesis, 2016)
  Jeg har skrevet en teoretisk bachelor der jeg ønsket å utforske hvordan miljø passet inn i prosjektledelse som utviklet seg til å inkludere miljø under et svært relevant tema nemlig bærekraftighet. Først redegjør jeg for ...
 • Hvordan påvirker bruk av CRM kundenes tilfredshet, lojalitet og livsløpsverdi i Expert Norge? 

  Grøndalen, Andreas (Bachelor thesis, 2016)
  Denne bacheloroppgaven tok med utgangspunkt i eksisterende teori om fagområder som markedsføring og kunderelasjonshåndtering sikte på å bekrefte at nåværende bruk av CRM i Expert Norge har en signifikant effekt på både ...
 • Konsekvensene av at kunden har lite kjennskap til smidig utvikling i et Scrum prosjekt. 

  Svendsrud, Alexander (Bachelor thesis, 2016)
  Denne oppgaven tar for seg et prosjekt som er gjennomført av et team hos ITselskapet Acando AS, for kunden Pasientreiser ANS. Prosjektet er nå i sluttfasen. Pasientreiser ANS gjennomfører et hovedprosjekt som kalles ...
 • Bachelor i Prosjektledelse 

  Woll, Johanne Marie (Bachelor thesis, 2016)
  Jeg har gjennom vinteren og våren 2016 fått lov å følge prosjektet ”Oslo kulturnatt”. Dette er et årlig arrangement i regi av kulturetaten i Oslo kommune, og dette er Norges største endagsfestival med flere enn 170 ...
 • Entreprenører fra petroleumsnæringen -en kvalitativ undersøkelse av oppstartsbedrifter i petroleumsnæringen, og underliggende prosesser for utvikling 

  Våge, Marius; Sørensen, Iris Torp; Tomasgaard, Nickolas Andreas (Bachelor thesis, 2016)
  Entreprenørielle oppstartprosjekter har flere interne og eksterne eventualiteter å betrakte for å utvikle konkurransedyktige organisasjoner som skaper verdi for interessenter. Denne oppgaven effektuerer den gjenkjente ...
 • Merkevarebygging av kunstmuseer 

  Fosse, Maria Ingeborg Bagge; Stageboe, Monika; Haga, Ellen Marie Rødland (Bachelor thesis, 2016)
  Følgende er en bacheloroppgave i kulturledelse, en avsluttende oppgave i utdannelse på Handelshøyskolen BI, bachelor i Kultur og ledelse 2013-2016. Det er mye som kan tyde på at kunstmuseer i Norge de siste årene har ...

Vis flere