This collection contains BI's Research Report Series from 2001.

Recent Submissions

 • Undersøkelse om lokale lønnstillegg i barnehage og skole 

  Kuvaas, Bård; Birkeland, Ide Katrine (Forskningsrapport;2/2018, Research Report, 2018)
  Hovedformålet med lærerundersøkelsen var å undersøke om det er noen sammenheng på størrelsen på de lokale lønnstilleggene, rettferdighetsopplevelser, direkte incentiveffekt, indre motivasjon, affektiv organisasjonsforpliktelse ...
 • Sluttrapport "Samhandling og prosessledelse" 

  Kvålshaugen, Ragnhild; Swärd, Anna (Forskningsrapport;1/2018, Report, 2018)
  Konfliktnivået i anleggsprosjekter er et stadig tilbakevendende tema i den offentlige debatten. Debatten handler ofte om kontraktsformer, tildelingskriterier og ikke minst kvaliteten på samhandlingen mellom aktørene i disse ...
 • Samhandling i samferdselsprosjekter 

  Swärd, Anna (Forskningsrapport;1/2017, Research report, 2017)
  Denne rapporten presenterer resultater fra forskningsprosjektet «Samhandling i samferdselsprosjekter», som ble utført ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI fra september 2013 til desember 2016. Prosjektet ...
 • Emerging Clusters in the East African Community and Mozambique 

  Nordkvelde, Marius (Research Report;2/2014, Research report, 2014)
  This report undertakes an analysis of emerging clusters in the East African Community (EAC) and Mozambique. The principal aim is to identify the key emerging clusters in this region and analyze their business environment ...
 • Offshorerederiene: Konsolidering eller konkurs 

  Ramsøy, Ole Jakob; Reve, Torger; Nordkvelde, Marius (Forskningsrapport;3/2016, Research report, 2016-12)
  Offshore rederiene har i en årrekke tatt på seg for høy gjeld i et forsøk på å holde tritt med den vedvarende økende etterspørselen på norsk sokkel. Samtidig oppstod en slags «ettbenthet» i næringen der nesten alt fokus ...
 • The oil price challenges: Strategic responses of the Norwegian offshore industry 

  Ramsøy, Ole Jakob; Reve, Torger; Nordkvelde, Marius (Research Report;1/2016, Research report, 2016)
  The underlying idea of this research project is to analyze strategic responses of the Norwegian offshore oil and gas supplier industry to the 2014 oil price crisis and set recommendations for moving forward. Through ...
 • La creación de valor en los consejos y la diversidad de género: Cómo progresar para incrementar el número de mujeres en los consejos de administración en España 

  Izquierdo, Mirian; Huse, Morten; Möltner, Hannah (Research Report;2/2016 (Spanish version), Research report, 2016)
  España fue uno de los primeros países en establecer una normativa que contemplaba la igualdad de género en los consejos de administración de las empresas a través de la ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo. A pesar de ello, ...
 • Value creating boards and gender diversity: Suggestions to progress in getting women on boards in Spain 

  Izquierdo, Mirian; Huse, Morten; Möltner, Hannah (Research Report;2/2016 (English version), Research report, 2016)
  Spain was one of the first countries in Europe to set out a gender balance legislation on corporate board by the organic law 3/2007 of 22nd of March. However, the recommendation included in the law for big companies to ...
 • Den norske finansnæringen – en vekstnæring 

  Nordkvelde, Marius; Alexandru, Robert; Reve, Torger (Forskningsrapport;2/2015, Research report, 2015)
  Norge har en relativt liten finanssektor sammenlignet med andre land. Samlede midler i banksektoren utgjør rundt 190 prosent av BNP for fastslands-Norge i 2012, betydelig mindre enn i andre sammenlignbare vesteuropeiske ...
 • En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) 

  Espelien, Anne; Theie, Marcus Gjems; Bygballe, Lena E. (Forskningsrapport;1/2015, Research report, 2015)
  Sammendrag/Abstract Denne forskningsrapporten presenterer resultater fra en oppdatering av et pågående forsknings­prosjekt ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen BI om verdiskaping i den norske bygg-, anlegg- ...
 • The Innovation Performance of the Norwegian Offshore Industry: A report for the Norwegian Oil and Gas Association 

  Zhovtobryukh, Yuriy; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;4/2014, Research report, 2014)
  This report particularly considers the supplier (upside) part of the offshore oil & gas industry. It appears to be as innovative as telecommunication and pharmaceutical (traditional high-tech) industries in Norway but, in ...
 • Rapport fra ti norske mediehus 

  Hjeltnes, Guri; Olsen, Ragnhild Kr.; Bech-Karlsen, Jo (Rapport;, Research report, 2007)
 • Ferjefri E39: næringsøkonomiske gevinster ved fjordkryssing 

  Sasson, Amir; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;3/2014, Research report, 2014)
  Rapporten ser nærmere på næringseffektene av utbyggingen av en ny E39 over Boknafjorden (Rogfast) mellom Stavanger og Haugesund området, over Bjørnafjorden mellom Stord og Bergen området, over Sognefjorden mellom Oppedal ...
 • Integrasjon og samarbeid på pelagiske eksportmarkeder 

  Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan (Forskningsrapport;1/2014, Research report, 2013)
  Denne forskningsrapporten er sluttrapport for prosjektet “Økt integrasjon og samarbeid mot eksisterende og nye målmarkeder for pelagisk industri”, gjennomført av BI på oppdrag for Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond ...
 • Norske selskapers etableringer i Afrika: Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012 

  Zhovtobryukh, Yuriy; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;2/2013, Research report, 2013)
  Forskningsprosjektet “Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika” er en videreutvikling av det omfattende forskningsprosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” (2012). Felles for disse prosjektene ...
 • Ferjefri E39: Næringsliv og verdiskaping 

  Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;4/2013, Research report, 2013)
  Et næringslivsperspektiv kan tilføre mye når det gjelder å fremskaffe et bedre beslutningsgrunnlag for store infrastrukturinvesteringer som E39. Dette prosjektet sitter på både næringslivsdata og kompetansedata på ...
 • Kapitalforvaltning i Norge - en ny vekstnæring? 

  Nordkvelde, Marius; Diachenko, Anton; Alexandru, Robert; Reve, Torger (Forskningsrapport;5/2013, Research report, 2013)
  Prosjektet “Kapitalforvaltning i Norge-en ny vekstnæring? ” er en videreutvikling av det nasjonale forskningsprosjektet “Et kunnskapsbasert Norge” (2012). Felles for de to prosjektene er klyngeperspektivet på næringsutvikling. ...
 • Offshore Oil and Gas as Industrial Driver 

  Zhovtobryukh, Yuriy; Nordkvelde, Marius; Reve, Torger (Forskningsrapport;3/2013, Research report, 2013)
  The project “Oil and gas as Industrial Driver” is a further development of professor Torger Reve’s nation-wide research project “Knowledge-based Norway” (2012). Common for the two projects is the cluster perspective on ...
 • Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge – oppdatering 2013 

  Goldeng, Eskil; Bygballe, Lena E. (Forskningsrapport;1/2013, Research report, 2013)
  Forskningsrapporten presenterer resultater fra en oppdatering av verdiskapningsstudiene av bygg-, anlegg – og eiendomsnæringen (BAE), som siden 2007 har blitt gjennomført ved Senter for byggenæringen ved Handelshøyskolen ...
 • Digitalt kulturkonsum: En norsk studie 

  Gran, Anne-Britt; Figenschou, Anitra; Gaustad, Terje; Molde, Audun (Forskningsrapport;2/2012, Research report, 2012)
  Prosjektet ”Kulturkonsum i krisetider” ble påbegynt høsten 2008. Formålet var å måle effektene av finanskrisen på kulturkonsum. På grunn av begrenset omfang av finanskrisen i Norge, endret vi i 2009 fokuset og valgte å ...

View more