Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Prevalence of tick borne-encephalitis virus (TBEV) and phylogeographic structure of its vector Ixodes ricinus 

  Kiran, Nosheen (Master thesis, 2017)
  Ixodes ricinus is the most common vector in Europe and it is the primary vector for tick-borne encephalitis virus (TBEV) in Norway. Tick-borne encephalitis (TBE) cases have been reported yearly from Norway since the first ...
 • Retorikk og Realiteter : planlegging for framtidens helse- og omsorgsoppgaver i kommunene – 2015-2025 

  Vetvik, Einar; Disch, Per Gunnar (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;05/2017, Research report, 2017)
 • Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven i region Sør : En beskrivelse av dagens praksis med fokus på samhandling mellom den fylkeskommunale tannhelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

  Hovden, Eva Szyszko; Krona, Eva Rydgren; Disch, Per Gunnar (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;03/2017, Research report, 2017)
  Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge er organisert som et fylkeskommunalt ansvarsområde og skal etter lov om tannhelsetjenesten (1984) yte forebyggende tiltak for hele befolkningen samt gi et regelmessig og oppsøkende ...
 • Structural developmental psychology and health promotion in the third age 

  Bauger, Lars; Bongaardt, Rob (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  In response to the ever-increasing longevity in Western societies, old age has been divided into two different periods, labelled the third and fourth age. Where the third age, with its onset at retirement, mostly involves ...
 • Hvordan påvirker den fjerde industrielle revolusjonen transportsektoren og sysselsetting? 

  Kaur, Harnit; Majetic, Aldina; Acai, Barbara F.; Helgestad, Ine Kari (Bachelor thesis, 2017)
  Digitalisering og robotisering av industrien omtales gjerne som den fjerde industrielle revolusjon - også kalt «Industri 4.0» (Kaspersen, 2017c) Disruptive forretningsmodeller som følger i kjølevannet av digitaliseringen ...
 • Beyond budgeting i HS News 

  Skjervheim, Elizabeth; Ugreninov, Stine; Hassan, Darya A.; Skjoldhorne, Susann (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med oppgaven er å se i hvilken grad det er hensiktsmessig å implementere styringsmodellen Beyond Budgeting (BB) i bedriften HS News Systems. De har sitt hovedkontor i Kongsberg, og deres hovednæring er logistikksystemer ...
 • Bacheloroppgave med metode : en konsulentoppgave gjort for Zoobua AS 

  Engedahl, Marianne; Flåto, Lene; Simensen, Silje (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne bacheloroppgaven er å utarbeide innspill til en forretningsplan for Zoobua AS, med hovedvekt på markedsplanen. Dette gjøres ved støtte i relevant teori, spørreundersøkelser og analyse. Bedriften er ...
 • Evaluering av ledelsesstil : Skeidar Alnabru : en undersøkelse i hvordan ledelsesstil påvirker motivasjon 

  Hegna, Olav Andreas; Al-Hsainawi, Mohammed Ali; Langaard, Elise (Bachelor thesis, 2017)
  The study aims to examine how the present leadership style at Skeidar Alnabru influence employee motivation. It provides an extensive literature review regarding leadership styles and motivation theory. Both qualitative ...
 • The (Non-)Use of Configurative Reviews in Education 

  Levinsson, Magnus; Prøitz, Tine Sophie (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The push for evidence-based practice in education has led to a range of initiatives aimed at bridging the gap between research, policy and practice. Among these are the establishment of brokerage agencies with a mission ...
 • Azimuthal anisotropy of charged jet production in √sNN=2.76 TeV Pb-Pb collisions 

  Adam, Jaroslav; Adamová, Dagmar; Aggarwal, Madan M.; Aglieri Rinella, Gianluca; Agnello, Michelangelo; Agrawal, Nikita; Ahammed, Zubayer; Ahn, Sang Un; Akindinov, Alexander; Alam, Sk Noor; Alme, Johan; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Altinpinar, Sedat; Djuvsland, Øystein; Haaland, Øystein Senneset; Huang, Meidana; Lønne, Per-Ivar; Nystrand, Joakim; Rehman, Attiq ur; Røhrich, Dieter; Tambave, Ganesh Jagannath; Ullaland, Kjetil; Velure, Arild; Wagner, Boris; Zhang, Hui; Zhou, Zhuo; Arsene, Ionut Christian; Bätzing, Paul Christoph; Dordic, Olja; Lindal, Svein; Mahmood, Sohail Musa; Milosevic, Jovan; Qvigstad, Henrik; Richter, Matthias Rudolph; Røed, Ketil; Skaali, Toralf Bernhard; Tveter, Trine Spedstad; Wikne, Jon Christopher; Zhao, Chengxin; Langøy, Rune; Lien, Jørgen André; Aleksandrov, Dimitry; Alessandro, Bruno; Alexandre, Didier; Alfaro, Molina; Zhu, Hongsheng; Alici, Andrea; Alkin, Anton; ALICE, Collaboration (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  We present measurements of the azimuthal dependence of charged jet production in central and semi-central √sNN=2.76TeVPb–Pb collisions with respect to the second harmonic event plane, quantified as vchjet2. Jet finding is ...
 • Europeiske spor i hardingfelespringaren 

  Egeland, Ånon (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  The older types of Norwegian traditional instrumental dance music have never been a central focus of Norwegian traditional music research. What little work has been done on the topic has tended to concentrate on the links ...
 • Att lära sig se trådraken – om tvekan och fokusförskjutning på väg mot förändrat kunnande 

  Johansson, Ann-Marlene; Lindberg, Viveca (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Utgångspunkten i denna artikel är empiriskt förankrade exempel från textilslöjdspraktiker i den svenska skolan; grundskolans slöjdundervisning årskurs 8 och ett specialutformat program inom gymnasieskolan med textil ...
 • Berry production drives bottom – up effects on body mass and reproductive success in an omnivore 

  Hertel, Anne Gabriela; Bischof, Richard; Langval, Ola; Mysterud, Atle; Kindberg, Jonas; Swenson, Jon; Zedrosser, Andreas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Obligate herbivores dominate studies of the eff ects of climate change on mammals, however there is limited empirical evidence for how changes in the abundance or quality of plant food aff ect mammalian omnivores. Omnivores ...
 • Stuck between a rock and a hard place: the work situation for nurses as leaders in municipal health care 

  Nilsen, Etty Ragnhild; Olafsen, Anja Hagen; Steinsvåg, Anne Grethe; Halvari, Hallgeir; Grov, Ellen Karine (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Background: The paper aims to present how nursing leaders in the municipal health care perceive the interaction with and support from their superiors and peers. The paper further aims to identify the leaders’ vulnerability ...
 • Hjemme­sykepleien i samhandling med spesialist­helsetjenesten 

  Tønnessen, Siri; Kassah, Bente lilljan lind; Tingvoll, Wivi-Ann (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Bakgrunn: Samhandling mellom aktører i spesialist- og kommunehelsetjenesten om pasienter som skrives ut fra sykehus har vært en utfordring. Ett av målene med tiltakene i samhandlingsreformen er at denne samhandlingen skal ...
 • Optically induced refractive errors reduces fixation stability but saccade latency remains stable 

  Vikesdal, Gro Horgen; Langaas, Trine (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  The purpose of this study was to investigate the effect of optically induced refractive errors on saccade latency and fixation stability. Sixteen healthy, young adults (two males), with normal visual acuity and normal ...
 • Experiences and trends in control education: a HIOA/USN perspective 

  Komulainen, Tiina M.; Alcocer, Alex; Haugen, Finn (Chapter; Peer reviewed, 2016)
  Global trends in higher education including e-learning, massive open online courses, and new teaching methods have positively affected control education. Control course content has evolved due to changes in industrial ...
 • Challenges of managing a European brown bear population; lessons from Sweden, 1943–2013 

  Swenson, Jon; Schneider, Michael; Zedrosser, Andreas; Söderberg, Arne; Franzén, Robert; Kindberg, Jonas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Adaptive management’, which has been defined as the repeated iteration between management action, scientific assessment and revised management action, leading to a strengthened foundation for management, is required by ...
 • Seasonal and annual variation in the diet of brown bears Ursus arctos in the boreal forest of southcentral Sweden 

  Stenset, Nina Emilie; Lutnæs, Paul Antoni Nilsen; Bjarnadóttir, Valgerður; Dahle, Bjørn Steinar; Fossum, Kristin Høivik; Jigsved, Patrick; Johansen, Thomas; Neumann, Wiebke; Opseth, Ole; Rønning, Oddmund; Steyaert, Sam; Zedrosser, Andreas; Brunberg, Sven; Swenson, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Understanding a species' feeding ecology is essential for successful management and conservation, because food abundance can influence body mass, survival, reproductive success, movements, and habitat use. We describe ...
 • Samhandling i kommunale helse- og omsorgstjenester - en studie av hjemmesykepleieres erfaringer 

  Kassah, Bente lilljan lind; Tønnessen, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  I artikkelen presenteres en intervjustudie av 7 hjemmesykepleieres erfaring med samhandling med tildelingskontor, fastleger og legevakt. Hensikten var å utvikle kunnskap om deres opplevelse av utfordringer i samhandlingen ...

View more