Now showing items 1-20 of 1968

  • Meddelelser fra Veidirektøren [4] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;4/1904, Book, 1904-06)
   Undersøgelse angaaende trækkraft ved læskjøring. Udført ved Veidirektørens. Foranstaltning i 1903-1904.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [2] 

   Statens vegvesen; Skougaard, Johan Kristian (Meddelelser fra Veidirektøren;2/1903, Book, 1903)
   Nogle meddelelser om Veivæsenet i De forenede stater i Nord-Amerika (U.S.A)
  • Meddelelser fra Veidirektøren [3] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;3/1903, Book, 1903-07)
   Kortfattet veiledning til benyttelse av Tachymeter
  • Meddelelser fra Veidirektøren [5] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;5/1905, Book, 1905-09)
   Beregning af landeveies transportevne
  • Meddelelser fra Veidirektøren [6] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;6/1905, Book, 1905-09)
   1) Indberetning om trilleskinner af Amtsingeniør Saxegaard. 2) Rapport om vedligehold af Strømmen bro i Inderøen, Nordre Trondhjems amt af Amtsingeniør Munch. 3) Færgedrift med motorbaad mellem Lillehammer og Vingnæs: ...
  • Meddelelser fra Veidirektøren [7] 

   Statens vegvesen; Landmark, Johan Peter (Meddelelser fra Veidirektøren;7/1905, Book, 1905-12)
   Om beregning af sprængningspriser. Om undersøgelser av tapfriktion, vognaksler og smøremidler.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [8] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;8/1906, Book, 1906-02)
   1) Erfaringsrapport for Sundkilen svingbro i Bratsberg amt. 2) Erfaringsrapport for Folset bro i Bratsberg amt. 3) Indberetning om Bore bro i Stavanger amt. 4) Erfaringsrapport for Unkerelv bro i Nordlands amt.
  • Meddelelser fra Veidirektøren [9] 

   Statens vegvesen (Meddelelser for Veidirektøren;9/1908, Book, 1908-02)
   1) Skaiden bro i veianlægget Balsfjord-Lyngen, Tromsø amt. 2) Lette utkragede jernbjelkebroer: Rapport fra ingeniør Horgen til amtsingeniøren i Nedenæs amt. 3) Svanfos bro i Akershus amt; ved avdelingsingeniør Olsen. 4) ...
  • Meddelelser fra Veidirektøren [1] 

   Statens vegvesen (Meddelelser fra Veidirektøren;1/1903, Book, 1903-04)
   Erfaringsrapport for Mærk bro i Søndre Trondhjems Amt. Erfaringsrapport for Sporran Bro i Buskeruds Amt.
  • Ferjeleier - 1 Ferjeleiers landområder: planlegging, prosjektering. Veiledning [Håndbok V430] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;V430, Book, 2014)
   Formålet med håndboken bygger på en erkjennelse av at ferjeleier er viktige knutepunkter i vegnettet, hvor overgang mellom transport på veg og sjø må skje effektivt. Aktivitetene på et ferjeleie stiller krav til organisering ...
  • Utforming av Sykkelekspressveg – forslag til veileder 

   Stokke, Erik; Sævig, Endre (Bachelor thesis, 2017)
   Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029 har en visjon om nullvekst i persontransport med bil i de ni største byområdene i Norge. Dersom denne målsetningen skal nås må kollektivtransport, sykkel og gange ta den ...
  • Myke trafikanter i Etnesjøen - kampen for tilværelsen 

   Røstad, Lars (Master thesis, 2017)
   I arbeidet med masteroppgaven har det kommet frem hvordan befolkningen i Etnesjøen ofte benytter bilen i stedet for andre transportmetoder når de skal nå ulike funksjoner. Etnesjøen er et kompakt tettsted hvor de fleste ...
  • Brudimensjonering i Loddefjord 

   Giljebrekke, Bjørnar; Grebstad, Jens Petter; Svanberg, Benedicte (Bachelor thesis, 2017)
   Tennebekken1 er en platebru i betong som forbinder Riksvei 555 med Knappetunnellen i Loddefjord. Den er i dag bygget med spennarmering over to spenn på totalt 70 meter. Oppgaven er delt inn i tre deler, der første del ...
  • Konseptstudie og prosjektering av nye Flekkefjord bybru 

   Ademi, Agon; Dernjani, Nasir; Abdullahi, Liban Ahmed; Elhafedi, Ismael (Bachelor thesis, 2017)
   Flekkefjord kommune har besluttet å bygge en ny bru for å erstatte den nåværende bruen. Oppgaven er todelt og omhandler i første del en analyse av bruen og dens område for å få et overblikk over mulige alternativer, i ...
  • Faseplan for treplanskryss på E136, Lerstad 

   Aasen, Thea Elise Vestre; Hansen, Marte Aasen; Helland, Sigbjørn Dahl; Eduardo, Martinez (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgaven går ut på å lage en faseplan for utbygging av 3-planskryss i prosjektet Breivika-Lerstad på E136. Tema for oppgaven er gitt av Statens Vegvesen Region midt. Det skal bygges en lokalveg i første plan, den skal gå ...
  • Analyse av varierende spennlengde for ettspenns platebruer 

   Hjorteland, Elisabet Sedberg (Master thesis, 2017)
   Statens vegvesen skal utvikle en ny håndbok for plassproduserte platebruer basert på Eurokoder og håndbøkene fra Statens vegvesen. For å utvikle den nye håndboken må det utarbeides et grunnlag og finne nødvendige begrensninger. ...
  • Bærekraftig mobilitet i mellomstore byer: En analyse av premisser som bør ligge til grunn 

   Arnevik, Inger Beate (Master thesis, 2017)
   Bakgrunnen for denne masteroppgaven er det nasjonale målet om å redusere bilbruken og reisebehovet i alle byområder med miljø og kapasitetsutfordringer. For å imøtekommet dette målet blir mobilitet trukket frem som en mulig ...
  • Geomorfologisk analyse og skredkartlegging av Setså-området i Saltdal kommune, Nordland 

   Drage, Karianne (Master thesis, 2017)
   Det norske fjord- og dallandskapet består høye fjell og bratte dalsider som er preget av skredaktivitet. Økende krav til framkommelighet langs vegnettet fører til at infrastrukturen er i stadig utvikling, og i mange tilfeller ...
  • Computational Fluid Dynamics (CFD) simulation of two-dimensional cross sectional flow around twin-box girder bridge 

   Jeong, Wonmin (Master thesis, 2017)
   Flow around a twin-box bridge with a fixed spacing between the decks has been investigated using the two dimensional (2D) Unsteady Reynolds-Averaged Navier–Stokes (URANS) equations with the k–ω Shear Stress Transport (SST) ...
  • Når lokalsamfunnet bygger minimumsløsninger for gang og sykkelveger 

   Andersen, Eigil (Master thesis, 2016)
   Enkelte steder har en valgt å gjennomføre mindre utbyggingsprosjekter av gang- og sykkelveger uten bruk av reguleringsplan og planverktøyene i Plan- og bygningsloven. Dette fører til en forenkling av og en raskere planprosess. ...