Now showing items 1-20 of 2251

  • Veg i vest [1984] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1984)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1984.
  • Veg i vest [1985] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1985)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1985.
  • Veg i vest [1986] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1986)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1986.
  • Veg i vest [1989] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1989)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1989.
  • Ferjestatistikk 2000 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2001)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2003 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2004)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2001 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2002)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2002 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2003)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2004 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2005-05)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 1999 : Vegdata [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2000)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Veg i vest [1987] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1987)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1987.
  • Veg i vest [1988] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1988)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1988.
  • Veg i vest [1990] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1990)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1990.
  • Ferjestatistikk 2005 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2006-06)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa‐ riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks‐ og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2007 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2008)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2009 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2010)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2008 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2009)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Ferjestatistikk 2006 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2007)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...
  • Veg i vest [1991] 

   Statens vegvesen Hordaland (Journal article, 1991)
   Hefter av Veg i vest, utgitt i 1991.
  • Ferjestatistikk 2010 : veiledning [Håndbok 157] 

   Vegdirektoratet (Håndbok / Statens vegvesen;157, Book, 2011)
   Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, vedlikehold og forvaltning av europa- riks- og fylkesvegnettet. Som en del av vegen regnes også bilferjer som betjener riks- og fylkesvegsamband. Statens vegvesen gir ...