BRAGE Høgskolen i Innlandet. Arkivet oppbevarer vitenskapelig og faglig materiale produsert av studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet.

Brage - Inland Norway University of Applied Sciences

Brage is INN University's Open Research Archive. The archive contains scholarly and professional material produced by students and faculty at INN University.

Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • The use of Gompertz models in growth analyses, and new Gompertz-model approach: An addition to the Unified-Richards family 

  Tjørve, Kathleen M. C.; Tjørve, Even (Peer reviewed, 2017)
  The Gompertz model is well known and widely used in many aspects of biology. It has been frequently used to describe the growth of animals and plants, as well as the number or volume of bacteria and cancer cells. Numerous ...
 • Brukermedvirkningsdiskurser i den norske velferdspolitikken 

  Askheim, Ole Petter (Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen analyserer argumentasjonen for brukermedvirkning slik den framkommer i statlige policydokumenter på velferdsområdet. Den stiller spørsmålet om hvilke diskurser som har satt sitt preg på argumentasjonen og om ...
 • Effects of Music on Agitation in Dementia: A Meta-Analysis 

  Pedersen, Siv K. A.; Andersen, Per N.; Lugo, Ricardo G.; Andreassen, Marita; Sütterlin, Stefan (Peer reviewed, 2017)
  Agitation is a common problem in patients suffering from dementia and encompasses a variety of behaviors such as repetitive acts, restlessness, wandering, and aggressive behaviors. Agitation reduces the probability of ...
 • Representations of Practice : Distributed Sensemaking Using Boundary Objects 

  Hermanrud, Inge; Eide, Dorthe (Peer reviewed, 2017)
  Aim/Purpose: This article examines how learning activities draw on resources in the work context to learn. Background The background is that if knowledge no longer is seen mainly as objects, but processes, how then to ...
 • Mogul og mesén: Filmprodusenten Egil Monn-Iversen 

  Helseth, Tore (Peer reviewed, 2017)
  The producer (and composer, conductor, theatre manager, record company executive, chairman of many cultural enterprises, among other things) Egil Monn-Iversen (b. 1928) was a renowned film producer in Norwegian film ...
 • På leting etter en gammel suksesshistorie 

  Diesen, Jan Anders (Peer reviewed, 2017)
  The files of attorney Jens Chr. Gundersen dating from 1906 until 1927 are important sources of early Norwegian Film and Cinema History. The archive comprises 73 protocols and 17,674 documents about the silent film era ...
 • Performing the Self in the Mainstream : Norwegian girls in blogging 

  Dmitrow-Devold, Karolina (Peer reviewed, 2017)
  Blogging has become an integral part of girls’ media culture in Norway. This article investigates how teenage girls in the mainstream blogging community perform selves in their blogs over time. While studies of girls’ ...
 • The Association between Work-Related Rumination and Heart Rate Variability: A Field Study 

  Cropley, Mark; Plans, David; Morelli, Davide; Sütterlin, Stefan; Inceoglu, Ilke; Thomas, Geoff; Chu, Chris (Peer reviewed, 2017)
  The objective of this study was to examine the association between perseverative cognition in the form of work-related rumination, and heart rate variability (HRV). We tested the hypothesis that high ruminators would show ...
 • Do Work Beliefs Moderate the Relationship Between Work Interruptions, Wellbeing and Psychosomatic Symptoms? 

  Zoupanou, Zoi(e); Rydstedt, Leif W. (Peer reviewed, 2017)
  The purpose of this study was to explore the moderating effects of work beliefs in the relationship between work interruptions and general health, wellbeing and reports of psychosomatic symptoms. Self-report data were ...
 • Eldre menneskers psykiske helse: en salutogen tilnærming 

  Marthe Svendsen, Aune (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: I hvilken grad er det en sammenheng mellom eldre menneskers psykiske helse, livskvalitet og Sense of Coherence? Teori: Det rettes først fokus mot temaet eldre og begrepene biologisk, psykologisk og sosial ...
 • Hva kjennetegner en idrettsorganisasjon med kontinuerlig utvikling? 

  Pettersen, Ine (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk sammendrag Ledelse er en nødvendig funksjon for at en organisasjon skal fungere og eksistere. Kvaliteten på ledelsesprosessen er knyttet til evnen den har til å skape resultater til organisasjonens og den interessenter ...
 • Analyse av angrepsstiler i norsk Eliteserie, spansk La Liga, tysk Bundesliga og engelsk Premier League 

  Eriksen, René (Bachelor thesis, 2017)
  Metode Litteraturstudie. Jeg benytter meg av annen forskning og data som er relevant for mitt problemområde. Resultat Resultatene i denne oppgaven viser at andelen mål etter direkte angrep, ballbesittende angrep og etter ...
 • Armtakets påvirkning på hastighet 

  Julia Grace Nilsberg, Meyer (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan påvirker syklusvei og frekvens på armtaket, hastigheten i crawl svømming? Teori: Idretten svømming og crawlsvømming. Mekaniske prinsipper som spiller inn, armtakets påvirkning og uttrykk som syklus, ...
 • Tilpasset opplæring i musikk; en utfordring? 

  Aho, Didrik (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven belyser hvilke rammefaktorer som kan gi utfordringer knyttet til en tilpasset opplæring i musikk. Det drøftes hvilke utfordringer hver rammefaktor kan gi, og årsaken til at rammefaktorene kan være ...
 • Hvordan øver musikkstudenter på høyere grads utøvende studier, sett i lys av Ericssons teorier om deliberate practice? 

  Nummelin, Bert Åke (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven omhandler hvordan musikkstudenter i Norge på høyere grads studier øver i lys av Ericssons teori om deliberate practice (Ericsson et al. 1993).To studenter har blitt observert og intervjuet om sitt ...
 • Musikk i spesialundervisning. 

  Hildonen, Thomas (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven handler om bruk av musikk i spesialundervisning i grunnskolen. Det er via et stratifisert utvalg plukket ut en barneskole i Hedmark som objekt for forskning og innhenting av empiri. Oppgaven etterstreber ...
 • Relasjonen musikk og psykologisk velvære 

  Caplin, Michael Thomas (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Denne oppgaven fokuserer på sammenhengen mellom musikk og velvære sett fra et positivpsykologisk perspektiv. Jeg har ved å undersøke litteratur i fagområdene velværeforskning og musikkforskning undersøkt hvordan ...
 • Effekten av kosthold og fysisk aktivitet på overvektige med psykiske lidelser - En litteraturstudie 

  Dobloug, Helle Hørland; Lereng, Jan Robin F. (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvilken effekt har kosthold og fysisk aktivitet på overvektige med psykiske lidelser? Teori: Beskrivelse av kosthold, fysisk aktivitet, overvekt og psykiske lidelser. Vi har fokus på sammenhengen mellom ...
 • Låtskriving i ungdomsskolen 

  Lamborg, Axel Wold (Bachelor thesis, 2017)
  Norsk: Mange ungdommer går gjennom store sosiale og følelsesmessige omveltninger. Låtskriving kan fungere som en flukt fra denne stressende hverdagen (Kratus, 2016). Et av formålene med musikkfaget er at elevene skal ...
 • Omsorg og kompetanse for toddlerne i barnehagen. 

  Engehaugen, Lene Nøkleberg (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er omsorg, og den omhandler hvordan barnehagepersonalet med sin kompetanse kan fremme omsorg for toddlerne, ett- og toåringene, i barnehagen. Det er foretatt en kvantitativ ...

View more