Now showing items 21-40 of 5655

  • Små dytt for store valg : rapport fra et forskningsprosjekt om nudging for økt rekruttering til lærerutdanningen 

   Bjorvatn, Kjetil; Ekström, Mathias; Pires, Armando J. G. (Arbeidsnotat;2017:2, Working paper, 2017-02)
   Bakgrunnen for prosjektet er at en betydelig andel av de som har lærerutdanning som førstevalg og får et tilbud om studieplass, aldri møter til studiestart. Kunnskapsdepartementet ønsket sammen med fem utdanningsinstitusjoner ...
  • Individuelle priser i dagligvaremarkedet : et fangens dilemma for kjedene? 

   Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle; Steen, Frode (Arbeidsnotat;2017:4, Working paper, 2017-06)
   Bedrifter har fått større mulighet til å samle informasjon om hver enkelt kunde. I dagligvaremarkedet samler kjedene informasjon om hvor og hva vi handler. NorgesGruppen og Coop har i mange år hatt rabattprogrammer hvor ...
  • Building conditions in Norwegian local governments : trends and determinants 

   Hopland, Arnt O.; Kvamsdal, Sturla F. (Working paper;2017:13, Working paper, 2017-10)
   In light of evidence of low levels of maintenance of public buildings, we investigate trends and determinants of public building conditions in Norwegian local governments. On average, the condition of Norwegian local public ...
  • Market-specific Sunk Export Costs: The Impact of Learning and Spillovers 

   Maurseth, Per Botolf; Medin, Hege (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Firms may face sunk costs when entering an export market. Previous studies have focused on global or country-specific sunk export costs. This study analyses the importance of market-specific sunk export costs (defining ...
  • Evaluation of the StoNED method for benchmarking and regulation of Norwegian electricity distribution companies 

   Bjørndal, Endre; Bjørndal, Mette (Report;2016:11, Research report, 2016-12)
   We evaluate the StoNED methodology for benchmarking and regulation of network companies, and we compare StoNED to the two-stage DEA method currently used by the Norwegian regulator. We find that the estimated values for ...
  • Delings- og formidlingsøkonomi : muligheter og utfordringer 

   Iversen, Nina M.; Hem, Leif E.; Jakubanecs, Alexander; Farstad, Eivind; Langeland, Ove (Rapport;2017:2, Research report, 2017-05)
   Interessen for og utbredelsen av delings- og formidlingsøkonomien har økt kraftig de siste ti årene. I flere og flere næringer vokser det frem nye aktører som utnytter delings- og formidlingsøkonomiens prinsipper og som ...
  • Organizational purpose in management control systems 

   Hauge, Andreas Lie; Knudsen, Dan-Richard (Report;2017:2, Research report, 2017-08)
   The aim of this thesis is to contribute with new insights on the concept of organizational purpose, by answering the following main research question: How does purpose influence the MCS in purpose-driven organizations? There ...
  • Budsjettet i utvikling : en kvantitativ studie av norske virksomheters bruk og holdning til budsjettet 

   Kleveland, Lars; Tiset, Anniken (Rapport;2016: 6, Research report, 2016-09)
   Budsjettet har historisk hatt en viktig rolle i virksomhetenes økonomiske styring, men i den senere tid har budsjettet blitt utsatt for utstrakt kritikk. Kritikerne hevder blant annet at budsjettet er for tidkrevende, at ...
  • Midtveisevaluering av Sivas Inkubatorprogram og Næringshageprogram 

   Jakobsen, Stig-Erik; Engesæter, Pelle; Kvitastein, Olav; Mæhle, Natalia; Nesheim, Torstein; Aarstad, Jarle (Rapport;2017:1, Research report, 2017-05)
   På oppdrag fra Siva har Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet, sammen med Ideas2Evidence og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) gjennomført en midtveisvaluering av Inkubatorprogrammet ...
  • Bruk av markeder og konkurranse i omsetning av matvarer : utfordringer og muligheter 

   Gaasland, Ivar; Gabrielsen, Tommy Staahl (Rapport;2016:1, Research report, 2016-02)
   Rapporten drøfter samfunnsøkonomiske og konkurransepolitiske effekter av markedsreguleringene for jordbruksvarer. Det skisseres mulige endringer med tanke på effektivitetsforbedringer som kan kommer bønder, forbrukere og ...
  • Approximate Bayesian inference for spatial econometrics models 

   Bivand, Roger; Gómez-Rubio, Virgilio; Rue, Håvard (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   In this paper we explore the use of the Integrated Laplace Approximation (INLA) for Bayesian inference in some widely used models in Spatial Econometrics. Bayesian inference often relies on computationally intensive ...
  • Sulphur Abatement Globally in Maritime Shipping 

   Lindstad, Elizabeth; Rehn, Carl Fredrik; Eskeland, Gunnar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In 2016, the International Maritime Organization (IMO) decided on global regulations to reduce sulphur emissions to air from maritime shipping starting 2020. The regulation implies that ships can continue to use residual ...
  • Environmental regulations in shipping: Policies leaning towards globalization of scrubbers deserve scrutiny 

   Lindstad, Haakon Elizabeth; Eskeland, Gunnar (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   ABSTRACT Emission regulations for Sulphur oxides (SOx) and nitrogen oxides (NOx) are motivated by health- and other environmental objectives in local and regional settings, while global warming concerns motivate policies ...
  • Tillit i virtuelle prosjektteam : hvordan utvikles tillit i oppstartsfasen i virtuelle prosjektteam, og hvordan videreutvikles og opprettholdes tilliten utover i teamets levetid? 

   Aune, Marie; Bie, Julie (Rapport;2016:7, Research report, 2016-09)
   I denne masteroppgaven utforskes tillitsutvikling i virtuelle prosjektteam. Tidligere forskning har satt spørsmålstegn ved om tillitsutvikling i slike team er mulig, da ansikt-til-ansikt interaksjon er lagt fram som en ...
  • Tjenende ledelse i små, norske bedrifter : en studie av norske regnskapsbedrifter 

   Aulie, Karoline Dybendal; Sundnes, Vegard (Rapport;2016:8, Research report, 2016-10)
   Formålet med denne utredningen har vært å rette oppmerksomheten til ledere av små bedrifter, mot en ledelsesstil som ifølge teorien skal fungere godt i små bedrifter med dynamiske omgivelser. Det er forsket lite på ...
  • Stepwise Green Investment under Policy Uncertainty 

   Chronopoulos, Michail; Hagspiel, Verena; Fleten, Stein-Erik (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   We analyse how market price and policy uncertainty, in the form of random provision or retraction of a subsidy, interact to affect the optimal time of Investment and the size of a renewable energy (RE) project that can be ...
  • Stepwise investment and capacity sizing under uncertainty 

   Chronopoulos, Michail; Hagspiel, Verena; Fleten, Stein-Erik (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   The relationship between uncertainty and managerial flexibility is particularly crucial in addressing capital projects. We consider a firm that can invest in a project in either a single (lumpy investment) or multiple ...
  • Contradictory formalisations in a management control system 

   Gooderham, Martin O.; Skulberg, Oskar Jensen (Report;2016:10, Research report, 2016-12)
   The formalisations that exist in an organisation are thought to have a substantial influence on how employees interpret the organisation’s Management Control System (MCS) (Malmi & Brown, 2008). Previously, researchers ...
  • Understanding risk appetite : what is it, what pressures shape it and how is it institutionalized 

   Baunan, Håvard; Berge, Joel (Report;2016:9, Research report, 2016-10)
   The purpose of this thesis is to understand the concept of risk appetite in terms of what it is, what institutional pressures influence it, and how it is institutionalized in an organization. We try to understand what risk ...
  • Market Power Under Nodal and Zonal Congestion Management Techniques 

   Bjørndal, Endre; Bjørndal, Mette; Rud, Linda; Rahimi Alangi, Somayeh (Discussion paper;14/17, Working paper, 2017-11-07)
   Contrary to the common thought that nodal pricing provides more opportunities for a strategic player to exert market power than the zonal model, we show that in the latter one because of the need for re-dispatch or ...