Now showing items 4113-4132 of 5707

  • R&D, strategic investment and multinational choice 

   Pires, Armando José Garcia (Working paper, Working paper, 2005-06)
   We analyse the influence of strategic R&D investment on the firms’ mode of foreign expansion: export versus multinational. Strategic investment allows a firm, not only to improve its own level of productive efficiency (as ...
  • R&D and strategic industrial location in international oligopolies 

   Pires, Armando José Garcia (Discussion paper, Working paper, 2006-03)
  • R&D and strategic industrial location in international oligopolies 

   Pires, Armando José Garcia (Working Paper, Working paper, 2005-12)
   In a spatial economy where Oligopolist firms compete in R&D, it is found that geography affects the innovative behaviour of firms. Notably, international differences in market size conduce to endogenous asymmetries between ...
  • R & D investment responses to R & D subsidies : a theoretical analysis and a microeconometric study 

   Klette, Tor Jakob; Møen, Jarle (Discussion paper;2011:15, Working paper, 2011-09)
   Subsidies to the Norwegian high-tech industries have traditionally been given as matching grants , i.e. the subsidies are targeted, and the firms have to contribute a 50 % own risk capital to the subsidized projects. ...
  • R&D investment responses to R&D subsidies : a theoretical analysis and a microeconometric study 

   Klette, Tor Jakob; Møen, Jarle (Working paper, Working paper, 2010-08)
   Whereas many countries subsidize R&D in private companies through tax credits, subsidies to the Norwegian high-tech industries have traditionally been given as matching grants, i.e. the subsidies are targeted, and the firms ...
  • R&D investments with competitive interactions 

   Miltersen, Kristian R.; Schwartz, Eduardo S. (Discussion paper, Working paper, 2002)
   In this article we develop a model to analyze patent-protected R&D investment projects when there is (imperfect) competition in the development and marketing of the resulting product. The competitive interactions that occur ...
  • R&D policies, trade and process innovation 

   Haaland, Jan Ingvald Meidell; Kind, Hans Jarle (Discussion paper, Working paper, 2004-11)
   We set up a simple trade model with two countries hosting one firm each. The firms invest in cost-reducing R&D, and each government may grant R&D subsidies to the domestic firm. We show that it is optimal for a government ...
  • R&D policies, trade and process innovation 

   Haaland, Jan Ingvald Meidell; Kind, Hans Jarle (Working paper, Working paper, 2004-11)
   We set up a simple trade model with two countries hosting one firm each. The firms invest in cost-reducing R&D, and each government may grant R&D subsidies to the domestic firm. We show that it is optimal for a government ...
  • Raising rivals’ costs or improving efficiency? : an exploratory study of managers’ views on backward integration in the grocery market 

   Bernes, Hanna Skjervheim; Flo, Isabel Marie; Foros, Øystein; Kind, Hans Jarle (Working paper;2017:5, Working paper, 2017-06)
   Large retail grocery chains’ backward integration into distribution, procurement and production is controversial, and has received a lot of attention by both policymakers and market players. If a large retail chain for ...
  • Rammebetingelsenes innvirkning på kapitalforvaltningen i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 

   Holthe, Marit D. (Master thesis, 2006-05-14)
   Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser er underlagt strenge regler. Loven krever blant annet at kundene gis en årlig rentegaranti, at det er en årlig overskuddsdeling samt at kundene gis flytterett. I livselskapet er ...
  • Rapportering fra pilot-studier 

   Sunnevåg, Kjell J. (Arbeidsnotat, Working paper, 2005)
   Bakgrunnen for dette notatet er et prosjekt finansiert av Kommunal– og regionaldepartementet. Siktemålet med prosjektet er å studere effektivitet og effektivitetsutvikling innenfor sentrale kommunale og fylkeskommunale ...
  • Rapportering og revisjon av olje- og gassreserver : med utgangspunkt i Shell-skandalen 2004. 

   Olsen, Olav Søvik (Master thesis, 2007)
   Denne utredningen starter med å presentere oljeselskapet Royal Dutch Shell og deretter tar den for seg Shell sin skandale i 2004 vedrørende rapportering av olje- og gassreserver. Det fokuseres her på hvordan toppledelsen ...
  • Rasjonalitet og orienteringer i beslutninger : en studie om irrasjonaliteter og deres sammenhenger med orienteringer i et forhandlingsperspektiv 

   Mjaaland, My Malene; Tveit, Eirik (Master thesis, 2016)
   Formålet med denne avhandlingen er å studere individuelle forskjeller innen avvik fra rasjonalitet, sosial verdiorientering og motivasjonsmessig orientering, samt sammenhenger på tvers av disse tre faktorene. Forskningsprosjektet ...
  • Rational investor sentiment 

   Gerber, Anke; Hens, Thorsten; Vogt, Bodo (Discussion paper, Working paper, 2002-11)
   We explain excess volatility, short-term momentum and long-term reversal of asset prices by a repeated game version of Keynes' beauty contest. In every period the players can either place a buy or sell order on the asset ...
  • Real cost reductions in Norwegian manufacturing and service industries 

   Gjerde, Øystein; Sættem, Frode (Report, Research report, 2001-08)
   Økt produktivitet er typisk en konsekvens av å implementere nye produksjonsmetoder og/eller nye organisasjons-, markedsførings- og styringssystemer i en bedrift. I den senere tid har fokus i større grad vært rettet mot ...
  • Real estate underpricing and the removal of surveyor valuations = Underprising i boligmarkedet og avskaffelsen av verditakst 

   Nguyen, Vinh Duy; Nørstebøen, Ole Sigurd (Master thesis, 2016)
   According to Norwegian law, it is illegal to strategically underprice (in Norwegian "Lokkeprise") real estate, which involves setting an asking price that the seller is not willing to accept and/or a low asking price ...
  • Realkompetansevurdering i kommuner : sluttrapport 

   Tobiassen, Anita Ellen; Døving, Erik; Olsen, Karen Modesta (Rapport, Research report, 2008-09)
   Dette er sluttrapport fra FoU-prosjektet Realkompetansevurdering i kommuner. Rapporten dokumenterer hvordan kommunene som arbeidsgivere tilrettelegger for realkompetansevurdering og kompetanseutvikling for ufaglærte, hvordan ...
  • Realopsjoner : verdsettelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

   Pettersen, Morten Furholm (Rapport, Research report, 2005-07)
   Teknologi refererer seg til hvordan en organisasjon omdanner ressurser til ferdige produkter og tjenester. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en fellesbetegnelse for datateknologiske og kommunikasjonsteknologiske ...
  • Realopsjoner i olje og gass: modellering og analyse av investeringer 

   Hasle, Øivind Martin (Master thesis, 2007)
   Denne oppgaven gir grunnlag for å kunne beregne investeringssituasjoner innefor olje og gass prosjekter. Nødvendig forståelse av investeringssituasjonen krever teorikunnskap, regne metoder, kunnskap om prosjekter og ...
  • Realopsjoner i shippingkontrakter 

   Ingebrigtsen, Eirik N.; Mjelde, Andreas (Master thesis, 2006)
   Utredningen tar sikte på å presentere metoder for beregning av ulike typer realopsjoner på skip. Dette vil vi gjøre med bakgrunn i teorier knyttet til de underliggende prosessene for fraktrater. Vi vil bygge vår modell ...