Delarkiv

Samlinger

Nye registreringer

 • Employees' Consciousness Around Meaningful Work 

  Talat Mohammad, Momin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  This study aims to investigate employees’ consciousness around meaningful work via a quantitative research methodology, to try and find out if employees are conscious about the work having a meaning and if certain employee ...
 • Educational Quality in Business Schools 

  Svendsen, Julie Øyen; Ravndal, Ingrid Elisabeth (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  In recent times, educational quality in higher education has once again been brought up and discussed, and several areas for improvement have been recognized. Also, the question of whether differences between educational ...
 • Performance evaluation of Norwegian mutual funds 

  Raza, Jamal; Zafar, Saim (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
  This study analyses the performance of different Norwegian mutual funds that have invested the majority of their equity in the Norwegian stock market during the period of January 2007 to January 2018. The purpose of this ...
 • Hvordan skal e-dagligvareforhandlere i B2C markedet best mulig sette opp en profitabel lagermodell? 

  Træbakken, Fredrik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
  E-dagligvarehandel er dagligvarehandel over internett. Bransjen i dag vokser stadig, men så lang er det ingen i Norge som har klart å gjøre forretningen profitabel. Flere bedrifter som har startet med e-dagligvarehandel ...
 • En undersøkelse av årsaker til variasjoner i norske kommuners skatteinngang som leder til sløsing ved budsjettering 

  Tørring, Geir (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Denne masteroppgaven utforsker to sentrale fenomener som har vært mye diskutert i næringslivet og det offentlige de siste årene. Det ene er Lean, og hvordan en med metodiske tilnærminger kan redusere sløsing i organisasjoner. ...
 • What can explain the performance of Initial Coin Offerings? 

  Yuryev, Georgy (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
  I study features the most successful initial coin offerings (ICOs) have in common and analyze factors which can predict post-ICO token performance. I find that 79% of startups did have a working prototype, minimum viable ...
 • Gir IFRS et mer beslutningsrelevant regnskap? 

  Abrahamsen, Edvarda; Tjemsland, Hans Kristian (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  Utredningen tar for seg sammenhengen mellom markedspris for selskap listet på Oslo børs og underliggende årsregnskap. Utredningen skal forsøke å gi svar på hvorvidt det er mulig å spore en større sammenheng etter innføringen ...
 • Regnskapsmessig behandling av verdifall på eiendeler: En empirisk studie av to bedrifter i oljesektoren. 

  Henriksen, Aleksander; Austvik, Bjørnar (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Private bedrifter med lønnsomhetsformål har som målsetning å skaffe størst mulig overskudd til eierne med de ressurser bedriften har tilgjengelig. Inntekter skaffer de seg gjennom markedsmessige byttetransaksjoner, dvs. ...
 • Konsekvenser som følge av erstatning av dagens grunnleggende regnskapsprinsipper med alminnelige prinsipper i ny regnskapslov for ikke-børsnoterte selskaper 

  Abagaeva, Yulia; Gorelochkina, Natalia (Master thesis, 2018-06-12)
  Denne masterutredningen tar utgangspunkt i lovutredningen NOU 2015:10 som har formål å modernisere og forenkle regelverket, samt tilpasse de norske reglene til nytt EU-regelverk på området. Ny regnskapslov legger til rette ...
 • Valuation of oil and gas companies 

  Berle, Johan Bernhard Christie (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-05)
  The purpose of this thesis is to look at the effect on corporate valuation associated with the choice of accounting method. Drilling companies1 have two available accounting methods for the exploration and development cost ...
 • Regnskapsmanipulasjon -Hvordan skjer det og hvordan kan det avdekkes 

  Beqiri, Hysni (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Hensikten med oppgaven er å belyse temaet regnskapsmanipulasjon. Leseren vil få presentert grunnleggende regnskapsteori sammen med ulike metoder som typisk anvendes ved manipulering av regnskapet. Deretter blir leseren ...
 • Brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9. 

  Øie, Caroline; Fuglestad, Renate (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Denne masteroppgaven ser på brukernes forståelse av den nye tapsmodellen etter IFRS 9 med utgangspunkt i det konseptuelle rammeverket til International Accounting Standards Board (IASB). IFRS 9 ble laget som et svar på ...
 • Revisjonsbevis generert fra Big Data og Big Data Analytics 

  Vårin, Bjørnø; Nordhus, Malin (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  Ved inntoget av Big Data og Big Data Analytics i revisjonsmetodikken endres arten av revisjons-bevis og nye utfordringer rundt påliteligheten av revisjonsbevis oppstår (Appelbaum, Kogan & Miklos, 2017, s.8). Formålet med ...
 • Regnskapsmanipulering i olje- og gassnæringen 

  Lunde, Ane (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
  I denne oppgaven undersøkes ”Regnskapsmanipulasjon i olje- og gassnæringen”. Forskningsbidraget innen periodiseringsmanipulasjon i olje- og gassnæringen, er en lineær regresjon utført med en avhengig variabel som er estimert ...
 • Konsekvenser av foreslåtte endringer i aksjeloven § 3-8 

  Langeland, Nina; Wiik, Bettina Osland (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Aksjeloven § 3-8 regulerer avtaler inngått mellom et selskap og dets nærstående. Formålet med bestemmelsen er todelt. Bestemmelsen skal unngå omgåelse av redegjørelse ved tingsinnskudd. I tillegg skal den skape åpenhet og ...
 • Medlemskap i folketrygden ved arbeidsopphold i utlandet. Innkreving av arbeidsgiveravgift. 

  Siddique, Neringa Noreen; Linkeviciene, Diana (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
  Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på̊ rettskilde analyse på nasjonalt og internasjonalt nivå. Det var også gjennomført intervju med NAV og Skatteetaten, som er kompetente myndigheter i saker som ...
 • Regnskap i privat sektor: En teoretisk og empirisk studie med fokus på bedrifter i oljesektoren 

  Olsen, Andrea; Thu, Karoline (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Denne masterutredningen har som formål å studere om det er samsvar mellom regnskapsteori, regnskapsnormer og regnskapspraksis. Utredningen fokuserer på private bedrifter, som involverer seg i markedsmessige byttetransaksjoner ...
 • Konsekvensene ved økt bruk av virkelig verdi for ikke børsnoterte selskaper 

  Olsen, Tonje Kristin Vollstad; Tveita, Margrete (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2017-12-01)
  Denne masteroppgaven tar utgangspunkt i lovutredningen NOU 2015:10, med fokus på økt bruk av virkelig verdi knyttet til måling av eiendeler. I introduksjonen presenteres bakgrunn for oppgaven. Vi presenterer hvorfor vi har ...
 • Regnskapsmessig behandling av leieavtaler etter internasjonale regnskapsregler 

  Paust-Andersen, Erik (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  Denne masteroppgaven omhandler regnskapsmessig behandling av leieavtaler for leietakere. Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvorvidt ny regnskapsstandard for leieavtaler leder til et bedre beslutningsgrunnlag ...
 • Increasing Urban Density in the Northern Jæren Region 

  Riege, Ida Christine; Nordland, Karianne S. (Masteroppgave/UIS-HH/2018;, Master thesis, 2018-06-13)
  The purpose of this thesis is to explore the possible opportunities the Northern Jæren region has for future developments with regards to residential housings, and the location of industries. The compact city concept has ...

Vis flere