Brage - Høgskolen i Lillehammer

Brage er Høgskolen i Lillehammers åpne institusjonelle arkiv. Arkivet oppbevarer vitenskapelig og faglig materiale produsert av studenter og ansatte ved Høgskolen i Lillehammer

Policy for forskningsdokumentasjon og institusjonsarkiv ved Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Lillehammer (HiL) ønsker å ta vare på flest mulig av de ansattes forskningspublikasjoner som elektronisk fulltekst. Enkelte opphavsrettslige problemstillinger forhindrer oss fra å ta vare på alle og samtidig gjøre dem tilgjengelige på internett.

HiL har valgt å kun oppbevare i institusjonsarkivet forskningspublikasjoner som er identitisk med det publiserte – både i form og innhold. I praksis vil dette si at det kun er forlagets versjon/PDF-fil som vil bli registrert i HiLs institusjonsarkiv (post-print og PDF).

Lillehammer, 13. april 2011

News

Cristin har en komplett oversikt over forskningspublikasjoner ved HiL med lenker til fulltekstversjon der dette finnes til institusjonsarkiv og tidsskrifter som er tilgjengelige, men ikke tillater arkivering utenfor utgivers nettsted.

Sub-archives within this community

Recent Submissions

View more