• Gjeldskrisen 

   Moum, Knut (Journal article, 1991)
   Gjeldskrise er på nytt blitt et sentralt ord i norsk dagligtale. Assosiasjonene går tilbake til pari-politikken i 1920-årene , og konsekvensene den hadde for mange gårdbrukere.I dag brukes uttrykket hovedsaklig om situasjonen ...
  • Har Norge råd til folketrygden? : Norges trygdepolitiske utfordring i et europeisk perspektiv 

   Moum, Knut; Wold, Ingvild Strømsheim (Journal article, 2001)
   Artikkelen gjengir beregninger som viser at pensjonsbyrden kan øke betydelig raskere i Norge enn i EU de neste 50 årene. Dette må sees i lys av at en relativt sett gunstig demografisk utvikling i Norge mer enn motvirkes av ...
  • Noen synspunkter på Nasjonalbudsjettet 2001 

   Moum, Knut (Journal article, 2000)
   Nasjonalbudsjettet er trolig det viktigste offentlige styringsdokumentet i Norge. Her oppsummerer Regjeringen sine politiske hovedmål, presenterer en analyse av den økonomiske situasjonen overfor Storting og allmennhet, ...
  • En presentasjon av MODAG-modellens struktur og egenskaper 

   Cappelen, Ådne; Moum, Knut (Journal article, 1987)
   På slutten av 1970-tallet arbeidet en i forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå parallelt med tre modellprosjekt; kvartsmodellen KVARTS, årsmodellen MODAG og likevektsmodellen MSG-4. Bakgrunnen for MODAG-modellene ...
  • Rentefradrag, boligskatt og boligmarked - noen kommentarer rundt "Skattemeldingen" 

   Moum, Knut (Journal article, 1987)
   Skattefordelen ved boliginvesteringene innebærer en subsidiering av slike investeringer i forhold til finansielle plasseringer. Det nåværende system for boligbeskatning kan neppe sies å ha en ønskelig fordelingsmessig ...