• Fra asyl til åpen omsorg – et tilbakeblikk 

      Husøy, Gjertrud (Journal article, 2013-09)
      Psykisk helsevern har gjennomgått store forandringer det siste århundre, der både omsorg, behandlingssyn og behandlingstilbud har skiftet. I Norge har det især funnet sted en overgang fra institusjons- til lokalmiljøtilbud. ...