HVL Open, det nye vitenarkivet til Høgskulen på Vestlandet, er nå i ferd med å koble sammen HIB Bora, Brage HSH og Brage HISF. Mange av postene til gamle HIB er enda ikke importert, mens HSH og HISF er nesten komplett.

Delarkiv

Samlinger

Nye registreringer

Vis flere