Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Unge med Downs syndrom og diabetes type 1 

  Bukkøy, Anne Line Skogvold (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: I dagens samfunn blir diabetes ofte sett på som en global epidemi. Rundt 230,000 mennesker i Norge har diabetes, og rundt 28,000 av disse har diabetes type 1 (Diabetesforbundet, u.å.). Prevalensen for diabetes ...
 • Mestring av psykososiale reaksjoner etter hjerteinfarkt 

  Helland, Veronika (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: 10 000-15 000 mennesker rammes av hjerteinfarkt årlig i Norge, noe som tilsvarer 40 tilfeller per dag (Norsk Helseinformatikk, 2015). Angst og depresjon er beskrevet som vanlige reaksjoner på hjerteinfarkt, da ...
 • Ivaretaking av palliative pasientar på sjukehus 

  Røksund, Berit Sølvi Krunenes (Master thesis, 2017)
  Bakgrunn: Palliative pasientar blir innlagt på generelle medisinske og kirurgiske sengepostar når dei treng sjukehusopphald. Der må dei ofte dele rom med kurative pasientar. Sjukepleiarar skal yta omsorg samstundes til ...
 • Veiledet selvhjelps betydning for å fremme helse 

  Ellingsen, Torunn (Master thesis, 2017)
  Bakgrunn: Brukerorganisasjoner for berørte av spiseforstyrrelse tilbyr veiledet selvhjelp til mennesker som lider av en spiseforstyrrelse. Studien er basert på omsorgsvitenskapelig perspektiv og hvordan veiledet selvhjelp ...
 • Kva verdigrunnlag er rådande hjå dei som arbeidar i eit Housing First program? 

  Nesbø, Bodil (Master thesis, 2017)
  Bakgrunn: I 2012 vart 12 kommunar med i pilotprosjekt kring implementering av Housing First i Noreg. Husbanken har adoptert ordninga frå New York og «Pathway to Housing». I samband med Høgskulen på Vestlandet, campus ...
 • Brannsakkyndige i norske domstoler - en vurdering av dagens praksis 

  Røe, Vivi Helgesen (Master thesis, 2017)
  Temaet for denne oppgaven er bruk av brannsakkyndige i rettssaker knyttet opp mot straffeloven 2005, § 352 og § 355. Hensikten med oppgaven er å gi innspill til hvordan kvaliteten i de brannsakkyndige vurderingene kan ...
 • Experimental and numerical investigation of the thermal ceiling jet thickness 

  Lyche, Nichlas (Master thesis, 2017)
  Røykjeten er en viktig faktor i forhold til deteksjon og slokkesystemer i forbindelse med brann. Den er ofte det første møte med røyk for disse systemene og det er derfor viktig å kvantifisere egenskaper som temperatur, ...
 • Ventilasjonssystem for brannhall-HVL 

  Lillehammer, Simen; Froestad, Steffen; Knutsen, Kai Andre (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med oppgaven var å designe et ventilasjonssystem, en bærende konstruksjon for traverskran og utarbeide et enkelt kostnadsoverslag. Det er også undersøkt effekten av ulike brannforsøk, hvor det fremkommer en ...
 • Mulighetsstudie av fornybare energikilder på skip 

  Andersen, Martin Bakk; Gundersen, Fredrik Balchen (Bachelor thesis, 2017)
  I dette mulighetsstudiet er det blitt sett på effektutnyttelsespotensialet til vind og sol-kraft og om hvorvidt disse ville kunne redusere klimagassutslippene til containerskip. Risiko forbundet med implementering av ...
 • Gjennombrenningstid til elementer i brannskall 

  Brathole, Arne; Haagenrud, Anniken; Nordvoll, Håkon (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikten med dette bachelorprosjektet er å få innsikt i forskjellige brannskallelementer, og å gi en indikasjon på hvordan ulike brannskallelementer, og utførelsen av disse, kan påvirke brannsikkerhet. Brannskall er det ...
 • Optimal utforming av ledesystem 

  Thordardottir, Gudrun Julia; Haugland, Iselin Tinjar; Zakariassen, Sondre William (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven skal det avdekkes om en kombinasjon av etterlysende og elektriske komponenter gir den mest optimale utformingen av et ledesystem, sammenlignet med bruk av kun etterlysende eller elektriske ...
 • Brannindusert overtrykk - Et hinder for evakuering 

  Baustad, Thomas; Håbjørg, Torjahn (Bachelor thesis, 2017)
  Trykkoppbygning som følge av brann i relativt lukkede rom har fått liten nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. Det er ikke blitt sett på som noen trussel for hverken strukturen eller personsikkerheten. Dette kan være i ...
 • Er det mulig å rømme forbi åpne vinduer i svalgang ved brann? 

  Sæle, Steffen Oliver; Warhuus, Torbjørn Instebø; Sangolt, Kjell Andre Korneliussen (Bachelor thesis, 2017)
  I bygninger der svalgang fungerer som rømningsvei, og rom for varig opphold vender mot denne, kan det oppstå konflikt mellom gjeldende krav om brannsikkerhet og termisk inneklima. Konflikten oppstår dersom veggen mellom ...
 • Brannvernopplæring av helsepersonell 

  Silseth, Bjørn-Harald; Aarbø, Petter (Bachelor thesis, 2017)
  Da den nye «forskrift om brannforebygging» trådte i kraft den 1. januar 2016 ble kravet til gjennomføring av det systematiske sikkerhetsarbeidet i virksomheter endret. Der det tidligere var spesifikke krav til gjennomføring, ...
 • Off-grid Solar Power Systems in Rural Areas 

  Breiteig, Mette Kristine; Hjartåker, Trond (Bachelor thesis, 2017)
  Sykehuset «Hatfield Archer Memorial Hospital» lokalisert i Rotifunk, Sierra Leone ble etterlatt i ruiner etter en ødeleggende borgerkrig. I 2005 ble den veldedige organisasjonen Haugesund Rotifunk grunnlagt og satt til å ...
 • Risikobasert metode for å bestemme frekvens av branntilsyn 

  Helle, Silje Annie; Heltzer, Isabell Rye (Bachelor thesis, 2017)
  For å oppfylle kravene som stilles i den nye forskriften om brannforebygging kreves det en omveltning for landets brannvesen. Det var tidligere krav om tilsyn minst hvert fjerde år på særskilte brannobjekt, det kravet er ...
 • Hydrogen som en av energibærerne ombord på ferge 

  Nawrozi, Murtaza; Al-Mansoori, Ahmed Sajid (Bachelor thesis, 2017)
  Med dagens miljøutfordringer og flere strengere miljøkrav har det vært nødvendig å se på miljøvennlige fremdriftssystemer innen maritime sektor. I den norske maritime næringen har det vært en lang tradisjon å benytte ...
 • Beredskap hos SubseaPartner 

  Bårdsen, Martine; Christensen, Andrea; Husa, Martin (Bachelor thesis, 2017)
  Beredskap hos SubseaPartner Samarbeidet mellom SubseaPartner og gruppen ble inngått etter at bedriften kontaktet HVL (Høgskulen på Vestlandet) i anledning utlysning av en potensiell bacheloroppgave. Den aktuelle oppgaven ...
 • Kvalitetsstyrt innføring av Enhetlig Ledelsessystem for samordna beredskap i Norge 

  Goa, Charlotte; Pedersen, Karin Sørvik; Johannessen, Betine Bull Øvrevik (Bachelor thesis, 2017)
  Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Campus Haugesund, har gruppen våren 2017 utarbeidet en bacheloroppgave som inngår i ingeniørutdanningen Kvalitet og HMS. Oppgaven har tittelen ”Kvalitetsstyrt innføring av Enhetlig ...
 • Energikartlegging 

  Lande, Anne Marie; Waad, Mohammad (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven er det blitt utført en energikartlegging for bedriften FMC Vormedal. Først er det utført en analyse over anvendelsen av elektrisk energi. De største forbrukerne av elektrisk energi er identifisert som ...

View more