BI Brage er Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv for faglige publikasjoner og studentoppgaver utgått fra skolen. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Mending the broken link: heterogeneous bank lending and monetary policy pass-through 

  Altavilla, Carlo; Canova, Fabio; Ciccarelli, Matteo (CAMP Working Paper Series;9/2016, Working paper, 2016)
  We analyze the pass-through of monetary policy measures to lending rates to fi rms and households in the euro area using a novel bank-level dataset. Banks characteristics such as the capital ratio, the exposure to sovereign ...
 • Implementing the Zero Lower Bound in an Estimated Regime-Switching DSGE Model 

  Binning, Andrew; Maih, Junior (CAMP Working Paper Series;3/2016, Working paper, 2016)
  The Zero Lower Bound (ZLB) on policy rates is one of the key monetary policy issues du jour. In this paper we investigate the problem of modelling and estimating the ZLB in a simple New Keynesian model with regime switches. ...
 • Are Small-Scale SVARs Useful for Business Cycle Analysis? Revisiting Non-Fundamentalness 

  Canova, Fabio; Sahneh, Mehdi Hamidi (CAMP Working Paper Series;2/2016, Working paper, 2016)
  Non-fundamentalness arises when observables do not contain enough information to recover the vector of structural shocks. Using Granger causality tests, the literature suggested that many small scale VAR models are ...
 • Nowcasting using news topics Big Data versus big bank 

  Thorsrud, Leif Anders (CAMP Working Paper Series;6/2016, Working paper, 2016)
  The agents in the economy use a plethora of high frequency information, including news media, to guide their actions and thereby shape aggregate economic fluctuations. Traditional nowcasting approches have to a relatively ...
 • Words are the new numbers: A newsy coincident index of business cycles 

  Thorsrud, Leif Anders (CAMP Working Paper Series;4/2016, Working paper, 2016)
  In this paper I construct a daily business cycle index based on quarterly GDP and textual information contained in a daily business newspaper. The newspaper data is decomposed into time series representing newspaper topics ...
 • Approximating time varying structural models with time invariant structures 

  Canova, Fabio; Ferroni, Filippo; Matthes, Christian (CAMP Working Paper Series;1/2016, Working paper, 2016)
  The paper studies how parameter variation affects the decision rules of a DSGE model and structural inference. We provide diagnostics to detect parameter variations and to ascertain whether they are exogenous or endogenous. ...
 • Do central banks respond timely to developments in the global economy? 

  Bjørnland, Hilde C.; Thorsrud, Leif Anders; Zahiri, Sepideh Khayati (CAMP Working Paper Series;8/2016, Working paper, 2016)
  Our analysis suggests; they do not! To arrive at this conclusion we construct a real-time data set of interest rate projections from central banks in three small open economies; New Zealand, Norway, and Sweden, and analyze ...
 • Oil and Civil Conflict: On and Off (Shore) 

  Andersen, Jørgen Juel; Nordvik, Frode Martin; Tesei, Andrea (CAMP Working Paper Series;1/2017, Working paper, 2017)
  We reconsider the relationship between oil and conflict, focusing on the location of oil resources. In a panel of 132 countries over the period 1962-2009, we show that oil windfalls increase the probability of conflict in ...
 • Commodity Futures and Forecasting Commodity Currencies 

  Ravazzolo, Francesco; Sveen, Tommy; Zahiri, Sepideh K. (CAMP Working Paper Series;7/2016, Working paper, 2016)
  This paper analyzes the extent to which information in commodity futures markets is useful for out-of-sample forecasting of commodity currencies. In the earlier literature, commodity price changes are documented to be weak ...
 • Joint Prediction Bands for Macroeconomic Risk Management 

  Akram, Farooq; Binning, Andrew; Maih, Junior (CAMP Working Paper Series;5/2016, Working paper, 2016)
  In this paper we address the issue of assessing and communicating the joint probabilities implied by density forecasts from multivariate time series models. We focus our attention in three areas. First, we investigate a ...
 • Del opplevelsen! En kommunikasjonskampanje for SF Kino 

  Thorsvik, Ivar; Hodne, Andreas; Feen, Erlend Corcoran (Bachelor thesis, 2016)
  I denne oppgaven presenteres en kommunikasjonskampanje med hensikt å minimere spriket mellom planlagte kinobesøk, og gjennomført besøk i målgruppen gutter og jenter 16-19 år i Skedsmo kommune. I første del av oppgaven ...
 • Effektivisering av drift og forbedring av brukeropplevelse gjennom videreutvikling av en kundeportal 

  Engh, Kristine Hageselle; Jensen, Kristine Bratli; Jørgensen, Simen (Bachelor thesis, 2016)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet i tilknytning til fordypningsretningen forretningsutvikling og teknologi, ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Oppgaven er skrevet av tre avgangsstudenter ved studieretningen økonomi og ...
 • Hva kan Rambøll gjøre for å tilrettelegge for et lønnsomt CRM-system? 

  Vatne, Martine (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Rambøll er Nordens ledende konsulent- og rådgivningsfirma innen bygg, arkitektur, energi, miljø, olje og gass samt også management consulting. Virksomheten innehar et stort faglig spekter, og er derfor å anse som en ...
 • Samfunnsansvarlige investeringer 

  Faksvåg, Ine Marie Ullern; Narmo, Emilie; Niles, Jony (Bachelor thesis, 2016)
  Formålet med denne oppgaven er å studere utviklingen av fenomenet Social Responsible Investments (SRI) som beslutningsgrunnlag for investeringer. Oppgavens problemstilling undersøker hvorvidt SRI gir lik eller ulik ...
 • The contraction effect: How proportional representation affects mobilization and turnout 

  Cox, Gary W.; Fiva, Jon H.; Smith, Daniel M. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  A substantial body of research examines whether increasing the proportionality of an electoral system increases turnout, mostly based on cross-national comparisons. In this study, we offer two main contributions to the ...
 • Verdivurdering av Norway Royal Salmon ASA 

  Løken, Andreas Bøyum; Eyjolfsdottir, Anna Vala (Bachelor thesis, 2016)
  Norway Royal Salmon ASA er et norsk børsnotert selskap med virksomhet innenfor produksjon og videreforedling av laks. Formålet med denne oppgaven er å estimere verdien av Norway Royal Salmon, og dermed kunne si noe om ...
 • Implementering av balansert målstyring hos Møller Bil Leangen 

  Øverby, Aleksander; Aamild, Per Olav Bjerkholt (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Oppgaven er skrevet i samarbeid med Møller Bil Leangen, og har ledelsesverktøyet balansert målstyring som tema. Formålet med oppgaven har vært på utarbeide en modell for implementering av balansert målstyring i virksomheten. ...
 • Markedsanalyse og verdivurdering av Nordic Semiconductor 

  Pünther, Matias; Sørensen, Siri (Bachelor thesis, 2015-06-01)
  Denne bacheloroppgaven i økonomi og administrasjon er skrevet som en avslutning på vårt tre-årige studie ved BI Trondheim. Oppgavens tema er verdsettelse, hvor vi har valg å foreta en verdivurdering av teknologiselskapet ...
 • Innholdsmarkedsføring - Innenfra og ut 

  Franzén, Victor Tom; Flaten, Terje (Bachelor thesis, 2016)
  I denne bacheloroppgaven ønsker vi å sette nytt lys på et moderne begrep: Innholdsmarkedsføring, eller Content Marketing. Vi ønsket å skrive om noe som er lite dekket av eksisterende litteratur og komme med et reelt ...
 • Bacheloroppgave i Retail Management 

  Rygh, Magnus Rustad; Kjellemo, Erik Aleksander (Bachelor thesis, 2016)
  Vi starter med å presentere dagligvarebransjen og generell informasjon, dette gjøres for å få et bilde over nåsituasjonen og hvordan konkurransearenaen er i skrivende stund. Det var også viktig for oss å definerer ...

View more