Now showing items 1-20 of 1719

  • Executive education and the managerial revolution: The birth of executive education at Harvard Business School 

   Amdam, Rolv Petter (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The managerial revolution drove the rise of business schools in the United States and business schools contributed by graduating professional managers. Before World War II, however, the effect of an MBA degree was modest, ...
  • Should Developing Countries Establish Petroleum Funds? 

   Torvik, Ragnar (CAMP Working Paper Series;3/2017, Working paper, 2017)
   Many natural-resource-abundant countries have established petroleum funds as part of their strategy to manage their resource wealth. This paper examines reasons that such funds may be established, discusses how these funds ...
  • Innovasjon i et konstruert nettverk: Hvordan kan samarbeid i konstruerte innovasjonsnettverk øke bedrifters innovasjonsevne?: En casestudie av Norwegian Smart Care Cluster 

   Rolfsnes, Victor; Ravndal, Anja Bore (Bachelor thesis, 2016)
   Temaet for denne bacheloroppgaven omhandler hvordan innovasjon skjer i konstruerte innovasjonsnettverk, det vil si nettverk som bevisst er opprettet med en intensjon om å drive innovasjon innen en bestemt næring. Fokus ...
  • Local candidates and voter mobilization: Evidence from historical two-round elections in Norway 

   Fiva, Jon H.; Smith, Daniel M. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   What effect do candidates with local ties have on voter turnout and party support? A considerable challenge within the existing literature on the personal vote, including that part which derives from local ties, is ...
  • The effect of oil prices on field production: Evidence from the Norwegian Continental Shelf 

   Mauritzen, Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I use detailed field-level data on Norwegian offshore oil production and a semi-parametric additive model to control for the production profile of fields to estimate the effect of oil prices on production. I find no ...
  • The issues in modelling freight transport at the national level 

   Jong, Gerard de; Tavasszy, Lori; Bates, John; Grønland, Stein Erik; Huber, Stefan; Kleven, Oskar; Lange, Peter; Ottemöller, Ole; Schmorak, Nora (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Several countries in Europe and elsewhere have a national freight transport model. This paper discusses some old and new issues for these models, based on experiences in at least seven European countries. These issues have ...
  • En ting er å si hva man skal gjøre, en annen sak er å gjøre det 

   Krokann, Dag Nesvoll; Thomassen, Kristian; Hanssen, Christoffer Ivar Jonatan (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne bevarelsen er resultatet etter opparbeidet kunnskap og kompetanse gjennom deltakelse i faget BST 2531 – Prosjektledelse, og kurset BTH 2532 – Bacheloroppgave i prosjektledelse. Denne oppgaven markerer slutten på en ...
  • Kontraktledelse i Prosjekter 

   Setsaas, Marthe; Hille-Dahl, Kristine Berntsen; Westerlund, Viktoria Louise (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Bacheloroppgaven tar for seg hvordan to virksomheter innen eiendomsutvikling praktiserer konktraktledelse ved gjennomføring av prosjekter. Virksomhetene som presenteres i oppgaven er Westerlund Eiendom og Villaservice, ...
  • Går alt etter planen 

   Sollihagen, Marthe; Owczarz, Monika; Kjølstad, Thorkil (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Bacheloroppgaven omhandler planleggingen for utbygging – og ombyggings prosjektet til bedriften Polarbröd AB. Det er et svensk foretak plassert i Bredbyn som ligger i Väster-Norrland i Sverige, som produserer brød. Firmaet ...
  • MOT til å lede 

   Lippe, Fredrik Von Der; Solheim, Caroline Hellestræ (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   MOT er en ideell organisasjon, som har ungdommenes mot i fokus. Deres visjon er: ”varmere og tryggere samfunn”. MOT samarbeider med cirka 65.000 frivillige ungdommer. Gjennom prosjektet MOT-turneen 2014 ønsket de å gi ...
  • Prosjektstyring av Drageid Leirskole 

   Aune Moe, Carolina Neokline (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Oppgaven handler om prosjektstyring, og her har jeg gått nærmere inn på byggeprosjektet Drageid Leirskole. Dette prosjektet var ferdig sommeren 2014. Prosjektet hadde et forsikringsselskap som oppdragsgiver. De hadde ...
  • På rett vei med perfeksjonister bak rattet 

   Kristoffersen, Barbro; Hilmarsen, Gunn; Ytreeide, Christian Høydal (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne bacheloroppgaven handler om samlokaliseringsprosjektet Østre Rosten 8, der de to bilfirmaene Motor-Trade og Prøven Bil har flyttet inn under samme tak. Dette prosjektet er unikt i norsk sammenheng i følge interessentene. ...
  • Overleveringsprosessen 

   Moen, Hege; Fremme, Heidi Magrethe (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Denne oppgaven handler om avslutningsfasen i prosjekter og mer spesifikt om prosessen med overlevering av bolig fra utbygger til sluttkunde. Vi har sett på hvordan Heimdal Bolig AS gjennomfører sine overleveringer og ...
  • Et ”trykklart” prosjekt 

   Andresen, Kenneth Kopperud; Bangjord Hove, Tommy; Sivertsen, Anders (Bachelor thesis, 2015-06-01)
   Hitra-Frøya bestemte seg i slutten av 2013 for å starte et nytt prosjekt med tittelen Hitra-Frøya Pluss. Denne oppgaven fokuserer på temaet prosjektgjennomføring og problemstillingen Hvordan gjennomførte Hitra-Frøya ...
  • How users shape markets 

   Harrison, Debbie; Kjellberg, Hans (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The purpose of this article is to elaborate conceptually on the user–market relationship. Existing research reports a limited user–market relationship, which simultaneously exaggerates and underplays user influence on ...
  • Internationalization of an academic invention through successive science-business networks: The case of TAVI 

   Mikhailova, Olga; Olsen, Per Ingvar (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The aim of this paper is to explain how new technology ventures move, grow, and scale. Such ventures internationalize much faster than depicted by the traditional Uppsala model (Johanson and Vahlne, J Int Bus Stud 8:23–32, ...
  • Convenience in white-collar crime: A resource perspective 

   Gottschalk, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   White-collar offenders have access to resources that make financial crime convenient. In the rare case of crime suspicion, resources are available in terms of professional attorney work, control over internal investigations, ...
  • Partnering with AI: how organizations can win over skeptical managers 

   Kolbjørnsrud, Vegard; Amico, Richard; Thomas, Robert J. (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Purpose: According to the authors’ research, while top-level executives look forward to the potential of artificial intelligent systems in their firms, line managers are much more skeptical. This article advises on ...
  • Lack of ear care knowledge in nursing homes 

   Solheim, Jorunn; Shiryaeva, Olga; Kværner, Kari Jorunn (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Rising life expectancy means an increase in the number of elderly people with hearing loss in the population. Many elderly people live in nursing homes, with varying care needs. A substantial proportion of these ...
  • Toppen av isfjellet: Omfanget av hvitsnippkriminalitet i Norge 

   Gottschalk, Petter; Gunnesdal, Lars (Rapport nr. 1/2017 Manifest tankesmie;, Others, 2017)
   Kriminalitet på toppen innen næringsliv, politikk og forvaltning kan være et større samfunnsproblem enn myndighetene har trodd. Sjefen for Økokrim,Trond Eirik Schea, mener at tre av fire økonomiske kriminelle trolig går ...