BI Open Archive er Handelshøyskolen BIs åpne arkiv for faglige publikasjoner og studentbesvarelser. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Delarkiv

Samlinger

Nye registreringer

 • Konkurranseutsetting av NSB 

  Matveyev, Anne Julie; Kaur, Navjot Naomi; Brimsholm, Maria Cecilie Riseng (Bachelor thesis, 2018)
  I denne bacheloroppgaven ønsket vi å belyse hva som skjer når en bedrift går fra å være i et monopol, til å være i et oligopol. Vi har skrevet oppgaven med et kundeperspektiv, for å se på hvilke forbedringer kundene mener ...
 • Musikk, kunst, festival; må man velge? 

  Wensås, Heidi Elisabeth; Sundsfjord, Sandra (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven er avsluttende for studiet Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI. Gjennomgående diskuteres problemstillingen som omhandler hvorvidt utsmykning på musikkfestivaler blir oppfattet ...
 • Pre-såkornordningen - et nytt bidrag til gründerbedrifters kamp for å overleve «dødens dal» 

  Mathisen, Simen; Jelmert, Nikolai Diesch (Bachelor thesis, 2018)
  I Norge eksisterer det et finansieringsgap som gjør at det ikke er nok risikovillig kapital for å finansiere alle de gode gründerideene som egentlig burde ha “livets rett”. Tidligere har staten opprettet såkornfondene ...
 • Roboter som hater/favoriserer kvinner 

  Kloven, Kristine Goa; Wenaas, Thea; Kulien, Silje (Bachelor thesis, 2018)
  Denne oppgaven tar for seg tematikken rundt bruken av kunstig intelligens i rekrutteringsprosessen, samt publikums reaksjoner ved bruken av kunstig intelligens. Det har blitt utført et eksperiment med 122 respondenter. ...
 • Sosial inkludering i det norske kunstfeltet 

  Henningsson, Lina Maria; Vold, May-Linn (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg publikumsutvikling og sosial inkludering i det norske kunstfeltet. Temaet blir belyst med utgangspunkt i kunstsosiolog Dag Solhjells kretsløpsteori som deler kunstfeltet inn i sosiale ...
 • Hvordan kan MTimes bli synlig og foretrukket av kunder ved kjøp av klokker og smykker på nett? 

  Skjæret, Penprapha; Stranden, Iris Anna (Bachelor thesis, 2018)
  Dette er en bacheloroppgave i Retail Management, og vi har sett på klokke og smykke bransjen på nett. Vi begynner med å fortelle litt om bransjen, og at globalisering og digitalisering er en økende del av markedet. Vi ...
 • KLP Banken - En liten bank i et stort konsern 

  Hauge, Marthe Bjerkelien; Aarsnes, Runar Digernes; Eikås, Hanna Monslaup (Bachelor thesis, 2018)
  Vi har i denne oppgaven samarbeidet med KLP Banken, en strategisk forretningsenhet i KLP-konsernet. Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan banken jobber for å oppnå sine egne mål, og samtidig operere i ...
 • The Lean Compass: Tandem Application of the Project Manager's Compass and Lean Organizational Theory 

  Kokonaski, Natassja Alexandra (Bachelor thesis, 2018)
  This research study seeks to identify and explore the ways in which tandem application of the Project Manger’s Compass and Lean philosophy can optimize project management activities using a studied organization as a ...
 • Lønnsomhetsberegninger av "Maudal fornyelsen" 

  Francisxavier, Piriiyanth; Antonsen, Erika Delgado; Strand, Nora (Bachelor thesis, 2018)
  Maudal kraftverk er et 90 år gammelt kraftverk som Lyse Produksjon vil fornye. Tidligere har Lyse analysert hvor mye det koster å bygge ut et helt nytt kraftverk og har konkludert at dette ikke vil være en forsvarlig ...
 • Hvilke faktorer førte Moods of Norway fra eventyrlig suksess til fiasko? 

  Holm, Mia; Haraldsen, Helene; Andresen, Tina Cecilie Hoel (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg merkenavnet og klesprodusenten Moods Of Norway og deres reise fra eventyrlig suksess til konkurs høsten 2017. Det er nettopp også dette problemstillingen vi har utarbeidet forteller; Hvilke ...
 • Hvordan vil introduksjon av en ny fraksjon med (glass/metall) påvirke transportkostnadene og miljøeffekten i en gitt renovasjonsløsning? 

  Naavik, Sondre Hov; Fyllingen, Benjamin (Bachelor thesis, 2018)
  Innherred Renovasjon IKS skal introdusere en femte avfallsfraksjon for glass og metall, som vil føre til en overgang fra dagens bringeordning til en henteordning. Målet er at henteordningen skal øke gjenvinningen av glass ...
 • Strategisk rammeverk for opplæring og implementering av IT-systemer 

  Sætre, Stine Hagen; Nyland, Oskar; Vikebø, Erik (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med fordypningsfaget forretningsutvikling og teknologi ved Handelshøyskolen BI - campus Bergen. Oppgaven handler gjennomgående om hvordan Jæger Automobil, heretter Jæger, ...
 • Omnikanalstrategi i klesbransjen. 

  Vold, Maja; Fimland, Emilie Scherer; Berg, Marthe (Bachelor thesis, 2018)
  Hensikten med denne bacheloroppgaven er å belyse hvilke områder bedrifter i klesbransjen er nødt til å fokusere på, og hva som kreves for å etablere en sømløs omnikanalstrategi. Med utgangspunkt i dette har vi kommet ...
 • Kondomøyeblikket 

  Lillesæter, Marie Røri; Minsaas, Kornelia; Koppang, Lisa Thesen (Bachelor thesis, 2018)
  I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en holdningskampanje i samarbeid med avdeling for barne- og ungdomshelse, herunder seksuell helse i Folkehelsedivisjonen underlagt Helsedirektoratet. Kampanjens målgruppe er seksuelt ...
 • Bør Skatteetaten benytte seg av nudging for å øke skatteetterlevelsen i Norge? 

  Sørensen, Mari Elise (Bachelor thesis, 2018)
  Forskning har vist at frykten for å bli oppdaget og straffet for skatteunndragelse, bare er en av flere grunner til at mennesker velger å betale skatt. For mange vil skattebetaling oppleves som en samfunnsplikt i tillegg ...
 • Bacheloroppgave - Prosjektledelse 

  Rasmussen, Martine (Bachelor thesis, 2018)
  I min teoretiske bacheloroppgave ønsket jeg å se på hvilke kommunikasjonsformer og evner en god prosjektleder innehar, og hvor viktig dette er for gevinstrealiseringen i et prosjekt. Dermed ble problemstillingen som følger: ...
 • Samfunnsansvar og lojalitet 

  Hesselberg, Linda; Hvidsteen, Magnus; Staver, Ragnhild Vegsund (Bachelor thesis, 2018)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg hva en spesifikk bedrifts samfunnsansvar har å si for forbrukernes lojalitet. Vi har valgt å ta for oss skomerket TOMS. Følgende problemstilling er formulert for oppgaven: «Hva har ...
 • Finanskrisen 2007-2010 : En analyse av de viktigste årsaken - og amerikanske 

  Nguyen, Mai Linn; Paulsen, Henrik Myrhaug; Nergård, Thea Kristine Skilbrei (Bachelor thesis, 2018)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er finanskrisen som utspilte seg mellom 2007 og 2010. Vi har valgt dette temaet siden vi synes det er svært interessant å forstå hvordan de økonomiske mekanismene i samfunnet henger ...
 • En muntlig enighet på – at kontrakten skal du få 

  Midtlyng, Mats Sebastian; Kirkestuen, Fredrik; Isaksen, Sveinung (Bachelor thesis, 2018)
  Denne oppgaven tar utgangspunkt i prosjekt Sjøgangen. Prosjektet i oppgaven ble utført av Pir 2 som er et arkitektfirma. Prosjektet gikk ut på å utarbeide en planog designskisse til broen Sjøgangen. Problemstillingen til ...
 • Hvordan vil makroøkonomiske bevegelser i USA påvirke prisen på gull? 

  Claussen, Mads Wølner; Barbakken, Stian Eikvang Mørk (Bachelor thesis, 2018)
  For over 6000 år siden ble gull oppdaget, og har siden det blitt brukt som et verdilager og valuta, men det var først i 1870 hvor verden ble enige om en felles gullutvekslingsstandard (Cooper, Dornbusch & Hall, 1982). ...

Vis flere