BI Open Archive er Handelshøyskolen BIs åpne arkiv for faglige publikasjoner og studentbesvarelser. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Delarkiv

Samlinger

Nye registreringer

 • Akseleratorprogrammer : brobygger mellom gründervirksomheter og de etablerte virksomhetene 

  Hjelstuen, Axel Pirisi; Velija, Valon (Bachelor thesis, 2017)
  Det er et økende fokus på innovasjon i Norge, der nye gründervirksomheter er en viktig kilde. Gründervirksomheter benytter ofte ny teknologi og er videre med på å utvikle nye spennende forretningsmodeller (Kohler, 2016). ...
 • Bidrar Studentbedriftkurset til entreprenøriell læring, og på hvilken måte påvirker kurset studentens motivasjon til å starte egen bedrift i senere tid? 

  Edo, Liv Zeinab Lyster; Aase, Rebecca Handal; Gjerdalen, Tilde (Bachelor thesis, 2017)
  Det blir stadig lagt mer fokus på å lære den yngre generasjonen om verdi- og nyskaping i næringslivet. Regjeringen har i samarbeid med næringslivet etablert flere tiltak for å oppnå en økt grad av entreprenøriell læring ...
 • Sølvrev : Digital posisjonering i B2B-markedet 

  Dvergsdal, Daniel Klakegg; Erdal, Endre; Lem, Nils Johan Greve (Bachelor thesis, 2017)
  Bacheloroppgaven er et resultat av kurset Bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter. I besvarelsen har vi tatt for oss markedsføringsbyrået Sølvrev og formulert følgende problemstilling: • Hvordan kan Sølvrev ...
 • Meland Elektro AS 

  Landsvik, Ingvild Marie (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven er skrevet på bakgrunn av faget Bedriftsutvikling for små og mellomstore bedrifter, hvor jeg har valgt Meland Elektro AS som min bedrift. Bedriften befinner seg i dag i et marked hvor det er viktig ...
 • Investeringsanalyse av Grieg Seafood ASA 

  Giskeødegård, Kristin Anette; Braut, Katarina (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne oppgaven er å beregne lønnsomheten av den potensielle havmerden til Grieg Seafood ASA. Innledningsvis i oppgaven vil laksenæringen og selskapet bli presentert, sammen med prosjektet og tilhørende ...
 • Valuation of Norway Royal Salmon ASA 

  Lachonius, Andreas (Bachelor thesis, 2017)
  In this bachelor thesis, I have performed a valuation of Norwegian Royal Salmon ASA (NRS). The problem statement in the thesis is defined as: ‹‹What is the fundamental value of a share in NRS, traded at the Oslo Stock ...
 • Finansiell risikostyring i Jacobsen & Svart 

  Thøring, Eivind; Amdal, Nikolai; Kokkersvold, Eline Haugetun (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har vi tatt for oss temaet finansiell risikostyring. Vi har knyttet temaet opp mot bedriften Jacobsen & Svart, et kaffebrenneri. Oppgavens formål er å undersøke om bedriften kan benytte sikringsstrategier ...
 • Om Magnor Glassverk AS 

  Lystad, Magnus; Gjerde, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven ønsket vi å undersøke hvorvidt lean-prinsipper og –verktøy kan bidra til effektivitetsforbedringer, og hvordan man kan integrere kontinuerlig forbedring i arbeidskulturen. Magnor Glassverks hovedlager ...
 • Lønnsomhetsvurdering av Fyrstikkalléen 1 

  Pettersen, Øystein André; Gundersen, Bendik Tjøntvedt (Bachelor thesis, 2017)
  Formålet med denne oppgaven var å gjennomføre en lønnsomhetsvurdering av eiendomsprosjektet på Fyrstikkalléen 1 på Helsfyr i Oslo. Basert på prognostisering av fremtidige kontantstrømmer og vurdering av usikkerheten knyttet ...
 • En økonometrisk analyse av de norske boligprisene. 

  Akhta, Iram Naz; Goldaman, Angelica (Bachelor thesis, 2017)
  Denne bacheloroppgaven er ikke en del av spesialisering i studieforløpet men heller en generell oppgave. Hensikten er å sette den markante prisveksten i kontekst. Ved å kvantifisere de fundamentale faktorene som påvirker ...
 • Hvordan påvirker crm-system, kunderelasjoner, kundelojalitet og kundetilfredshet salget til jotron? 

  Ansari, Fizza; Stavik, Tobias Ludviksen (Bachelor thesis, 2017)
  Jotron er en av verdens ledende bedrifter på kommunikasjons- og nødutstyr markedet. Bedriften vokser stadig og har sikret seg mange lukrative kontrakter og begynner å få stor annerkjennelse. Med fokus på lange og gode ...
 • Trend sko AS 

  Nilsen, Martine; Homleid, Malin (Bachelor thesis, 2017)
  Avslutningsvis på vår bachelor i Retail Management, med fordypning i salgsledelse og personlig salg, har vi valgt å fokusere på temaet motivasjon blant ansatte i skoforretningen Trend Sko. Vi har valgt dette temaet på ...
 • Lean og Lean service i Frende Forsikring ved bruk av robotisering 

  Sandal, Henrik Glesnes (Bachelor thesis, 2017)
  I denne oppgaven har jeg arbeidet med Frende forsikring. Dette er et forsikringsselskap som har hatt en sterk vekst siden de ble etablert i 2007. Jeg har ved bruk av Lean og Lean Service teorien tatt for meg følgende ...
 • Hvordan håndteres utviklingen av markedsføring og salg på nett? 

  Yttri, Synne Valvik (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven i Salgsledelse og personlig salg, har jeg tatt for meg utviklingen som skjer i markedsføring og salgsorganisasjonen i dag, hvor fysiske butikker og markedsføring gjennom tradisjonelle kanaler er ...
 • Hvordan kan expert as dra nytte av sosiale medier for å styrke sine kunderelasjoner? 

  Leversen, Helene (Bachelor thesis, 2017)
  I dag er sosiale medier en stor del av mange menneskers hverdag i forhold til tidligere. Teknologien er i stadig utvikling og nye former for medier dukker opp. Aldri før, har kundene hatt så stor forbrukermakt ved å bruke ...
 • En kvalitativ undersøkelse om motivasjon i det aktivitetsbaserte kontorlandskapet hos Orkla home & personal care 

  Rønning, Marie; Røise, Silje; Sogn, Fredrikke (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven har vi valgt å fokusere på temaet motivasjon gjennom problemstillingen ”Hvordan har endringen til det aktivitetsbaserte kontorlandskapet påvirket motivasjonen til de ansatte i Orkla Home & ...
 • En utredning av effektivitet og konkurransekraft i H.M.Kristiansens Automobilbyrå AS 

  Halvorsen, Julie Elisabeth Smith; Risan, Øyvind; Rusten, Karen Emilie (Bachelor thesis, 2017)
  Denne oppgaven omhandler i hvilken grad prosessdesign og ressursutnyttelse bidrar til H.M.Kristiansens Automobilbyrås gode prestasjoner i bussbransjen, hvor det finnes mange aktører og lave marginer. Formålet med oppgaven ...
 • Multikanalstrategien til Telenor 

  Joheim, Audun; Mikalsen, Celine Hopen (Bachelor thesis, 2017)
  Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan Telenor i en stor bransje differensierer seg mot konkurrentene ved bruk av multikanalstrategi, og hvordan kundelojaliteten og tilfredsheten blir påvirket av det. Oppgaven ...
 • Skål for barnas høytid 

  Eriksen, Gina Ross; Boge, Frida (Bachelor thesis, 2017)
  I denne bacheloroppgaven har vi utviklet en holdningskampanje på vegne av kampanjeorganisasjonen AV-OG-TIL, som arbeider for godt alkovett i det norske samfunnet. Kampanjens målgruppe er foreldre i alderen 30-39 år, ...
 • Informasjonskampanje for Folkehelseinstituttet og HPV-vaksinen 

  Holand, Ida Kristine; Skage, Kine Midtun (Bachelor thesis, 2017)
  I vår bacheloroppgave i PR- og markedskommunikasjon har vi valgt å utvikle en informasjonskampanje for Folkehelseinstituttet (heretter kalt FHI) og HPVvaksinen. I januar 2016 ble det vedtatt at kvinner født 1991 og senere ...

Vis flere