Recent Submissions

 • Delt skam er halv skam 

  Engen, Karina (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn Psykiske plager og lidelser er et problem blant barn og unge. 15-20% barn og unge i alderen 3-18 år har psykiske plager, der 8% av disse har så alvorlige problemer at det går under psykisk lidelse. Forskning sier ...
 • Smertelindring til rusmisbrukere 

  Ibrahim, Hafsa (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema Gjennom praksis på ortopedisk avdeling har jeg sett at sykepleierne møter på mange utfordringer i forhold til smertelindring til rusmisbrukere. Dette temaet interesserer meg veldig på grunn av ...
 • Når drømmen brister 

  Risahagen, Elise (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema I Norge er det om lag 7000-8000 kvinner som årlig blir behandlet for spontanabort. Jeg har alltid hatt en interesse for dette temaet, og har fått erfaring med det både som sykepleierstudent, ...
 • Jeg gikk meg over sjø og land; Fysisk aktivitet og musikk i demensomsorgen på sykehjem 

  Heggheim, Trine (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema Jeg er opptatt av at pasientene skal få gjøre mest mulig selv, og at vi som sykepleiere skal legge til rette for dette. Derfor vil jeg lære mer om hvordan jeg som sykepleier kan ivareta ressursene ...
 • Tabubelagt samtaleemne – seksualitet og livmorhalskreft 

  Tombre, Lisa Heggøy; Salbu, Signe Øvrebotten (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for val av tema Gjennom praksiserfaring såg vi at sjukepleiarar i møte med kreftpasientar generelt var flinke til å kommunisere, men at mange av dei unngjekk å snakke om seksualitet og seksuell helse. Vi meiner ...
 • Informasjon til barn med kreft 

  Johansen, Thea Garmo (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema: Temaet jeg har valgt er barn med kreft og hvordan sykepleier kan gi informasjon på en måte som barnet kan forstå. Grunnen til at jeg valgte temaet barn med kreft er fordi jeg syns dette er et ...
 • Å holde hodet kaldt, men kroppen varm 

  Gelink, Max-Hendrik Wathne (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema Akuttmedisinsk sykepleie er et tema jeg har stor interesse for, og gjennom jobb og friluftsliv har jeg fått særlig stor interesse for hypotermi og utfordringer knyttet til en slik tilstand. Hypotermi ...
 • Brutalitet og varsemd 

  Hæreid, Lina Hagen (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for val av tema: Kvinna gret og hadde sterke smerter, men ingen trøsta henne. Ingen heldt ho i handa og gav ho trøstande ord. Legen kommenterte at kvinna hadde gjort noko dumt, og blei gjort til latter framfor ...
 • Relasjon mellom barn og sykepleier i Zambia 

  Ødejord, Marit (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema Etablere en god relasjon til barn i sykehus kan være svært utfordrende både relatert til alder, barnets tidligere erfaringer med helsepersonell og personlighet. Som sykepleierstudent har jeg i ...
 • Relasjonens betyding i møte med ROP-pasientar 

  Hansen, Linn-Karin; Lerheim, Camilla Herland (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for val av tema: Når vi valde tema til bachelor bestemte vi oss på bakgrunn av at vi begge har vore i praksis på ein psykiatrisk klinikk ved ei rusavdeling. Ein av oss var på avrusingsavdeling, og ein av oss var ...
 • Hoftebrot og kognitiv svikt 

  Rørvik, Kim Andre (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for val av tema Etter å ha jobba ekstravakter som sjukepleiarstudent på ortopedisk avdeling har eg erfart at veldig mange eldre blir innlagt på sengeposten etter at dei har pådratt seg eit hoftebrot. Eg har ...
 • God appetitt min ven 

  Sårheim, Guro (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for val av tema: Tema er valt på bakgrunn av behovet for kompetanseheving og bevisstgjering blant helsepersonell og fordi dei eldre er i risikogruppa for underernæring. Problemstilling: «Korleis kan sjukepleiar ...
 • Barn som pårørende ved psykisk lidelse 

  Ørbeck, Nathalie Elin Amundsen (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema: Oppgaven omhandler barn som pårørende til forelder innlagt ved psykiatrisk avdeling. Ifølge Bøckmann og Kjellevold (2010) viser forskning at psykiske lidelser i seg selv ikke er skadelig for ...
 • Fysisk aktivitet som tiltak i behandling av pasienter med depresjon 

  Kvernevik, Sissel; Rimstad, Katrine (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema Pasienter med depresjon vil vi som sykepleiere treffe i alle deler av helsevesenet. Samtidig er det et økende problem i samfunnet. Derfor vil vi styrke vårt kunnskapsnivå slik at vi best mulig kan ...
 • Tilknytning mellom det premature barnet og foreldre 

  Nyberg, Silje Kathrin (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for valg av tema I Norge blir det født ca 7% barn for tidlig hvert år, noe som tilsvarer så mange som 4000 barn (Markestad & Halvorsen, 2007). Et prematurt barn er avhengig av en tidlig og god tilknytning til ...
 • Korleis fremje meistring til pasientar med kols? 

  Bryn, Torhild (Bachelor thesis, 2016)
  Bakgrunn for val av tema Eg var i praksis på ei intensiv avdeling då eg verkeleg fekk auga opp for pasientar med kols. Dei som kom der var svært dårlige og eg såg kor mykje sjukdomen prega dei. Difor valde eg å setja meg ...
 • Psychometric properties of the Norwegian version of the Kidscreen-27 questionnaire 

  Andersen, John Roger; Natvig, Gerd Karin; Haraldstad, Kristin; Skrede, Turid; Aadland, Eivind; Resaland, Geir Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Background: The Norwegian version of the Kidscreen-27, a measure of generic health-related quality of life, has not yet been validated. Thus, the aim of this study was to investigate the reliability and validity of the ...
 • How to induce defense responses in wild plant populations? Using bilberry (Vaccinium myrtillus) as example 

  Seldal, Tarald; Hegland, Stein Joar; Rydgren, Knut; Rodriguez-Saona, Cesar; Töpper, Joachim Paul (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Inducible plant defense is a beneficial strategy for plants, which imply that plants should allocate resources from growth and reproduction to defense when herbivores attack. Plant ecologist has often studied defense ...
 • Education for Sustainable Development in Norwegian Geography curricula 

  Sætre, Per Jarle (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  In Norway, environmental education (EE) has been part of schools’ curricula since the 1970s. The concept of education for sustainable development (ESD) was introduced after Agenda 21 was introduced at the UN conference on ...
 • Self-rated health aspects among persons living with chronic obstructive pulmonary disease 

  Halding, Anne-Grethe; Grov, Ellen Karine (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Purpose: To describe a cohort of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients and perform a within-group comparison regarding self-management activation, social provision, and health status.Patients and methods: ...

View more