Recent Submissions

 • Interactions between body size, abundance, seasonality, and phenology in forest beetles 

  Gillespie, Mark; Birkemoe, Tone; Sverdrup-Thygeson, Anne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Abstract Body size correlates with a large number of species traits, and these relationships have frequently been used to explain patterns in populations, communities, and ecosystems. However, diverging patterns occur, ...
 • Sunnmøringen – ein stereotype i mellomkrigstida 

  Syversen, Sigurd Bjørnestad (Bachelor thesis, 2017)
  Norway is scattered with regional stereotypes, but few are as widely recognized among their compatriots as sunnmøringen. This is the case both in present time, and in years gone by. For this text the focus has been on the ...
 • Utviklingen av Historielaget for Sogn 1909-2007 

  Børmo, Julie Marlen (Bachelor thesis, 2017)
  The purpose of this Bachelor´s thesis is to look at the development of Historielaget for Sogn, in addition to the factors that have contributed to its liquidation in 2007. The historical association was established in 1909 ...
 • Åsane – fra jordbruksland til drabantby 

  Bauge, Andreas Eliassen (Bachelor thesis, 2017)
  This thesis is about Åsane’s development from an agricultural land to a city suburb. Åsane is a district with approximately 40 000 inhabitants located north in Bergen municipality. Åsane was an independent municipality ...
 • Validity of noninvasive proxy composite scores to assess cardiovascular risk in ten-year-old children 

  Lerum, Øystein (Master thesis, 2016)
  Aim: Evaluate the validity of six noninvasive scores by: 1) determining the agreement between noninvasive scores and a complete cardiovascular disease (CVD) risk score, and 2) examining the ability of these noninvasive ...
 • Rapport om tre kvalitetsforbetringsprosjekt - sjukepleiarstudentar i praksis på medisinsk sengepost ved Førde sentralsjukehus 

  Andersen, Irene Aasen; Heggdal, Hanne Marie; Øygard, Sissel Hjelle (Notat - Høgskulen på Vestlandet, Nærregion Sogn og Fjordane; 7/2017, Working paper, 2017)
  Tema for rapporten er «Kvalitetsforbetringsarbeid i spesialisthelsetenesta». Rapporten omfattar tre forbetringsprosjekt i spesialisthelsetenesta. Føremålet med rapporten er å presentere bakgrunn for prosjekta; gjennomføring, ...
 • Salutogen tilnærming i helsefremmende- og sosialt arbeid 

  Tetli, Grete (Bachelor thesis, 2017)
 • Empowerment i psykisk helsearbeid 

  Pedersen, Mari Skansberg (Bachelor thesis, 2017)
  Empowerment has become a central concept in health and social sciences. The theory of empowerment emphasizes that when focusing on the patient's resources, the patient could attain more control and power over his own life. ...
 • Housing First – vegen til permanent bustad? 

  Slinde, Silje Renate Moene (Bachelor thesis, 2017)
  This Bachelor assignment details the housing situation for people with substance abuse and / or mental disorders in Norway. The exercise is based on a literature study, the aim of which is to examine how the Housing First ...
 • Betydningen av sosiale nettverk for integreringen av flyktninger i Norge 

  Ellingsen, Ruben Misha (Bachelor thesis, 2017)
  Bakgrunn: Når man kommer til Norge som flyktning, er man i en ukjent situasjon og skal rekonstruere sitt sosiale liv i et nytt samfunn. Nordmenn er sett på som vanskelig å få kontakt med, og når det finnes et intra-etnisk ...
 • Den bærekraftige stien - for stisykling og flerbruk 

  Ertnes, Kristian; Landmark, Birgitte (Bachelor thesis, 2017)
  Aktiviteten stisykling og friluftsliv generelt blir stadig mer populært, og økt bruk på eksisterende stinettverk fører til at det oppstår problemer med slitasje og konflikter mellom de ulike brukergruppene på stiene. ...
 • Planforslag for økt bruk av grøntområder og stier i Sogndal sentrum 

  Evensen, Tirill; Kongsvik, Eline; Rindal, Arild Magnus Bjørhovde (Bachelor thesis, 2017)
  I forbindelse med Sogndal kommune sin kartlegging av friluftslivsområder har vi skrevet en bacheloroppgave som konsentrerer seg om grønnstrukturen i Sogndal sentrum. På grunn av fortetting blir det færre og færre grøntarealer ...
 • Detaljreguleringsplan for Botn, Hafslo 

  Pettersen, Jørn Åge Brakstad; Vevang, Dennis René (Bachelor thesis, 2017)
  Hafslo er en liten bygd i Luster kommune. Bygda er i dag en avløsingsone i boligmarkedet for fylkesknutepunktet Sogndal. Luster kommune har lenge hatt en strategi om å konsentrere boligbebyggelsen mot områder med lett ...
 • Den immaterielle sida av nettverkssamarbeid 

  Larsen, Øyvind Heimset; Nesse, Jon Gunnar (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Føremålet med denne artikkelen er å finne verdien av bedrifters nettverksdeltaking ut over det reint opplagde og materielle, som er å tene meir pengar. Vi har kartlagt grunnar til å vere med i nettverk, og drøftar kva ...
 • Rettskriving i skriftkulturen – ulike perspektiv i Noreg og på Island. 

  Fretland, Jan Olav; Kjartansdottir, Gudrun; Balevik, Ingunn (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen refererer til ein komparativ studie av rettskrivingskulturen i dei to landa, med tre tilnærmingsmåtar: gjennomgang av relevante læreplanar i Noreg og på Island, kvalitative intervju med eit utval lærarar om kva ...
 • Ein statistikkdiskusjon med utgangspunkt i normavvik i studenttekstar. 

  Myklebust, Terje; Fretland, Jan Olav (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Vi diskuterer nokre grunnleggande tilnærmingar til eit datasett om normavvik («rettskrivingsfeil») i studenttekstar. Vi innfører modellar for å analysere tekstane, og vi ser på kva for type spørsmål datasettet kan svare ...
 • Om å finne balansen mellom materielle og immaterielle mål ved forvaltningen av statseide naturressurser 

  Soltani, Arezoo (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen viser hvordan målprogrammering kan brukes for å finne optimal forvaltning av skog når en ønsker å nå to mål som er i konflikt med hverandre. For å lage en bio-sosio-økonomisk modell av skogen må både biologiske, ...
 • AUV Pipeline Following using Reinforcement Learning 

  Fjerdingen, Sigurd Aksnes; Kyrkjebø, Erik; Transeth, Aksel Andreas (Chapter, 2010)
  This paper analyzes the application of several reinforcement learning techniques for continuous state and action spaces to pipeline following for an autonomous underwater vehicle (AUV). Continuous space SARSA is compared ...
 • Fossil-fueled development (SSP5): An energy and resource intensive scenario for the 21st century 

  Kriegler, Elmar; Bauer, Nico; Popp, Alexander; Humpenöder, Florian; Leimbach, Marian; Strefler, Jessica; Baumstark, Lavinia; Bodirsky, Leon; Hilaire, Jérôme; Klein, David; Mouratiadou, Ioanna; Weindl, Isabelle; Bertram, Christoph; Dietrich, Jan-Philipp; Luderer, Gunnar; Pehl, Michaja; Pietzker, Robert; Piontek, Franziska; Lotze-Campen, Hermann; Biewald, Anne; Bonsch, Markus; Giannousakis, Anastasis; Kreidenweis, Ulrich; Müller, Christoph; Rolinski, Susanne; Schultes, Anselm; Schwanitz, Valeria Jana; Stevanovic, Miiodrag; Calvin, Katherine; Emmerling, Johannes; Fujimori, Shinichiro; Edenhofer, Ottmar (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  This paper presents a set of energy and resource intensive scenarios based on the concept of Shared Socio-Economic Pathways (SSPs). The scenario family is characterized by rapid and fossil-fueled development with high ...

View more