Høgskulen i Sogn og Fjordane er slått saman med Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Bergen til Høgskulen på Vestlandet. Innhaldet i dette arkivet er difor flytta til eit nytt arkiv for Høgskulen på Vestlandet.