LDH Brage er Lovisenberg Diakonale Høgskoles åpne institusjonelle arkiv for faglige publikasjoner og studentoppgaver utgått fra skolen. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Sub-archives within this community

Recent Submissions

 • Purchasers’ deliberations on psychosocial needs within the process of allocating healthcare services for older home-dwelling persons with dementia: a qualitative study 

  Hansen, Anette; Hauge, Solveig; Hellesø, Ragnhild; Bergland, Ådel (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  BACKGROUND: Meeting psychosocial needs is a significant component of quality dementia care. To enable persons with dementia to live at home for as long as possible, a community healthcare service offering care where physical, ...
 • En empirisk studie av fenomenet håp i recoveryprosesser innen psykisk helsearbeid 

  Holm, Camilla Christine; Steindal, Simen Alexander; Foss, Berit; Dihle, Alfhild (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Håp anses som en viktig faktor for personlig recovery innen psykisk helsearbeid, men det er ikke enighet om hva dette betyr i praksis eller hva håp innebærer. Hensikten med studien var å få kunnskap om hvordan helsepersonell ...
 • Utfordringer knyttet til bemanning av norske nyfødtavdelinger - en kartleggingsstudie av pasientaktivitet og sykepleiebehov 

  Ohnstad, Mari Oma (Master thesis, 2016)
  Aims: The aim of this study was to estimate the number of nurses needed in Norwegian Neonatal Intensive Care Units based on a national patient classification system. We surveyed (1) the need for nurses in weekends compared ...
 • Optimal Conventional Mechanical Ventilation in Full-Term Newborns 

  Solberg, Marianne Trygg; Solevåg, Anne Lee; Clarke, Sara (Journal article; Peer reviewed, 2018)
 • Sporingsteknologi – med fokus på trygghet for pasienten 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren ivareta behovet for trygghet for hjemmeboende eldre som bruker sporingsteknologi? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av hjemmesykepleierens ...
 • Sepsis på medisinsk sengepost. Sykepleie for identifisering av tidlige tegn på sepsis 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier identifisere tidlige tegn på sepsis på medisinsk sengepost?». Formålet er å belyse hvordan sykepleier kan identifisere sepsis tidlig. Teoretisk perspektiv: Oppgavens teoretiske ...
 • Tvang i psykisk helsevern 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at tvangstiltak gjennomføres på en god måte for pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling? Teoretisk perspektiv Teoretiske perspektiver som legges til grunn er formell ...
 • Depresjon hos eldre 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge depresjon blant eldre hjemmeboende som mottar helsetjenester? Teoretisk perspektiv: Teorien er innhentet med hensikt om å belyse problemstillingen best. ...
 • Sepsis på sengepost 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling ”Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis på sengepost?” Teoretisk perspektiv I oppgavens teoretiske rammeverk presenterer jeg generell teori om sepsis og kriterier for tilstanden før og nå. Deretter ...
 • Barn og smertefulle prosedyrer 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende avledning for å redusere smerteopplevelsen ved prosedyrer hos barn? Teoretisk perspektiv: Denne oppgaven starter med å presentere de etiske og juridiske rammene for ...
 • Ikke-farmakologisk smertelindring til barn 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier anvende avledning for å hjelpe barn til å mestre prosedyresmerter? Teoretisk perspektiv: For å belyse problemstillingen tar oppgaven utgangspunkt i sykepleierens lindrende funksjon. ...
 • Det gode stellet i demensomsorgen 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling «Hvordan kan sykepleier fremme gode stellesituasjoner i møte med personer med demens i sykehjem?» Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i relevant sykepleiefaglig litteratur og forskning. Joyce ...
 • Seksualitet etter livmorhalskreft 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier informere og veilede kvinner om seksuelle utfordringer knyttet til bivirkninger etter strålebehandling? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget i oppgaven bygger ...
 • Tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: ”Hvordan kan sykepleier ved hjelp av kenguruomsorgsmetoden tilrettelegge for trygg tilknytning mellom det premature barnet og dets foreldre” Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet handler om ...
 • Mestring av nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren gjennom veiledning fremme mestring hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv: Teoretisk rammeverk bestående av generelle fenomener som Diabetes ...
 • Smertelindring hos pasienter med rusmiddelavhengighet på sykehus 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til adekvat smertelindring hos rusmiddelavhengige med akutte smerter innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: I oppgaven er Kari Martinsens omsorgsteori med fokus på omsorgens ...
 • Det barn ikke vet, har de vondt av 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta barnets behov for informasjon når en av foreldrene er kreftsyk? Teoretisk perspektiv: Piaget og Eriksons utviklingsteorier, barnas og foreldrenes opplevelse av sykdommen, ...
 • Å forebygge underernæring hos pasienter med hode- og halskreft 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra med å forebygge underernæring hos pasienter med kreft i hode- og halsregionen som opplever bivirkninger av kurativ behandling? Teoretisk perspektiv Teorikapittelet beskriver ...
 • Identifisering av delirium hos eldre pasienter 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier identifisere delirium hos eldre pasienter med hoftebrudd innlagt på sykehus? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske kunnskapsgrunnlaget for denne oppgaven er teori om den gamle ...
 • Hvordan kan sykepleier ved hjelp av veiledning og undervisning bidra til økt livskvalitet til pasienter med kronisk hjertesvikt? 

  Unknown author (Bachelor thesis, 2018)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ved hjelp av veiledning og undervisning bidra til økt livskvalitet til pasienter med kronisk hjertesvikt? Teoretisk perspektiv Oppgaven tar utgangspunkt i sykepleiers veiledende- ...

View more