LDH Brage er Lovisenberg Diakonale Høgskoles åpne institusjonelle arkiv for faglige publikasjoner og studentoppgaver utgått fra skolen. Innholdet i arkivet kan brukes fritt på den betingelse at forfatter krediteres og full referanse oppgis.

Delarkiv

Nye registreringer

 • Retten til å bli sett 

  Holmeseth, Carina Stokkebø (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier møte pasienten med rusmiddelavhengighet på en omsorgsfull måte? Teoretisk perspektiv Som sykepleieteoretisk referanse tar oppgaven utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgsteori med ...
 • Undervisning i kengurumetoden 

  Andresen, Martine Heggland (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleieren undervise foreldre i kengurumetoden for å fremme tilknytning mellom foreldrene og det premature barnet? Metode Litteraturstudie, hvor det har blitt brukt en kombinasjon av fag- ...
 • Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis tidlig i forløpet hos pasienter innlagt på sengepost? 

  Parsli, Tonje Kirkevik (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier identifisere sepsis tidlig i forløpet hos pasienter innlagt på sengepost? Teoretisk perspektiv Teorikapittelet tar sikte på å forklare sepsis og hvilke diagnostiske kriterier ...
 • Det verdighetsbevarende stellet 

  Kyrkjebø, Tirill (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier ivareta verdigheten til personer med demens som bor på sykehjem? Teoretisk perspektiv Det teoretiske perspektivet i oppgaven består av sykepleiefaglig litteratur i form av ...
 • Helhetlig omsorg på akuttmottak 

  Støten, Karoline Lind (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier på akuttmottak ivareta psykososiale behov hos pasienter med uavklarte brystsmerter? Teoretisk perspektiv Det er benyttet teori om brystsmerter, krisereaksjoner og mestringsstrategier ...
 • Ivaretakelse av verdighet til personer med Parkinson sykdom rammet av dysartri. 

  Sørlie, Ingrid Tryland (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling ”Hvordan kan sykepleiere ivareta verdigheten til en person med Parkinson sykdom som er rammet av dysartri?” Teoretisk perspektiv Margareta Edlunds teori om verdighet og sykepleierens lindrende funksjon ...
 • Å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens 

  Opdahl, Pia Albertsen (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens ved bruk av ikke-medikamentelle tiltak? Teoretisk perspektiv: Det sykepleiefaglige perspektivet tar utgangspunkt ...
 • Delirium og hoftebrudd 

  Myrvoll, Tonje Kristine (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling På bakgrunn av tema ble denne problemstillingen utformet: Hvordan kan sykepleieren bidra til å forebygge delirium hos pasienter med hoftebrudd innlagt i sykehus? Problemstillingen er utformet på bakgrunn ...
 • Ivaretagelse av pasientens åndelige og eksistensielle behov 

  Noori, Zeniab (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til at kreftpasienters åndelige og eksistensielle behov blir ivaretatt i den palliative fasen? Metode Metoden anvendt i oppgaven er litteraturstudium. Jeg har benyttet ...
 • Brystkreft og seksuell helse 

  Blauenfeldt, Karoline Brimi (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta seksuell helse hos kvinner i etterkant av kurativ behandling for cancer mammae? Teoretisk perspektiv: Det teoretiske perspektivet tar utgangspunkt i sykepleierens ...
 • Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende som bor sammen med en person med demens? 

  Risdalen, Hanne Emilie (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling: Hvordan kan sykepleier ivareta pårørende som bor sammen med en person med demens? Teoretisk perspektiv: Teoretisk kunnskap om aldersdemens, med fokus på sykdommens symptomer og konsekvenser, samt teori ...
 • Health education competence, self-management 

  Vågan, Andre; Eika, Kari; Skirbekk, Helge (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Background: The health education competence of health professionals who deliver self-management programmes to those with long-term health challenges have been little reported and discussed in either Nordic or international ...
 • Nursing Students' Clinical Learning Environment in Norwegian Nursing Homes: Lack of Innovative Teaching and Learning Strategies 

  Berntsen, Karin; Bjørk, Ida Torunn; Brynildsen, Grethe (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Background: Nursing students hesitate to choose aged care as a career, and the aged care sectors are on an edge regarding nursing positions. Clinical learning environments may influence nursing students’ career choices. ...
 • Adolescents’ experience of complex persistent pain 

  Sørensen, Kari; Christiansen, Bjørg (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Background and aims Persistent (chronic) pain is a common phenomenon in adolescents. When young people are referred to a pain clinic, they usually have amplified pain signals, with pain syndromes of unconfirmed ethology, ...
 • Nurses’ reports of staffing adequacy and surgical site infections: a cross-sectional multi-centre study 

  Tvedt, Christine Raaen; Sjetne, Ingeborg Strømseng; Helgeland, Jon; Løwer, Hege Line Magnussen; Bukholm, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Background It is indicated that healthcare personnel’s perceptions of the work environment may reflect the clinical outcomes for the patients they care for. However, the body of evidence is inconsistent when it comes to ...
 • Kan det være sepsis? 

  Hvitmyhr, Thea Emilie (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier tidlig identifisere sepsis hos pasienter på sengepost? Metode Oppgaven er en litteræroppgave som tar utgangspunkt i relevant fag- og forskningslitteratur for å belyse problemstillingen. ...
 • Hvordan kan sykepleier bidra til økt motivasjon for fysisk aktivitet hos deprimerte pasienter 

  Lunder, Anders Lahn (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier bidra til økt motivasjon for fysisk aktivitet hos deprimerte pasienter Teoretisk perspektiv Teori om depresjon og om fysisk aktivitet diskuteres sammen med motivasjons- og ...
 • Mobil intensivsykepleier (MIS): Resultater fra en 6 måneders observasjonsstudie 

  Sasa, Katadzic; Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Bakgrunn: Mobile intensivsykepleiere (MIS) er etablert ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, men det foreligger lite kunnskap om hvordan slike ressurser benyttes, og hva som karakteriserer oppdragene. Hensikt: Å kartlegge ...
 • Meeting psychosocial needs for persons with dementia in home care services – a qualitative study of different perceptions and practices among health care providers 

  Hansen, Anette; Hauge, Solveig; Bergland, Ådel (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Background The majority of persons with dementia are home-dwelling. To enable these persons to stay in their own homes as long as possible, a holistic, individual and flexible care is recommended. Despite a requirement for ...
 • Veiledning til barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1 

  Fredriksen, Karin Margareta Lönn (Bachelor thesis, 2017)
  Problemstilling Hvordan kan sykepleier gjennom veiledning bidra til mestring av blodsukkerkontroll og insulinbehandling hos barn med nyoppdaget diabetes mellitus type 1? Teoretisk perspektiv Det sykepleiefaglige ...

Vis flere