Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • The new office 

  Albertsen, Betina (Bachelor thesis, 2017-09-22)
  Fremtidens kontor er når som helst og hvor som helst. Folk ønsker større frihet og valgmuligheter. Og elektroniske hjelpemidler gjør at vi ikke lenger er avhengige av å sitte foran en kontorpult for å gjøre jobben vår. ...
 • Kulinarisk och kulturell mötesplats på Tøyen: process- och projektbeskrivelse 

  Olrems, Ada (Bachelor thesis, 2017-09-22)
  Detta projekt handlar om att skapa en plats som bidrar till en ökad trygghet och sammanhållning, samt gör att folk får mer förståelse och kunskap om olika kulturer. Platsen som används för projektet är Tøyen, på grund ...
 • Norsk resturantskole 

  Benjaminsen, Benedicte (Bachelor thesis, 2017-09-22)
 • Royal Park Hostel 

  Arslanova, Tahmina (Bachelor thesis, 2017-09-22)
  Dette prosjektet, er laget med et ønske om å fylle et manglende tilbud i Oslo. Ønske om å lage et hostel, som skiller seg ut, og tilbyr det lille ekstra. Jeg ønsker å bringe frem byggets identitet, og fremme skandinavisk ...
 • In transition: hvordan kan interiørarkitektur bidra til bokvalitet på asylmottak? 

  Mjøsund, Katrine (Bachelor thesis, 2017-09-22)
  Bakgrunn Gjennomføringen av dette prosjektet vokste frem på grunnlag av samfunnsansvar og interiørarkitektur. Med et ønske om å gjøre en forskjell for andre i en vanskelig situasjon, velger jeg å begi meg inn på et tema ...
 • Potential 

  Rönnbäck, Ida (Bachelor thesis, 2017-09-22)
 • Kollektivet: en boform for fremtidens eldre 

  Nymoen, Madeleine (Bachelor thesis, 2017-09-22)
  Denne bacheloroppgaven er et studie på hvordan eldres livskvalitet kan påvirkes ved å endre deres tradisjonelle boformer fra isolerte rekkehus, leiligheter eller eneboliger. Ved hjelp av research, litteratur og kreativ ...
 • Spiseforstyrrelser og kroppsbilde – med fokus på sosiale medier 

  Østvold, Ann Helen; Dahlen, Anne Linn (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn: I dag er det mye press på utseende og suksess i sosiale medier. Medias fremstilling av ”idealkroppen” gir mange et feilaktig og negativt forhold til egen kropp, noe som igjen kan øke risikoen for spiseforstyrrelser ...
 • Kollegiatet: café & resturant 

  Sundquist, Oda Bru (Bachelor thesis, 2017-09-21)
 • Kreativt kollektiv: avdeling flamingoen 

  Foss, Mia (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn Gjennom studiet har jeg erfart nytten av å jobbe tverrfaglig. Jeg har blitt kjent med nye mennesker som har gitt meg inspirasjon, økt motivasjon og ikke minst ny kunnskap. Det å jobbe på tvers av fagområder og ...
 • Holos - Sagene folkebad: en sosial arena for aktivitet, tilhørighet, trygghet og glede 

  Finstad, Marie (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Ordet Holos stammer fra gresk og betyr hel, fullstendig. Dette er et betegnende konseptnavn på grunn av tanken om å gi Sagenes befolkning, og andre, et helhetlig tilbud innen svømming og forebyggende helse sett i et ...
 • Objektivt målt fysisk aktivitetsnivå blant barn i Norge i alderen 6-12 år 

  Engedal, Erik Gretteberg; Deng, Wei Hai (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn For å implementere effektive tiltak for skolebarn i Norge i folkehelsearbeidet mot livsstilssykdommer er det viktig med mer objektiv data på deres fysiske aktivitetsnivå. Denne oppgaven undersøker forskjeller i ...
 • Hvilken av øvelsene benkpress med stang og benkpress med manualer aktiverer musculus pectoralis major i størst grad? 

  Holm, Simen; Kjenne, Kristine Therese (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn: Benkpress er en populær øvelse for å trene musculus pectoralis major (m. pectoralis major), men det er uklart om benkpress med stang eller benkpress med manualer er øvelsen som aktiverer muskelen i størst grad. ...
 • Svangerskapsrelaterte bekkensmerter 

  Andersen, Emilie Lund; Widmer, Susanne (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Problemstilling: Hva er etiologien bak svangerskapsrelaterte bekkensmerter? Bakgrunn: Interesse for kvinnehelse, svangerskap og bekkensmerter. Stort engasjement for å hjelpe kvinner, og et håp om praktisk anvendelse av ...
 • Arbeide på naturlig vis 

  Haggren, Nora (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  I dette prosjektet ser du utarbeidingen av et kontorlokale i Universitetsgata 8. Det er her utarbeidet et kontorlokale som skal være et egnet sted for mindre bedrifter interiørarkitekter og arkitekter som ønsker å leie ...
 • Frisklivsarbeid rettet mot barn og unge 

  Morskogen, Marina; Pajnic, Helen Westgård (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn Studiens hensikt har vært å belyse hvilke arbeidsmetoder de ansatte på frisklivssentraler bruker for å redusere overvekt blant barn og unge. Vi ønsket å se på hvorfor de har valgt å etablere et tilbud og hvordan ...
 • Torshov ungdomskollektiv 

  Torp, Ole (Bachelor thesis, 2017-09-21)
 • Inside out 

  Lislebø, Anniken Leirdal (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  I denne oppgaven har jeg tatt for meg renovering av Eik skole sin SFO. Jeg har hatt intervjuer som har gitt meg ideer og inspirert meg og vært essensielt for det endelige resultatet. Siden jeg har vokst opp i et hjem med ...
 • En undersøkelse av hvilke faktorer som påvirker livskvaliteten til elever på 6. trinn i Norge 

  Thrane, Marie; Olsen, Helene (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn: Norge ble våren 2017 kåret til verdens lykkeligste land i World Happiness Report. Norge har steget fra 4. til 1. plass det siste året, vi blir med andre ord lykkeligere og lykkeligere. Samtidig har det aldri vært ...
 • Effekter av antioksidanter på prestasjon i utholdenhetsidretter: en litteraturstudie 

  Otterdal, Emilie Houm; Olsen-Nauen, Ida Charlotte (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn: Forskning har til nå ikke vist at det er en sammenheng mellom tilskudd av antioksidanter og prestasjon i utholdenhetsidretter. Det er av den grunn delte meninger når det kommer til antioksidanter og ...

View more