Sub-archives within this community

Collections

Recent Submissions

 • Norske skidestinasjoner og klimaendringer 

  Zwart, Ayla Maria; Tørstad, Anne Karine Haug (Bachelor thesis, 2017-10-31)
  I denne oppgaven har vi undersøkt om skidestinasjoner har strategier for å møte klimaendringer. Samt hvordan strategier kan benyttes av norske skidestinasjoner for å tilpasse seg endringer i klima. Formålet med oppgaven ...
 • På hvilken måte kan klesbutikken REGN, som en liten og nystartet bedrift markedsføre seg for å styrke sin posisjon i Bergen? 

  Haaland, Sonja; Haukedal, Thea; Magnussen, Marie Skjeseth (Bachelor thesis, 2017-10-31)
  Temaet for denne bacheloroppgaven er markedsføring i små, nystartede bedrifter. Vi ønsket å finne ut hvordan små bedrifter kan bruke markedsføring til å styrke sin posisjon i markedet. Bacheloroppgaven er et resultat av ...
 • Kongsberg Maritime AS sitt arbeid med kultur for økt innovasjonsevne 

  Ranum, Henriette Fiskum; Jørgenrud, Nadia; Gardien, Pernille (Bachelor thesis, 2017-10-30)
  Innovasjon og nyskapning forbindes ofte med startups og små bedrifter. Dette er minst like viktig i de store og etablerte virksomhetene. Hvordan klarer disse å ta vare på innovasjonsevnen og skape en kultur for ...
 • En kvalitativ studie av Donald Trumps retorikk 

  Ceesay, Mamie; Graver, Ingeborg Storm; Brun, Trine (Bachelor thesis, 2017-10-30)
 • Komplett: et case studie av Komplett.no 

  Hjertø, Erlend; Krefting, Michel Walter; Behrentz, Asgeir (Bachelor thesis, 2017-10-30)
 • Fremtidens ledelse - Hvordan bør en mellomleder i servicebransjen kommunisere med sine ansatte gjennom interne sosiale medier? 

  Skaar, Lars-Fredrik; Sørli, Astrid (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Formålet vårt med denne oppgaven er å belyse temaene ledelse og kommunikasjon i interne sosiale medier. Vi ønsker å se på hvordan ledere bør kommunisere gjennom interne sosiale medier med sine ansatte, og hvordan kommunikasjonen ...
 • Co-creation i Norge: en kartlegging av innovative virksomheters syn på interessenter og co-creation 

  Ursvik, Katrine; Halvorsen, Fredrik (Master thesis, 2017-10-28)
  Åpen innovasjon og involvering av kunder og andre interessenter i innovasjonsprosessen blir av akademikere og næringslivsaktører sett på som den mest verdifulle måten å drive innovasjon på. Co-creation er en innovasjonsmetode ...
 • Seks fot foran – Hvordan bør morgendagens gravferdstjenester utformes og kommuniseres? 

  Fossmo, Sindre; Nordmarken, Mari Elvine Svebak; Christophersen, Anine Kolstad (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Denne studien har som hensikt å granske gravferdsbransjen fra et kommunikasjonsperspektiv. I vårt arbeid har vi forsøkt å avdekke etterspørsel og behov i henhold til gravferd, for deretter å analysere dette, og utvikle ...
 • Siste sesong av skam: Hva nå? 

  Hveding, Emilie; Fadum, Lasse th.; Solberg, Ragnhild (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Hensikten bak denne oppgaven er å undersøke på hvilken måte NRK formidler historier og hvilken effekt dette har på seernes oppfatning av en TV-serie. Dette gjøres ved å gjennomføre et kvalitativt casestudie, der ...
 • Giverglede fra graven 

  Kløvrud, Martin; Nguyen, Mai Linn Mortensen (Master thesis, 2017-10-28)
  Hvert år samles det inn millioner av kroner til veldedige organisasjoner, men hvordan kan disse inntektene økes? Ved å sammenligne inntektskildene i Norge med andre land er det avdekket et avvik. Det er at testamentariske ...
 • Hverdagsapper 

  Fagereng, Aina Elise; Øren, Sondre (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet hverdagsapper som er blitt mer vanlig på den raskt voksende kommunikasjonsplattformen apper for digitale enheter. Med hverdagsapper mener vi apper som gir fordeler til forbrukere ...
 • Navneendringens konsekvenser for Høyskolen Kristiania. 

  Brevik, Stine; Kalland, Natalie (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Vi har i denne oppgaven jobbet med en induktiv tilnærming til det som var en noe uklar problemstilling. Etter hvert som vi har tilegnet oss kunnskap har problemstillingen utviklet seg og blitt mer relevant for hva vi ...
 • Ikke alle har krefter 

  Garseg, Iselin; Hermansen, Joachim (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Denne bacheloroppgaven er et resultat av et samarbeid med Kreftforeningen. Kreftforeningen er en av de største bruker- og interesseorganisasjonene i Norge og har rundt 27 000 frivillige. De jobber blant annet for å ...
 • Merkevaren NRK - Skams påvirkning 

  Karlsen, Ida; Andersen, Tori; Derrick, Sara Bohlin (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  I denne bacheloroppgaven har vi sett på NRK som merkevare for unge, med Skam som case. NRK er Norges største mediebedrift, og som allmennkringkaster jobber de hver dag for å gi et kanaltilbud til hele Norges befolkning. ...
 • Influensermarkedsføring – Hvordan velge ut en influenser til TINE MatCup? 

  Røysi, Thomas Kruke; Rønnes, Henrik Christensen; Frøyhaug, Kristoffer (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  På vegne av TINE SA (Fra nå av TINE) har man gjennomført en samfunnsvitenskapelig studiet med et fenomenologisk design. Studiet avdekker informasjon om fenomenene «influenser», «influensermarkedsføring» og hvorfor det ...
 • Hvordan lage markedskommunikasjon og skape kjennskap rundt livets nest største investering for kvinner? 

  Olsen, Tora Lukkassen; Austli, Elisabeth (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  I denne bacheloroppgaven har vi tatt for oss temaet merkevarebygging. Vi har valgt å skrive om dette for å få mer kunnskap og en bredere forståelse på feltet. Vi ønsket å få et innblikk i hva kvinner mente om merkevaren ...
 • Effektene av Merkekonsept og Construal Level Theory på Preferanse og Betalingsvillighet 

  Aasen, Anette Marie; Vammeli, Martine Alida Rossvik (Master thesis, 2017-10-28)
  Denne masteroppgaven tar for seg merkekonsept og CLT. Merkekonsept er en overordnet mening som identifiserer en merkevare med utgangspunkt i målgruppens behov. Vi skiller mellom to ulike merkekonsept; funksjonelt og ...
 • Oppfattet tillitsverdighet til veldedige organisasjoner: Den medierende betydningen av forestillingsnivå 

  Grapendaal, Suzanne (Master thesis, 2017-10-28)
  Denne avhandlingen ble utviklet på bakgrunn av en interesse for veldedighet som forskningsfelt, og fordi svekket tillitsverdighet til veldedige organisasjoner er en reell utfordring. Hensikten var å undersøke hvordan ...
 • Hvordan kan LEGO kommunisere med den voksne målgruppen? 

  Johnsson, Frida; Bekkelund, Silje (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Bakgrunnen for bacheloroppgaven er den manglende markedsføringen og oppmerksomheten rettet mot voksne LEGO-byggere. Denne gruppen står for 5% av salget til LEGO, men likevel ser man sjeldent, eller aldri, noen form for ...
 • Hva er beste praksis for Vestre Slidre Sparebank på Facebook? 

  Brobakken, Amalie; Jevne, Kim Anthony (Bachelor thesis, 2017-10-28)
  Vi startet denne bacheloroppgaven med en stor interesse for sosiale medier og med et ønske om å finne ut hvordan norske bedrifter burde benytte seg av de. Vi snevret det inn til beste praksis på Facebook, ettersom vi ...

View more