Instituttet forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi. Velkommen til våre nettsider på www.nibio.no.

Sub-archives within this community

 • Andre utgivelser [160]

  Brosjyrer, informasjonshefter og annet trykt materiale som ikke ingår i NIBIOs publikasjonsserier.
 • Budsjettnemnda for jordbruket [82]

  Publikasjoner utgitt av Budsjettnemnda for jordbruket
 • Historiske publikasjoner [4940]

  Publikasjoner fra serier utgitt av NIBIOs foregående institutter, blant annet Skog og landskap, NILF og Bioforsk.

Collections

Recent Submissions

 • Lettuce-produced hepatitis C virus E1E2 heterodimer triggers immune responses in mice and antibody production after oral vaccination 

  Clarke, Jihong; Paruch, Lisa; Dobrica, Mihaela-Olivia; Caras, Iuliana; Tucureanu, Catalin; Onu, Adrian; Ciulean, Sonya; Stavaru, Crina; van Eerde, André; Wang, Yanliang; Steen, Hege; Haugslien, Sissel; Petrareanu, Catalina; Lazar, Catalin; Popescu, Costin-loan; Bock, Ralph; Dubuisson, Jean; Branza-Nichita, Norica (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The hepatitis C virus (HCV) is a major etiologic agent for severe liver diseases ( e.g . cirrhosis, fibrosis and hepatocellular carcinoma). Approximately 140 million people have chronic HCV infections and about 500 000 die ...
 • Overvåking av tilløpsbekker til Flagstadelva og Finsalbekken 2017/2018 

  Greipsland, Inga; Haaland, Ståle Leif; Stabell, Trond (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-18)
  Denne rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen av 5 elver og bekker i Hamar kommune i perioden 1. august 2017 til 1.mai 2018. Det ble tatt månedlige vannprøver som ble analysert for totalnitrogen (TN), totalfosfor ...
 • Melding om årsveksten 2017 – Normalårsavlinger og registrerte avlinger 

  Ring, Paul Henrik; Hjukse, Oddmund (NIBIO Rapport;, Research report, 2017-06-16)
  Vekstsesongen 2017 ble preget av kald vår med sein vekststart og uvanlige store nedbørsmengder utover i vekstsesongen. Det var god vekst og avlingene så ut til å bli store. De svært våte forholdene gjorde innhøstingsforholdene ...
 • Nøkkeltall om bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter 2017 

  Sæther, Nina Alvilde Hovden; Fjellstad, Kjersti Bakkebø; Rasmussen, Morten (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-14)
  Rapporten gir oversikt over status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og kulturplanter. De bevaringsverdige storferasene kan vise til lange tidsserier som viser at populasjonene stort sett øker. For de andre husdyrrasene ...
 • Prisutjevning melk – kontroll for 2. halvår 2000 

  Forsell, Leif; Mjelde, Håvard (NILF Notat;2001-21, Research report, 2001-03-20)
 • Økonomien i jordbruket i Rogaland og Agder-fylka. Trender og økonomisk utvikling 1995–1999. Tabellsamling 1995–1999 

  Unknown author (NILF Notat;2001-17, Research report, 2001-06)
  «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er ei årleg rekneskapsgransking der det inngår om lag 1 000 bruk frå heile landet. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er omfattande og mange data på distriktsnivå er ikkje ...
 • Vegetasjon og beite i Rennebu - sør 

  Rekdal, Yngve (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-06-13)
  Norsk institutt for bioøkonomi utførte sommaren 2017 vegetasjonskartlegging i sørdelen av Rennebu kommune. Samla areal var 219 km². Kartlegginga er gjort etter instruks for kartlegging i målestokk 1:20 000 - 50 000 (VK50). ...
 • New Theories on Cost Management 

  Borgen, Svein Ole (NILF Working Paper;2001-13, Research report, 2001-03)
  The purpose of this working paper is to review the new theories on cost management, particularly addressed by the so-called “Relevance Lost”-perspective. This perspective is developed by the two American professors of ...
 • Prisutjevning melk – kontroll for 1. halvår 2001 

  Forsell, Leif; Mjelde, Håvard (NILF Notat;2001-22, Research report, 2001-10)
 • Hytteutleie – regnskapsresultater 1992-1998 

  Sjøtveit, Olav (NILF Notat;2001-24, Research report, 2001-09)
 • Gir markedsreguleringen overproduksjon i jordbruket? 

  Tennbakk, Berit (NILF Notat;2001-23, Research report, 2001-10)
 • Landskapsovervåking. Tabellsamling for Østfold, 2010 

  Stokstad, Grete (NIBIO Rapport;, Research report, 2018)
  Rapporten dokumenterer innsamlede data fra overvåkingsprogrammet 3Q for Østfold. Det er samlet inn data om jordbruksarealet i drift, og hvilke arealtyper som ligger rundt jordbruksarealet i en 100 meter buffersone. Rapporten ...
 • Økonomien i jordbruket i Nord-Norge. Driftsgranskingene i jord- og skogbruk 1999. Aktuelle artikler og tabellsamling 1995–1999 

  Unknown author (NILF Notat;2001-8, Research report, 2001-02)
  «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse der det på landsbasis er med ca 1 000 gårdsregnskap hvert år. Grunnlagsmaterialet for denne regnskapsundersøkelsen er omfattende og mange data på ...
 • Økonomien i jordbruket på Vestlandet 

  Unknown author (NILF Notat;2001-9, Research report, 2001-02)
  «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er ei årleg rekneskapsgransking der det inngår omlag 1 000 bruk over heile landet kvart år. Grunnlagsmaterialet for denne granskinga er omfattande, og mange data vert det ikkje plass ...
 • Samordnet økonomirådgivning 

  van Gool, Bart (NILF Notat;2001-15, Research report, 2001-04)
 • Melding om årsveksten 2000 

  Wågbø, Ola (NILF Notat;2001-7, Research report, 2001-02)
  NILFs rapport «Melding om årsveksten» har erstattet den tradisjonsrike «Landbruksdirektørens melding om årsveksten». I de siste årene har rapporten bare kommet en gang i året, basert på den informasjonen som har vært ...
 • Kartlegging av pærevisnesjuke 2016 og 2017 

  Blystad, Dag Ragnar; Hatteland, Bjørn Arild; Brurberg, May Bente (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-05-11)
  Pærevisnesjuke regnes som en av de mest alvorlige sjukdommene på pære. Pærevisnesjuke forårsakes av fytoplasma, små veggløse bakterier som lever i silvevet i planter Dette er en karanteneskadegjører i Norge som ble påvist ...
 • Rapport for OK program Xylella fastidiosa. Sesong 2017. 

  Perminow, Juliana; Brurberg, May Bente; Akselsen, Inger-Lise; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-03-26)
  Xylella fastidiosa er en planteskadegjører som kan forårsake visnesyke i mange planteslag, bl.a. prunus og en lang rekke løvtrær og grøntanleggsplanter. Denne alvorlige planteskadegjøreren er aldri funnet i norge, men er ...
 • Kartlegging av Xanthomonas fragariae i jordbær. Sesong 2017 

  Perminow, Juliana; Akselsen, Inger-Lise; Brurberg, May Bente; Borowski, Eva (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-03-26)
  Bakterien Xanthomonas fragariae kan gjøre stor skade på jordbærplanter. Den ødelegger bladene, og kan i tillegg gi stygge, skjemmende flekker på begerbladene slik at kvaliteten på bærene blir dårlig. Sjukdommen har hittil ...
 • Virus i jordbær 2017. Resultater fra OK-programmet. 

  Blystad, Dag Ragnar; Spetz, Carl (NIBIO Rapport;, Research report, 2018-05-11)
  Det ble sommeren 2017 gjennomført et kartleggingsprogram for å undersøke om importert plantemateriale av jordbær kunne være infisert av virus. Det ble tatt ut stikkprøver i jordbærfeltene hos utvalgte bærprodusenter som ...

View more