Her finner du ikke-konfidensielle bacheloroppgaver fra studier ved Institutt for helsevitenskap. Fra 2018 publiseres kun oppgaver med karakter A. Frem til 2017 finnes både A- og B-oppgaver.

Nye registreringer

 • Aktivitet fra barn til voksen – En litteraturstudie 

  Jonassen, Jessica Synnøve; Vadstein, Silje (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Hos tidligere generasjoner var det å være fysisk aktiv en naturlig del av hverdagen, både på jobb og gjennom forflytning mellom hjem, skole og arbeidsplass. Dagens samfunn stiller mindre krav til fysisk aktivitet i hverdagen, ...
 • «Friluftsliv i behandling av psykiske lidelser» 

  Strange, Elise (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Psykiske lidelser er utbredt blant befolkningen og dermed en av nåtidens store folkehelseutfordringer. Disse lidelsene utgjør en betydelig belastning, både samfunnsøkonomisk og personlig. Dagens tradisjonelle ...
 • En kvalitativ studie om hvordan osteopater tilnærmer seg pasienter med akillestendinopati 

  Naterstad, Caroline Moland; Weng, Merete (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Bakgrunnen for valg av tema er at det finnes få studier som omhandler hvordan osteopater tilnærmer seg pasienter med akillestendinopati. En stor del av befolkningen rammes av denne tilstanden, og opp mot halvparten ...
 • Forekomst av forstyrret spise- og treningsatferd blant ernæringsog treningsstudenter sammenlignet med markedsføringsstudenter: En tversnittstudie utført på studenter ved Høyskolen Kristiania 

  Tangen, Elene Maurseth; Opland, Kristine Lyngvik (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Studenter innenfor studieretningen i trening og ernæring, blir stadig eksponert for kunnskap om ulik mat sitt næringsinnhold, og viktigheten av fysisk aktivitet. Flere studier har undersøkt om ernærings- og ...
 • Motivasjon og livsstilsendring 

  Espelund, Mia Sofie; Flo, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Motivasjon er en viktig del av forebyggende helsearbeid. Hensikten med denne bacheloroppgaven var å få innsikt i motivasjonsteknikker gjennom erfaringer til ansatte på frikslivssentraler. Problemstilling: Hvordan ...
 • Fysisk aktivitet som en behandlingsmetode mot depresjon 

  Nygård, Emilie; Opsahl, Christine (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Depresjon er blant de vanligste og mest økene psykiske lidelsene i dagens samfunn. I følge verdens helseorganisasjon er depresjon den viktigste årsaken til sykdomsbelastning og tidlig død på verdensbasis. Opp ...
 • Hvordan håndterer osteopater bevegelsesfrykt hos pasienter med subakutte uspesifikke korsryggsmerter? En kvalitativ studie 

  Warankov, Johannes; Mollatt, Jacob (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Formål og problemstilling Oppgaven tar for seg hvordan osteopater håndterer bevegelsesfrykt hos pasienter med subakutte uspesifikke korsryggsmerter, og gir et innblik i måten intervjuobjektene jobber i en klinisk praksis ...
 • Målrettet psykisk helsearbeid i naturen: en kvalitativ studie 

  Andresen, Kristine Bekken; Åsland, Marte Jacobsen (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Verdens helseorganisasjons studie av den globale sykdomsbyrdens utvikling viser at mentale lidelser og depresjoner vil være den nest største helseutfordringen globalt i 2020. Medisinbruken ved psykiske plager er ...
 • Osteopatisk behandling ved irritabel tarmsyndrom 

  Jensen, Andrea; Echarti-Bøch, Michelle Mimmi Elisabet (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Hensikt: De siste to tiår har irritabel tarmsyndrom fått stor oppmerksomhet hos helsepersonell verden over på grunn av sin høye prevalens. Irritabel tarmsyndrom rammer 10-20% av verdens befolkning og det er en stor økonomisk ...
 • Effekten av kognitiv atferdsterapi som behandling for overspisingslidelse 

  Hoseth, Lise Marie; Skare, Karolina (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn Overspisingslidelse er en spiseforstyrrelse som karakteriseres av et tap av kontroll over matinntaket og gjentatte inntak av store mengder mat over kort tid. Studier viser en tydelig forekomst blant overvektige. ...
 • Tensjonshodepine og manuell behandling 

  Rogn, Simon; Døhlen, Christopher Andreas (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Problemstilling: Hvilke typer manuelle teknikker eller behandling av den øvre nakkemuskulatur kan bedre smertesymptomatikken ved tensjonshodepine? Metode: Bacheloroppgaven er en litteraturstudie, altså baserer den seg på ...
 • Jodstatus blant gravide kvinner i Europa 

  Spildo, Ingeborg (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Jodmangel er et folkehelseproblem på verdensbasis. I europeiske land er mild til moderat jodmangel vanlig. Selv mild til moderat jodmangel er alvorlig hos gravide kvinner for utviklingen av fosteret. Det ser ut ...
 • Kroniske svangerskapsrelaterte bekkenplager 

  Sætereng, Martine Fjeldstad; Berg, Stine (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Studere og sammenfatte årsaker til at noen kvinner utvikler kroniske bekkenplager etter svangerskap, etter ønske om å sette fokus på kvinnehelse. Problemstilling: Hvilke predisponerende og opprettholdende ...
 • Middelhavskostholdet og forebygging av tykk- og endetarmskreft – en litteraturstudie 

  Todal, Kaja; Johansen, Camilla Nyegaard (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Norge er blant de land i verden med høyest forekomst av tykk- og endetarmskreft. Data viser at prevalensen av sykdommen har økt i mange tiår. Sammenliknet med andre land har Norge gode overlevelsestall for flere ...
 • Endring i kroppssammensetning ved kostintervensjon 

  Hjelvik, Stine Nesset; Bygmester-Boym, Henriette Elverud (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Målet er å undersøke hvordan et kosthold basert på kostrådene fra Helsedirektoratet vil påvirke kroppssammensetningen til friske voksne. Et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter, ...
 • Den potensielle effekten av probiotika ved behandling av overvekt og fedme 

  Solaas, Susanne Aune; Brenne, Inga (Bachelor thesis, 2018-10-03)
  Bakgrunn: Overvekt og fedme anses i dag som en av de viktigste helseutfordringene i verden. Dagens vektreduksjonsstrategier gir beskjedne resultater på varig vekttap, og det forskes derfor på nye metoder for vektreduksjon. ...
 • En undersøkelse av hvilke faktorer som påvirker livskvaliteten til elever på 6. trinn i Norge 

  Thrane, Marie; Olsen, Helene (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn: Norge ble våren 2017 kåret til verdens lykkeligste land i World Happiness Report. Norge har steget fra 4. til 1. plass det siste året, vi blir med andre ord lykkeligere og lykkeligere. Samtidig har det aldri vært ...
 • Spiseforstyrrelser og kroppsbilde – med fokus på sosiale medier 

  Østvold, Ann Helen; Dahlen, Anne Linn (Bachelor thesis, 2017-09-21)
  Bakgrunn: I dag er det mye press på utseende og suksess i sosiale medier. Medias fremstilling av ”idealkroppen” gir mange et feilaktig og negativt forhold til egen kropp, noe som igjen kan øke risikoen for spiseforstyrrelser ...
 • Effekten av osteopatisk behandling på bekkenbunns muskulaturen hos kvinner med stressinkontinens etter fødsel 

  Svartedal, Trude (Bachelor thesis, 2017-09-20)
  Bakgrunn Studien omhandler osteopatisk tilnærming til stressinkontinens hos kvinner. Stressinkontinens er et stort problem som er utbredt i alle aldersgrupper og hos begge kjønn. I denne oppgaven rettes fokus mot kvinner ...
 • Er det sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå og selvrapportert livskvalitet blant barn i HOPP-prosjektet? 

  Andersen, Sandra Marie Bergmann; Hjorth-Moritzsen, Tina (Bachelor thesis, 2017-09-20)
  Bakgrunnen for oppgaven Helse blir vektlagt som en viktig ressurs, både for enkeltindividet og samfunnet for øvrig. Regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for helse. I tillegg er det dokumentert ...

Vis flere