Show simple item record

dc.contributor.authorRaudi, Ruth Iren
dc.contributor.authorMjånes, Helene Lie
dc.contributor.authorTeigaas, Lise Garshol
dc.date.accessioned2015-09-23T11:46:06Z
dc.date.available2015-09-23T11:46:06Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/301411
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan utviklingen av e- handel påvirker Nilson Group, og hvordan de må tilpasse strategi og konsept for å være konkurransedyktige i et raskt skiftende marked. Vi var spesielt interessert i å finne ut hvilke konkurransefortrinn bedriften har og komme frem til hvilke tiltak som kan skape en forbedring av selskapets markedsandeler i Norden. I første del av oppgaven kommer en kort presentasjon av Nilson Groups markedsområder og historie. Videre i del to blir problemstillingen for oppgaven presentert. I del tre tar vi for oss det metodiske fundamentet som ligger til grunn for informasjonsinnsamlingen. Studien ble gjennomført som en kvalitativ oppgave, der dybdeintervju med 3 høytstående ansatte innen Nilson Group, 1 butikksjef innen en ekstern bedrift og 1 forbruker var hovedverktøyet for å undersøke eventuelle forskjeller. Vi ville få respondentene til å komme med egne meninger og synspunkt om aktuelle temaer, for å kunne diskutere problemstillingen vår og komme med eventuelle tiltak. Det ble i alt gjort 5 individuelle dybdeintervju, og disse laget grunnlaget for diskusjonskapittelet. I del fire presenteres det teoretiske grunnlaget for oppgaven. Vi har tatt med den teorien vi mener er viktig for å kunne løse oppgaven på en tilfredsstillende måte. I del fem analyseres og drøftes intervjuene opp mot hverandre i henhold til problemstillingen for å reflektere over respondentenes meninger og synspunkt om utviklingen av e- handel. Her dro vi også inn VRIO og SWOT analyse for å få en oversikt over bedriftens ressurser (styrker og svakheter), hvilke som skaper vedvarende konkurransefortrinn og hvilke som eventuelt må forbedres. I del seks settes disse funnene opp mot det teoretiske grunnlaget som foreligger, slik at potensielle forbedringsområder kan avdekkes. Funnene vi fant ut i drøftingen legges frem i konklusjonen med konkrete anbefalinger og råd til hvordan Nilson Group kan tilpasse strategier og konsept for å være konkurransedyktig i markedet og i utviklingen av e-handel.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectE-handelnb_NO
dc.subjectKonkurransenb_NO
dc.subjectNilson Groupnb_NO
dc.titleE-handelens påvirkning på Nilson Groups konkurranseevnenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge