Now showing items 1-20 of 3135

  • Betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2009 

   Olafsen, Trude; Sandberg, Merete Gisvold; Henriksen, Kristian; Bull-Berg, Heidi; Johansen, Ulf; Stokka, Arne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A19673, Research report, 2011-06-30)
   Hovedhensikten med denne analysen er å klarlegge betydningen av fiskeri- og havbruksnæringen for Norge i 2009 – nasjonalt og regionalt. Den tydeliggjør næringens reelle betydning i alle ledd i verdikjeden og setter fiskeri- ...
  • Internasjonal teineteknologi sett opp mot norske forhold Kan canadisk teineteknologi være et altenativ i det norske torskefiskeriet. 

   Rindahl, Lasse; Henriksen, Edgar; Larsen, Roger B. (SINTEF Fiskeri og havbruk;A19944, Research report, 2011-07-11)
   På tross av at det har vært jobbet mye med utvikling av teine i Norge har dette redskapet ikke oppnådd tilstrekkelige fangstrater tit å få innpass i kommersielt fiskeri, selv om prinsippet med teinedrift er ønsket av ...
  • Automatisk sortering av klippfisk ved hjelp av maskinsyn: Forprosjekt 

   Erikson, Ulf Gøran; Misimi, Ekrem; Fossum, John André (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A20153, Research report, 2011-08-22)
   Automatisk klassifisering av klippfisk Muligheten for automatisert kvalitetssortering av klippftsk er vurdert. Et parti klippfisk ble klassifisert av en erfaren vraker og resultatene ble sammenliknet med resultatene fra ...
  • Laksedialog Trøndelag Dokumentasjon og evaluering, mai 2010 –mars 2011 

   Malmo, Bente Kristin; Sandberg, Merete Gisvold (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A19204, Research report, 2011-05-08)
   På slutten av hver dialog 1-3 er det gjennomført muntlige evalueringer med kjernegruppen • På slutten av Utvidet dialog er det gjennomført skriftlig evaluering • Av 10 kjernegruppedeltakere er 9 intervjuet individuelt ...
  • Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd Resultater fra forprosjekt med workshop 

   Lien, Andreas Myskja; Høy, Erik (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A19396, Research report, 2011-05-11)
   Skjørt for skjerming mot lus i laksemerd. Bakgrunn for aktivitetene som beskrives her ligger i en ide lansert av Finn Sinkaberg, som omfatter bruk av permanente skjørt til forebyggende lusebekjempelse i merdbasert oppdrett. ...
  • Torsion in Flexible Pipes, Umbilicals and Cables Under Loadout to Installation Vessels 

   Maincon, Philippe Emmanuel (ASME Digital colletion;OMAE2017-62716, Chapter, 2017)
   Operations where a flexible pipe, umbilical or cable is loaded out from an on-shore spool to the hold of an installation vessel can cause a build-up of torsion. In unfavourable cases, the torsion has been known to cause ...
  • Numerical Study of a Moored Structure in Moving Broken Ice Driven by Current and Wave 

   Su, Biao; Kristiansen, David; Aarsæther, Karl Gunnar (ASME Digital colletion;OMAE2017-61252, Chapter, 2017-06-25)
   This paper presents a numerical model intended to simulate the mooring load and the dynamic response of a moored structure in drifting ice. The mooring lines were explicitly modelled by using a generic cable model with a ...
  • 2D-packing with an application to stowage in Roll-on Roll-off liner shipping 

   Hansen, Jone; Hukkelberg, Ivar; Fagerholt, Kjetil; Stålhane, Magnus; Rakke, Jørgen Glomvik (Journal article; Peer reviewed, 2016-08-14)
   Roll-on/Roll-off (RoRo) ships represent the primary source for transporting vehicles and other types of rolling material over long distances. In this paper we focus on operational decisions related to stowage of cargoes ...
  • Initial Design of a Double Curved Floating Bridge and Global Hydrodynamic Responses Under Environmental Conditions 

   Wan, Ling; Magee, Allan Ross; Hellan, Øyvind; Watn, Arnstein; Ang, Kok Keng; Wang, Chien Ming (ASME Digital colletion;OMAE2017-61802, Chapter, 2017)
   In this paper, a floating bridge concept is proposed. This bridge concept comprises a two oppositely curves in plan, which enables the cancellation of the axial forces at the bridge as one arch will be under compression ...
  • Manoeuvring Validation Analysis of the M/F Landegode 

   Ross, Andrew; Fathi, Dariusz Eirik (ASME Digital colletion;OMAE2017-62601, Chapter, 2017-06-25)
   A framework is described in which a manoeuvring simulator can be built up from model tests. It is applied to a modern LNG powered RORO ferry, the M/F Landegode, with model tests and computational results being used to make ...
  • Innsamling og sammenstilling av relevant kunnskap om Sognefjorden. 

   Solbakken, Roar; Henriksen, Kristian; Reitan, Kjell Inge; Arff, Johanne; Ellingsen, Ingrid H.; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Robertsen, Grethe; Finstad, Bengt; Aas, Øystein; Johnsen, Bjørn Ove (SINTEF Fiskeri og havbruk;A20471, Research report, 2011-09-20)
   Rapporten er utarbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning. Rapporten har kartlagt status og kunnskapshull relatert tit Sognefjorden på områdene: • Akvakultur • Anadrom laksefisk ...
  • Potensial for økt verdiskaping i lakse- og ørretoppdrettsnæringen 

   Winther, Ulf; Sandberg, Merete Gisvold; Richardsen, Roger; Olafsen, Trude; Brandvik, Ruth Kongsvik; Hauvik, Jan-Harald (SINTEF Fiskeri og havbruk AS;A19458, Research report, 2011-06-08)
   SINTEF Fiskeri og havbruk og Kontali Analyse har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet gjennomført en analyse av potensialet for verdiskaping basert på produksjonen av oppdrettet laks og ørret i Norge. De viktigste ...
  • Oil spill containment by use of air bubbles 

   Gjøsund, Svein Helge; McClimans, Thomas; Eidnes, Grim; Leirvik, Frode; Leifer, Ira; Grimaldo, Eduardo (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A 19518, Research report, 2011-06-16)
   This report summarizes the activities and results from the research project "Oil spill containment by use of air bubbles". The goal of the pro;ect has been to investigate how air bubble induced flows can be used as a barrier ...
  • Functionality for integration of food safety information with EPC tagged items 

   Thakur, Maitri; Gran Larsen, øystein; Gunnlaugsson, Valur N.; Forås, Eskil (SINTEF Fiskeri og havbruk;A19857, Research report, 2011-03-08)
   The aim of the eTrace project within SAFEFOOOERA is to specify, develop and evaluate an electronic traceability system where different information sources related to food safety and suitable enterprise management systems ...
  • TEKMAR 2010 1 million tonn laks i 2010. Eksponert oppdrett og lakseluskontroll ; - utfordringer på veien mot et varig, lønnsomt oppdrett av 2,5 millioner tonn i 2020? 

   Sunde, Leif Magne (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A21324, Research report, 2011-11-23)
   TEKMAR - 1 million tonn laks i 2010! Det 8. TEKMAR ble arrangert på Britannia Hotell, Trondheim 7. og 8. desember 2010. TEKMAR 2010 Innovasjon i havbruk hadde som overordnet tittel: 1 million tonn laks i 2010!Eksponert ...
  • An electronic traceability system based on EPCIS standard: Pilot study 

   Thakur, Maitri; Larsen, Øystein; Forås, Eskil; Ringsberg, Henrik; Hild, Niklas (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A18106, Research report, 2011-01-14)
   Within the eTrace project to develop and evaluate an electronic traceability system,a pilot test was performed in Sweden to test an EPCIS-based traceability system to track product through the cod fish value chain. The ...
  • Automatisert landegning av line-forprosjekt - Sluttrapport på FHF-prosjekt 900629 

   Rindahl, Lasse; Eldby, Jørn (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A20876, Research report, 2011-10-12)
   Dette prosjektet hadde til hensikt å gjøre en vurdering av mulighetene for utvikling av teknologi for å gjøre arbeidsoperasjonene rundt landegning enklere og mindre kostnadskrevende. Gjennom dette forprosjektet har SINTEF ...
  • Rapport fra tokt med snurrevadbåten "Gunnar K", 22. mars 2011 

   Westavik, Harry; Grimsmo, Leif (SINTEF Fiskeri og havbruk rapporter;A21038, Research report, 2011-12-01)
   22. mars 2011 ble det qjennomført et forskningstokt under snurrevadfiske utenfor Vesterålen med fiskebåten "Gunnar K" av Myre. Hensikten var å se om utstyr installert om bord for mer automatisert fangsthåndtering hadde ...
  • Technical documentation of version 3.3 of the NOWIcob tool 

   Hofmann, Matthias; Sperstad, Iver Bakken; Kolstad, Magne Lorentzen (SINTEF Energi. Rapport;, Research report, 2017)
  • Spline based Mesh Generator for high fidelity simulation of flow around turbine blades 

   Fonn, Eivind; Rasheed, Adil; Kvarving, Arne Morten; Kvamsdal, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Mesh generation involving complex geometries, such as wind turbine blades, is highly complicated. The problem is generally addressed using tetrahedral meshes, or hybrid meshes with hexahedral elements close to the body and ...