Recent Submissions

 • NordTyre - Tyre/road noise testing on various road surfaces - State-of-the-Art 

  Berge, Truls Svenn (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  This report is the first deliverable of the NordFoU project NordTyre.The main purpose of the project is to establish scientific evidence of the tyre/road contribution to road traffic noise emission in the Nordic countries. ...
 • Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem – behovskartlegging 

  Ausen, Dag; Svagård, Ingrid Storruste; Bøthun, Silje; Øderud, Tone; Lillefjære, Inger; Aas, Jan Harald (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  Dette forprosjektet i regi av Innomed har utredet behov for varsling og utarbeidet skisser og krav til nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem. Behovskartleggingen har blitt gjennomført ved bruk av metoder som ...
 • Locally Refinable Splines over Box-Partitions 

  Dokken, Tor; Lyche, Tom Johan; Pettersen, Kjell Fredrik (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  We address progressive local refinement of splines defined on axes parallel box-partitions and corresponding box-meshes in any space dimension. The refinement is specified by a sequence of mesh-rectangles (axes parallel ...
 • Oppdatert og utvidet støykartlegging for Bergen lufthavn Flesland. Basert på trafikken i 2011 og prognoser for 2020 og 2050. 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  Det er gjennomført støyberegninger for Bergen lufthavn Flesland relatert til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i plansaker (T-1442) samt forurensningsforskriften.I dette arbeidet har det vært ...
 • Rangeringsprosjekt bildekk/veidekker - støymålinger 

  Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  Det er foretatt støymålinger (dekk/veibanestøy) av i alt 10 sommerdekk for personbil. Dekkene er målt med CPX-tilhenger på i alt 21 standard, norske veidekker i Region Midt og Region Øst. Veidekkene omfatter både eldre og ...
 • Sensors for condition monitoring of different components of (offshore-)wind power plants. Possibilities for further evaluation in NOWITECH and beyond 

  Vogl, Andreas; Østbø, Niels Peter; Bjerkan, Leif; Jørgensen, Jens Kjær (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  In this report an overview is given over condition monitoring (CM) and structural health monitoring (SHM) for offshore wind turbines with a special focus on two innovative sensor types – Fiber Bragg Grating (FBG) and ...
 • Social software for co-creation in Living Labs - lessons learnt 

  Følstad, Asbjørn; Karahasanovic, Amela (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  In this report we summarize the results from our work on requirements and design of social software for co-creation in Living Labs, conducted within the SociaLL project.Social design feedback is proposed as an approach to ...
 • Oppdatert og utvidet støykartlegging for Trondheim Lufthavn Værnes. Basert på trafikken i 2010 og prognoser for 2020 og 2050 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Haukland, Frode (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  Det er gjennomført støyberegninger for Trondheim lufthavn Værnes relatert til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i plansaker (T-1442) samt forurensningsforskriften.I dette arbeidet har det vært ...
 • Oppdatert og utvidet støykartlegging for Stavanger lufthavn Sola. Basert på trafikken i 2011 og prognoser for 2020 og 2050 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  Det er gjennomført støyberegninger for Stavanger Lufthavn Sola relatert til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i plansaker (T-1442) samt forurensningsforskriften.I dette arbeidet har det vært ...
 • Støykartlegging for Oslo lufthavn Gardermoen. Basert på trafikken i 2011 og prognose for 2030 

  Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  Det er gjennomført støyberegninger for Oslo lufthavn Gardermoen relatert til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i plansaker (T-1442) samt forurensningsforskriften.   Det er også  utført ...
 • Støykartlegging for Oslo lufthavn Gardermoen 

  Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  Det er gjennomført støyberegninger for Oslo lufthavn Gardermoen relatert til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i plansaker (T-1442) samt forurensningsforskriften.   Det er også utført beregning ...
 • Oslo Lufthavn Masterplan 2012-2050. Støyberegninger. 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore; Olsen, Herold (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  I masterplanarbeidet for Oslo lufthavn har det vært gjort støyberegninger for flere fremtidige scenarier ved hjelp av programmet NORTIM, den norske modellen som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse. Denne ...
 • Støysonegrenser etter T-1442 for Førde Helikopterplass, Sjukehuset 

  Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  Det er gjennomført beregninger av støysoner for helikopterlandingsplassen ved sjukehuset i Førde i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det er forutsatt at helikopterlandingsplassen flyttes noe ...
 • Støysonegrenser etter T-1442 for Førde Helikopterplass, Sjukehuset 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  SAMMENDRAGDet er gjennomført beregninger av støysoner for helikopterlandingsplassen ved sjukehuset i Førde i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det er forutsatt at helikopterlandingsplassen flyttes ...
 • Støysoner for Bardufoss flystasjon/lufthavn. Beregnet etter T-1442/2012. 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  Det er beregnet støysoner for Bardufoss flystasjon/lufthavn i tråd med reglene i retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet. Beregningene er foretatt med utgangspunkt i trafikken for 2011 og en prognose 10 år ...
 • Støysoner etter T-1442/2012 for Helikopterlandingsplass ved Harstad Universitetssykehus 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  Det er utarbeidet støysonekart for helikopterlandingsplass ved Harstad Universitetssykehus i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Støyberegningene foretas med NORTIM, verktøyet som tar ...
 • Støysoner etter retningslinje T-1442 for Stord lufthamn. Basert på trafikken i 2011 og prognose for for 2021 

  Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  Det er gjennomført støyberegninger for Stord lufthamn, Sørstokken relatert til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i plansaker (T-1442) samt forurensningsforskriften.   Støyberegningene er ...
 • Støysoner etter T-1442 for helikopterplass ved sykehuset i Skien 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  Det er beregnet støysoner for en oppgradert helikopterlandingsplass ved Sykehuset Telemark i Skien i henhold til regelverket i retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Det er også beregnet kartleggingsgrenser for ...
 • Støysoner etter T-1442 for Ål helikopterplass 

  Granøien, Idar Ludvig Nilsen (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  Det er beregnet støysoner for Ål helikopterplass i henhold til retningslinje T-1442 fra Miljøverndepartementet. Beregningen som er utført med NORTIM, er basert på trafikktall for 2010 og en prognose 10 år fram i tid. ...
 • Støyreduserende tiltak for skytebaner 

  Gjestland, Truls (SINTEF Rapport;, Research report, 2012)
  Det er gjort en litteraturundersøkelse omkring støyreduserende tiltak på utendørs skytebaner. Rapporten beskriver kort ulike tiltak og hvilken dempning man kan påregne ved gjennomføring av disse. Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

View more