Show simple item record

dc.contributor.authorSætre, Sveinung
dc.contributor.authorSollie, Petter Nebb
dc.date.accessioned2015-08-27T12:01:00Z
dc.date.available2015-08-27T12:01:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/298098
dc.descriptionBacheloroppgave i musikkproduksjon 2015nb_NO
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven er basert på en praktisk gjennomføring av vår problemstilling, med underbyggende teoretisk litteratur. Med denne oppgaven ønsket vi å rette et større fokus på den u-prosesserte innspillingen av vokal og hvilke faktorer som er med på å utgjøre et godt vokalopptak. Gjennomføringen av denne oppgaven var preget av en del utfordringer og begrensninger. Vi kom frem til at gode forberedelser og planlegging er viktig for å få et godt sluttresultat. Vi har gjort opptak i flere forskjellige akustiske miljø. Det var en del begrensninger knyttet til utstyr og mangel på tid. Dette måtte tas i betraktningen når vi skulle planlegge prosessen for innspilling. Vi jobbet med de to første leddene i en vokal-signalkjede, kilden (i dette tilfellet vokalen) og mikrofonen. Håndtering av både mikrofon, stemme og akustikk, var noe vi måtte ta hensyn til. Det var viktig for oss å kjenne til lydkilden vi skulle jobbe med, finne dens styrker og svakheter. Vi konkluderte med; skal man få et godt vokalopptak som holder bransjestandard, er det viktig å ha god kjennskap til lydkilden du jobber med. På denne måten er man forberedt på utfordringer og de begrensninger man kan komme over. Det er viktig å være forberedt før man skal gjøre opptak, og ha en god teoretisk kunnskap på fagområdet. Resultatet av den praktiske delen av oppgaven er vedlagt på en data-CD.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) Engelsk sammendrag (abstract) Engelsk sammendrag (abstract) Engelsk sammendrag (abstract)Engelsk sammendrag (abstract) Engelsk sammendrag (abstract) Engelsk sammendrag (abstract) Engelsk sammendrag (abstract) Engelsk sammendrag (abstract) Engelsk sammendrag (abstract) This Bachelor assignment is based on a practical implementation of our issue, with corroborative theoretical literature. We wanted this assignment to mainly focus on the unprocessed recorded vocal and the factors that help to make a good vocal recording. The implementation of this assignment was characterized by a number of challenges and constraints. We concluded that good preparation and planning is important to get a good result. We recorded in several different acoustic environments. There were some limitations related to the lack of time. This had to be taken into consideration when we were planning the recording process. We worked with the two first elements in the vocal signal chain, the source (in this case the vocal) and the microphone. To handle mic, voice and acoustics, was something we had to take into consideration. It was important to know the sound source, and to find its strengths and weaknesses. The conclusion of this assignment is that it is important to have a good knowledge of the audio source you are working with. In this way, you are prepared for the challenges and the constraints. It is important to be prepared before any recording, and to have some theoretical knowledge in the art. The result of the practical part of this assignment is attached to a data CD
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectvokalopptaknb_NO
dc.subjectlydkildernb_NO
dc.subjectakustiske miljønb_NO
dc.titleVokalopptak i populærmusikkennb_NO
dc.title.alternativeVocal recording in pop-musicnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record