In 1 minutes: Det vil bli en stopp på ca. 25 minutter ca. kl. 07:18-07:43 pga. vedlikeholdsarbeid. Vennligst avslutt registreringer/endringer innen da.