Recent Submissions

  • Bruk og nytte av kundelønnsomhetsanalyser i store norske foretak 

    Havelin, Gard Gustav; Helsem, Ane Emilie Ro; Helgesen, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2013)
    Interessen for kundelønnsomhetsanalyser er økende. Fagområdet har utviklet seg mye de siste tiårene, men mye er fortsatt uutforsket. Denne studien er den første i Norge som ser på bruk og nytte av ulike former for ...