Show simple item record

dc.contributor.authorSandvold, Christine Turter
dc.date.accessioned2015-08-03T12:42:34Z
dc.date.available2015-08-03T12:42:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/294281
dc.description.abstractDenne studien har hatt til hensikt å studere ungdomsskoleelevers opplevelse av press i tilknytning til deres selvoppfatning, utvalgte dimensjoner av psykisk helse representert ved nedstemthet og lykkefølelse, samt deres selvverd. Studien tar utgangspunkt i kvantitative data samlet inn i forbindelse med et større prosjekt på Pedagogisk institutt ved NTNU. Utvalget er et bekvemmelighetsutvalg bestående av 2001 elever fordelt på tretten ungdomsskoler i Midt-Norge med en svarprosent på 80.16. For å besvare problemstillingen har jeg utviklet en teoretisk modell basert på studiens variabler, som ble testet empirisk gjennom en sti-analyse. Funnene indikerer at ungdomsskoleelevenes opplevelse av skolerelatert press i liten grad er knyttet til karakterer og skolefaglige selvoppfatning. En stor andel av elevene rapporterer at de opplever krav og press i forhold til å arbeide mer med skolefagene eller gjøre det bedre på skolen. En vesentlig mindre andel rapporterer om opplevd press knyttet til kropp og utseende, og dette er svært positive funn. Elevenes selvoppfatning, både skolefaglig og fysisk viser seg å være av betydning for elevenes psykiske helse og selvverd, spesielt den fysiske selvoppfatningen. Det er elevenes fysiske selvoppfatning, som gjennomsnittlig er god, som er sterkest relatert til de resterende variablene undersøkt i studien. Resultatene viser at selv om ungdomsskoleelevene i liten grad rapporterer om et opplevd press knyttet til sitt fysiske utseende, så er dette et område som er viktig for deres selvverd; den totale verdsettingen av seg selv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Generasjon prestasjon". En kvantitativ studie av ungdomsskoleelevers opplevelse av kontekstuelt press, deres selvoppfatning, psykiske helse og selvverdnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record