Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorErstad, Per Olav
dc.date.accessioned2015-07-08T12:37:40Z
dc.date.available2015-07-08T12:37:40Z
dc.date.copyright2015
dc.date.issued2015-07-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/292901
dc.description.abstractTemaet for oppgaven er peer mentoring i høyere entreprenørskapsutdanning. Oppgaven ser her på hvordan en peer mentor kan øke entreprenøriell læring og mestring hos en mentee. For å forske på temaet benytter studien et peer mentorprogram som case. Programmet ble gjennomført i et praksisbasert kurs i entreprenørskap, ved Handelshøyskolen, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Den norske forskeren Mathisen (2015) har forsket og studert temaet mentoring, og viser til at fagfeltet har fått et større fokus de senere årene, både i praksis og forskning. Mentoring forstås her som et læreforhold mellom en mer erfaren mentor og en mindre erfaren mentee. I den akademiske konteksten vil menteen befinne seg i en prekær situasjon der han skal erverve seg entreprenørielle kapabiliteter gjennom og for entreprenørskap. Det vil si at menteen, gjennom praksisbasert utdanning i entreprenørskap, skal kunne bruke kompetansen for å gjennomføre entreprenørskap ved et senere tidspunkt. Studien vil her bruke teori om mentoring, entreprenøriell læring og mestringsforventning for å belyse temaet. Studien vil ha en fenomenologisk inngang til forskningsarbeidet, og et kvalitativt eksplorerende design. Det har blitt gjennomført åtte dybdeintervju, to erfaringssamlinger, og det er blitt samlet inn fem refleksjonsrapporter fra menteene. Ved hjelp av disse datakildene har formålet med studien vært å belyse følgende problemstilling: Hvordan påvirker peer mentoring entreprenøriell læring og mestringsforventning i høyere entreprenørskapsutdanning? Manglende teori på peer mentoring i entreprenørskapsutdanning har ført til et hull i forskning som oppgaven her vil forsøke å fylle. For å fylle dette hullet viser oppgaven til egne innsamlede data og analyse. Studien viser til at peer mentoring fører til økt læring og mestring. Mentor bidrar her med støtte, bekreftelse, erfaringsdeling og refleksjon, som kan føre til læring av entreprenørielle kapabiliteter. Videre så bidrar mentoren med verbal overtalelse og menteens vikarierende observasjon fører til at mentoren blir en modell for entreprenøriell aktivitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.rightsNavngivelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/*
dc.subjectEntrepreneurshipnb_NO
dc.subjectEntrepreneurial learningnb_NO
dc.subjectMentoringnb_NO
dc.subjectPeer mentoringnb_NO
dc.subjectSelf-efficacynb_NO
dc.subjectEntrepreneurial self-efficacynb_NO
dc.subjectCase studynb_NO
dc.titleMentoring - en vei til entreprenøriell mestring? En casestudie av mentoring i praksisbasert entreprenørskapsutdanningnb_NO
dc.title.alternativeMentoring - a path to entrepreneurial mastery? A case study of mentoring in practice-based entrepreneurship educationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Psychology: 260nb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO
dc.description.localcodeM-EInb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 3.0 Norge