Show simple item record

dc.contributor.authorStaalstrøm, Andre
dc.contributor.otherStaalstrøm, Andre - Project manager
dc.date.accessioned2015-06-24T07:48:20Z
dc.date.accessioned2015-06-26T11:24:39Z
dc.date.available2015-06-24T07:48:20Z
dc.date.available2015-06-26T11:24:39Z
dc.date.issued2015
dc.identifier6871
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 33 p. Norsk institutt for vannforskning, 2015nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6606-1
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285799
dc.descriptionnb_NO
dc.description.abstractKontinuerlig målinger av turbiditet i overflatelaget gjennom et helt år viser at partikkelkonsentrasjonen er lav omtrent 700 m fra bukta hvor Norsk Stein slipper ut partikler. Ved enkelte anledninger passerer det imidlertid partikkelskyer med partikkelkonsentrasjoner på typisk 5 – 10 mg/l over en varighet på noen timer. Det er ingen fare for at det skal opptre forhøyede partikkelkonsentrasjoner ved noen av oppdrettsanleggene i nærheten (Austbø eller Vintravika). Tidligere målinger har vist at partikler i mellomdyp spres innover i fjorden, og at dette kan føre til forhøyede turbiditetsverdier under terskeldyp på innsiden av terskelen (stasjon A2). Ved målinger på stasjon A2 ved fem anledninger gjennom hele sesongen i 2014, har det ikke blitt påvist forhøyede partikkelkonsentrasjoner på innsiden av terskelen. Det kan derfor konkluderes med at den mengden med masse som er sluppet ut av Norsk Stein i perioden fra april 2014 til desember 2014, ikke har ført til forhøyede partikkelkonsentrasjoner på innsiden av terskelen. Generelt så ble det ikke fanget opp noen partikkelskyer med høyere turbiditet enn 5 FTU på andre stasjoner enn stasjon C1, som er svært nær utslippene. Et unntak er målinger av turbiditet på opptil 60 FTU i Midtsundet, som det ikke kan utelukkes å stamme fra Norsk Stein.nb_NO
dc.description.abstractContinuous measurements of turbidity in the surface layer through an entire year show that the particle concentration is low at a station located about 700 m from the bay where Norsk Stein discharge particles. On some occasions the monitoring buoy may over a period of a few hours record passing particle “clouds” having particle concentrations of typically 5 to 10 mg/l. There is no risk that elevated particle concentrations will appear at the aquaculture farms nearby (Austbø or Vintravika).
dc.description.sponsorshipNorsk Steinnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6871
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleOvervåkning av partikkelspredning i Sandsfjorden fra Norsk Stein sitt anleggnb_NO
dc.title.alternativeMonitoring of particle dispersion in Sandsfjorden from Norsk Steinnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-06-24T07:48:20Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO
dc.identifier.cristin1250413
dc.subject.keywordAvgangsdeponi / Mine tailings
dc.subject.keywordOvervåkning / Monitoring
dc.subject.keywordPartikkelspredning / Particle dispersion
dc.subject.keywordSandsfjorden / Sandsfjorden
dc.relation.project14000nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge