Recent Submissions

 • Lederens håndtering av merkekrise 

  Mar, Natalie; Sharif Ardullahi Sharif Hassan, Anisa (Bachelor thesis, 2016)
  Håndtering av merkekrise har stadig blitt viktigere i dagens samfunn. Grunnen til dette er at flere bedrifter i de siste årene har blitt omtalt i media for en eller annen form for krise. For å kunne håndtere media og redde ...
 • Hvordan opplever og utnytter mellomledere i offentlig sektor sitt handlingsrom til å utvikle endringskapasitet? 

  Botillen, Amund; Hauge, Heidi (Bachelor thesis, 2016)
  Temaet for denne oppgaven er hvordan mellomledere i offentlig sektor utvikler endringskapasitet. Målet med studien har vært å tilnærme oss hvordan mellomledere forstår og griper handlingsrommet for utvikling av endringskapasitet ...
 • Medarbeiderundersøkelsen: Et nyttig verktøy, eller tidstyv? 

  Thomsen, Ulrikke; Gruer Haakonsen, Thomas (Bachelor thesis, 2016)
  Denne oppgaven er i utgangspunktet en studie om medarbeiderundersøkelser, og hvordan de gjennomføres i forhold til gitte oppskrifter på området. Vi hadde en mistanke om at ansatte ikke er godt nok representert i forarbeidet ...
 • Motivasjon og trivsel i arbeidslivet 

  Pettersen, Håkon. Kollerud, Herman (Bachelor thesis, 2016)
  Denne oppgaven er et resultat av en treårig Bachelorgrad i Ledelse og Organisasjonsutvikling ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Den omhandler og utforsker temaene arbeidsmotivasjon og arbeidsmiljø, og hva som kjennetegner ...
 • IK-K-HMS dokumentasjon, et bidrag til læring i landbruket? 

  Grønsund, Arne Håvard; Bøhmer, Eli Dæhlin (Bachelor thesis, 2015)
  I denne bacheloroppgaven har vi gjort en kvalitativ undersøkelse; om IK- K- HMS dokumentasjon bidrar til læring i landbruket. Hensikten med undersøkelsen var å gi innsikt i hvordan og hvilke type læring dokumentasjonsarbeidet ...
 • Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon 

  Nilsen, Ann Helen; Floor, Stine S. (Bachelor thesis, 2015)
  Vi er inne i en tid med stadig forandringer. Teknologien utvikler seg hele tiden, og det stilles høyere krav til de som leder det. Men hva med menneskene bak forandringene? Vi oversvømmes av oppskrifter på hvordan vi kan ...
 • Hvordan oppleves rolleproblemer blant de ansatte i dagligvarehandelen 

  Evensen, Lise; Nyborg, Ole Magnus (Bachelor thesis, 2015)
  Denne bacheloroppgaven er fokusert rundt temaene rolleproblemer og kommunikasjon og har som problemstilling; ”hvordan opplever serviceansatte i dagligvarebransjen rollekonflikter, rolletvetydighet og overbelastning knyttet ...
 • Kiwis kultur – medarbeidernes motivasjon? 

  Bakksjø, Chris S.; Relling, Erling Kristoffer L. (Bachelor thesis, 2015)
  Denne oppgaven er resultatet av en treårig bachelorgrad i Ledelse og organisasjonsutvikling ved Høgskolen i Hedmark campus Rena. Oppgaven tar for seg temaet arbeidsmotivasjon, der problemstillingen er: ”Hvordan kan ...
 • IK-K-HMS dokumentasjon, et bidrag til læring i landbruket? 

  Grønsund, Arne Håvar Kjellsen; Bøhmer, Eli Dæhlin (Bachelor thesis, 2015)
  I denne bacheloroppgaven har vi gjort en kvalitativ undersøkelse; om IK- K- HMS dokumentasjon bidrar til læring i landbruket. Hensikten med undersøkelsen var å gi innsikt i hvordan og hvilke type læring dokumentasjonsarbeidet ...
 • En dokumentstudie av coachende lederstil 

  Stensli, Sandra (Bachelor thesis, 2015)
  Dette er en bacheloroppgave innen ledelse og organisasjonsutvikling med tittelen ”En dokumentstudie av coachende lederstil”. Temaet som blir undersøkt og diskutert er dermed coachende lederstil. Hensikten med oppgaven er ...
 • Egenerfaring som kompetanse vs. Fagkompetanse – forenlig eller et skille? 

  Dyrseth, Rut; Roen, Bente Sjøvik (Bachelor thesis, 2015)
  Vi gikk inn i dette temaet med intensjon om å finne ut hvilken kompetanse støttesentrene for seksuelt misbrukte er i besittelse av, hvordan den forvaltes og verdsettes. Er det signifikante forskjeller på egenerfaring som ...