Recent Submissions

 • Hvordan kan sykepleieren oppnå resusciteringskompetanse? 

  Unknown author (Student paper, others, 2014-05-16)
  Intervensjon: Gjennom denne oppgaven har jeg satt fokus på hvordan simulasjonstrening kan øke nyfødtsykepleierens resusciteringskompetanse. Jeg har sett på simulasjonstrening som metode, både for læring og for å øke ...
 • For mye og for lite. Oksygen til ekstremt premature nyfødte. 

  Unknown author (Student paper, others, 2014-05-16)
  Bakgrunn: Oksygen betraktes som et medikament og kan ha flere bivirkninger. Både for mye og for lite oksygen kan ha konsekvenser for barnets fremtid. Nyfødtsykepleieren skal forebygge at barnet påføres kortsiktige og ...
 • Neonatalt abstinens syndrom mer enn akutt lidelse! 

  Unknown author (Student paper, others, 2014-05-16)
  Bakgrunn: Å finne hvilke konsekvenser LAR gir for barnet, og samspillets betydning for barn med NAS. Hensikt: Å undersøke hvordan nyfødtsykepleieren kan lindre abstinens og fremme samspill mellom mødre i Lege-Assister ...
 • Nyfødtsykepleiers vurdering ved oksygenbehandling av ekstremt premature barn 

  Unknown author (Student paper, others, 2014-05-16)
  Problemstilling: Hvilke vurderinger må nyfødtsykepleier gjøre ved administrasjon av oksygen til det ekstremt premature barnet? Hensikt: Oppgavens hensikt er å undersøke og kritisk vurdere fag- og forskningslitteratur ...
 • Vurdering og lindring av vedvarende smerter hos premature 

  Unknown author (Student paper, others, 2014-05-16)
  Bakgrunn: Premature utsettes for en rekke smertefulle intervensjoner i løpet av oppholdet på nyfødtintensiv, og er svært utsatt for negative konsekvenser av ubehandlet smerte. Vurdering/lindring av vedvarende smerte er ...