• Effects of exhaustive swimming and subsequent recuperation on flesh quality in unstressed Atlantic cod (Gadus morhua) 

   Svalheim, Ragnhild Aven; Karlsson-Drangsholt, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.; Aas-Hansen, Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Kunnskap- og metodeutvikling for å styrke laksens robusthet og helse 

   Jørgensen, Sven Martin; Sørensen, Mette; Torgersen, Jacob; Todorcevic, Marijana; Østbye, Tone-Kari K; Aas-Hansen, Øyvind; Johansen, Lill-Heidi; Timmerhaus, Gerrit; Bao, Marta; Alarcon, Marta; Mørkøre, Turid; Krasnov, Aleksei; Ruyter, Bente; Takle, Harald Rune (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
  • Ny teknologi for overvåking av oppdrettsmiljø og fiskevelferd i oppdrettsmerder. Sluttrapport for FHF prosjekt 900085 

   Aas-Hansen, Øyvind; Stien, Lars Helge; Gytre, Trygve; Tennøy, Torodd; Bjørnsen, Jan Eyolf; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; Damsgård, Børge; Brataas, Ragnar; Finne, Dag Einar; Koren, Christian; Alfredsen, Jo Arve; Rikardsen, Audun H.; Kristiansen, Tore S (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Det er kjent at oppdrettsfisk som trives er god butikk, da de vil vokse fortere, være mindre utsatt for sykdom og gi bedre produktkvalitet. Samtidig stiller markedene økende krav til etisk produksjon, inklusiv dokumentasjon ...
  • Pumping og håndtering av smolt 

   Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Aas-Hansen, Øyvind; Nilsson, Jonatan (Research report, 2015)
   Hovedmålet for prosjektet «Pumping og håndtering av smolt» var å redusere skader og øke velferden hos smolt som blir pumpet og håndtert samt å forhindre at det oppstår senskader som følge av røff behandling tidligere i ...
  • Recovery from exhaustive swimming and its effect on fillet quality in haddock (Melanogrammus aeglefinus) 

   Karlsson-Drangsholt, Anders; Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Olsen, Stein Harris; Midling, Kjell Øivind; Breen, Michael; Grimsbø, Endre; Johnsen, Helge K. (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Wild haddock (Melanogrammus aeglefinus) of commercial size (0.8–2.49 kg, 45–60 cm) were swum to exhaustion in a large swim tunnel and then allowed to recuperate for 0, 3 or 6 h, to investigate the effects of exhaustive ...