Recent Submissions

 • Markedsforskning; Sushi og Sashimi 

  Ryeng, Agnete A (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Sushi/sashimi har blitt en global trend, og har gått fra å være ukjent, eksotisk og eksklusivt for overklassen til å bli etterspurt av en større gruppe konsumenter. Det er foreløpig et urbant fenomen, men tilgjengeligheten ...
 • Slakting direkte fra oppdrettsmerd.Tauranga – fase 3 

  Midling, Kjell Øyvind; Harris, Stephen; Humborstad, Odd Børre; Akse, Leif; Noble, Chris; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Tobiassen, Torbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  I prosjektet er det gjennomført en lang rekke forsøk og tester, fra merd og helt frem til ferdig filet, ved både lave og høye slaktetemperaturer, internt hos Marine Harvest og ved personell fra Nofima og Havforskningsinstituttet. ...
 • Misfarging av saltfisk og klippfisk (torsk) når råstoffet blir lagret med eller uten hode 

  Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Breiland, Mette Serine Wesmajervi (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Prosjektet har undersøkt om saltfisk og klippfisk blir mer misfarget i nakkekutt og muskelen generelt når kjølt råstoffet blir lagret hodekappet eller med hodet på. Dette er undersøkt etter kjøling av torsk med eller uten ...
 • Betydningen av pankreas sykdom (PD) for filetkvalitet av oppdrettslaks 

  Mørkøre, Turid; Taksdal, Torunn; Birkeland, Sveinung (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Kvalitetslaks har god rødfarge og fasthet. Laksefileter med avvikende tekstur, bleke felter (skjolding) eller mørke flekker (melanin) er uønsket av foredlingsindustrien og av konsumentene. Det er mistanke om at laksens ...
 • ILA-virus i villfisk og oppdrettsfisk i Troms 

  Kileng, Øyvind; Johansen, Lill-Heidi; Jensen, Ingvill (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en sykdom forårsaket av ILA-virus (ILAV) som resulterer i store tap i lakseoppdrett. Sykdomsutbrudd er kun registrert på oppdrettslaks, men en avirulent variant av viruset er også påvist i ...
 • Tørrfisk hengt under skyggenett. Storskala test med styrt utetørking 

  Joensen, Sjurdur; Andreassen, Rolf Jarle (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Det er gjennomført storskalaforsøk med henging av tørrfisk under et skyggenett for å undersøke effektene på temperatur og kvalitet etter henging. På dager med sol, ble det målt en betydelig lavere temperatur i fisk som ...
 • Utblødning og superkjøling av pre-rigor filetert oppdrettstorsk 

  Rotabakk, Bjørn Tore (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Bakgrunnen for forsøket var å se på muligheten av å benytte seg av umiddelbar sløying og filetering på ubløgget fisk med etterfølgende spyling av fileten for å korte ned prosesseringstiden for torsk betraktelig uten at det ...
 • Analyse av transfettsyrer i marine lipider – Risiko for falske positive 

  Mjøs, Svein Are; Haugsgjerd, Bjørn Ole (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Transfettsyrer analyseres i dag nesten utelukkende ved hjelp av gasskromatografi på polare kapillærkolonner. Ved de betingelser som normalt anvendes for analyse av transfettsyrer vil fettsyrer som er naturlig tilstede i ...
 • Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1 

  Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 1 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF og forskningsarbeidet er gjort i samarbeid mellom Nofima og ...
 • Today’s and tomorrow's feed ingredients in Norwegian aquaculture 

  Sørensen, Mette; Berge, Gerd Marit; Thomassen, Magny S.; Ruyter, Bente; Hatlen, Bjarne; Ytrestøyl, Trine; Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  During the last decade, the production of Atlantic salmon has increased from around 900,000 tons worldwide in 2000 to more than 1,500,000 tons today, an increase of almost 70%. Norway is the main producer of Atlantic salmon. ...
 • A review of the factual basis of interactions between farmed and wild salmon as it applies to salmon lice 

  van Nes, Solveig; Johansen, Lill-Heidi; Gjerde, Bjarne; Skugor, Stanko; Ødegård, Jørgen (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  The report entails a critical review of the factual basis(*) concerning interactions between farmed and wild salmonids as it applies to salmon lice, with specific relevance to Norway. The summary is in accordance with the ...
 • Markedsbasert elektronisk informasjonsutveksling i rekenæringa (MEIR) 

  Robertsen, Roy; Larsen, Odd-Inge; Kristoffersen, Lars Jørgen (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Rekeindustrien i Norge/Nord-Europa står nå overfor store utfordringer knyttet til å være konkurransedyktige i et åpent internasjonalt marked. Norsk rekenæring har tradisjon for innovative løsninger hvor man gikk fra ...
 • Kongekrabbe – foredling og industriell bearbeiding 

  Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Stenberg, Even; Jakobsen, Ronny Andre; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Forsøkene har vist at det er en rekke parametere som påvirker både kvalitet og utbytte ved prosessering av kongekrabbe, fra hel levende krabbe frem til ferdig prosessert produkt, kokt frossen cluster. Resultatene våre viser ...
 • Fangst, mellomlagring, vedlikeholdsfôring og transport av levende kongekrabbe 

  Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Fangst, transport og levendelagring av kongekrabbe kan gi en del utfordringer både hos krabbefiskere og produsenter. For å optimalisere fangst, transport og levendelagring av kongekrabbe er det viktig å redusere faktorer ...
 • Inactivation of IPN-virus in fish by-products by inorganic acid and base 

  Nygaard, Halvor; Myrmel, Mette (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  The aim of the project was to find a simple, inexpensive and safe method for the treatment of category 2 fish by-products without heat treatment. IPNV was chosen as indicator organism because it was considered to be the ...
 • Dokumentasjon av lovlig fanget fisk og innføring av vedikjedesporing – fase 2 

  Robertsen, Roy; Kristiansen, Arnfinn; Ramsøy, Sigbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Dokumentasjon på matsikkerhet, kvalitet, velferd og positive helseegenskaper er et ledd i moderne matproduksjon som nesten er like betydningsfull som selve produktets positive egenskaper. Dokumentasjons- og sporingssystem ...
 • Inactivation of Clostridium sporogenes spores in fish by-products by a new processing method 

  Nygaard, Halvor; Lie, Kari Magnussen (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  The aim of the study was to determine the hygienization effect of a new processing method intended for category 2 material of fish origin. The method includes storage (≥ 24 hours) and heat treatment (≥ 85 ºC/≥ 25 minutes) ...
 • Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa.Sluttrapport fase 1 

  Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Dokumentasjon på matsikkerhet, kvalitet, velferd og positive helseegenskaper er et ledd i moderne matproduksjon som nesten er like betydningsfull som selve produktets positive egenskaper. Dokumentasjons- og sporingssystem ...
 • Evaluering av faktagrunnlaget om påvirkning mellom oppdretts- og villaks: Lakselus 

  van Nes, Solveig; Johansen, Lill-Heidi; Gjerde, Bjarne; Skugor, Stanko; Ødegård, Jørgen (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
  Det er foretatt en vurdering av faktagrunnlaget vedrørende interaksjonen mellom ville- og oppdrettede populasjoner av anadrom laksefisk og lakselus med spesiell relevans for Norge. Rapporten er grovt sett delt inn i tre ...

View more