Show simple item record

dc.contributor.authorHestetun, Kjersti Kværner
dc.date.accessioned2015-03-05T14:36:23Z
dc.date.available2015-03-05T14:36:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/278532
dc.description.abstractTilgjengelighet til kulturminner er viktig, men i noen tilfeller er det en utfordring å få til gode løsninger som både ivaretar tilgjengeligheten og som tar vare på kulturminneverdiene (Riksantikvaren, 2012). I forbindelse med Norges 200 års feiring av Grunnloven og de historiske maidagene i 1814, skal Eidsvollsbygningen med paviljonger og park- og hageanlegg tilbakeføres til slik stedet antas å ha vært i 1814. Rapporten har til hensikt å se på hvordan prosjektgruppen i Statsbygg løser utfordringene rundt universell utforming i kulturminnet Eidsvollsbygningen. Hvilke utfordringer det ligger i å tilrettelegge i kulturhistoriske bygg. For å forstå bakgrunnen for universell utforming i bygninger, er litteraturen som er anvendt, i første omgang bøker som omhandler konseptet universal design. Deretter er fagstoff i form av rapporter, veiledninger og inspirasjonshefter, hvor gode eksempler blir presentert, vært hovedlitteraturen jeg har støttet meg til. Metoden som er brukt til å belyse tema er kvantitativ og kvalitativ datainnsamling, samt gjennomgang av prosjektrelaterte dokumenter. I den kvantitative datainnsamling har jeg brukt en Questback undersøkelse. For bedre å forstå resultatene fra spørreundersøkelsen, har den kvalitative datainnsamling vært samtaler/ intervju av fire representanter fra prosjektgruppen. På grunnlag av ovennevnte forhold, mener jeg data som fremkommer i undersøkelsen er representative og gir undersøkelsen god validitet og reliabilitet. Så langt som prosjektet har kommet i prosjekteringen til nå, vil ikke universell utforming fullt ut la seg å gjennomføre. Hvis dette skulle bli utfallet, vil Eidsvollsbygningen med paviljonger og park- og hageanlegg bli delvis tilrettelagt. Er dette godt nok? Ja er svaret, med denne begrunnelse: Å gjøre Rikssalen i hovedbygningen har vært prosjektets første prioritet når det gjelder universell utforming og tilrettelegging. Rikssalen er hjertet til stedet. Det er her historien om Grunnloven og det norske demokrati fant sted, i maidagene i 1814. Rikssalen vil fra 2014 være tilgjengelig for alle.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleUniversell utforming av Eidsvollsbygningen - lar det seg fullt ut å gjennomføre?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Architecture and building technology: 531nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Physical planning: 535nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record