Now showing items 1-20 of 815

  • Kostnadsdrivere i oppdrett 2018, fokus på smolt og kapitalbinding 

   Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Nystøyl, Ragnar; Marthinussen, Anders; Garshol, Lars Daniel (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Denne rapporten tar for seg kostnadsutviklingen i norsk lakseoppdrett fram til 2017, og noen av drivkreftene bak kostnadsutvikling. Rapporten har fokus på smoltkostnader og kapitalbinding i næringen. Tidligere rapporter i ...
  • Nye trender i det brasilianske markedet for klippfisk – Hvilke utviklingstrekk ser vi og hvordan kan vi møte disse? 

   Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Hensikten med dette prosjektet har vært å tilegne norske produsenter og eksportører av klippfisk mer kunnskap om status og utvikling i det brasilianske markedet for klippfisk. Brasil er et meget viktig marked for norsk ...
  • Ripening of salted cod 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Gildberg, Asbjørn; Thorarinsdottir, Kristin; Arason, Sigurjón; Jónsdóttir, Rosa; Hellevik, Ann Helen; Rønneberg, Natalia (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
  • Traceability of chicken – Specifications of the information to be recorded at chicken slaughter/processing establish-ments and other links in chicken distribution chains 

   Donnelly, Kathryn Anne-Marie; van der Roest, Joop; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   This ad-hoc standard has been created as part of the EU project ‘Trace the origin of food’ (TRACE). TRACE aims to develop generic and sector-specific traceability systems for use in the food industry. This ‘ad-hoc standard’ ...
  • Lettsaltet sei i Spania 

   Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Lettsaltet fisk er en produktgruppe man finner i svært mange spanske supermarkeder. Den markedsføres ofte på en måte som gjør at den kan forveksles med fullsaltet fisk/torsk, det spanjolene gjerne kaller bacalao. Fordi ...
  • Fangstskader på råstoffet og kvalitet på fersk filet 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Forsøk i Lofoten, Vesterålen og Finnmark viser at torsk og hyse blir påført skader under fangst som i betydelig grad kan redusere produktutbytte og –kvalitet, og dermed verdien av råstoffet, i produksjon av fersk filet. ...
  • On-line sortering av filet. Anvendelse av avbildende spektroskopi 

   Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Avbildende spektroskopi er en relativ ny måleteknikk som har et stort potensial innenfor automatisk kvalitetskontroll av filet. Instrumenteringen er robust og er godt egnet for å operere i industrielle omgivelser. I dette ...
  • Effekter av antioksidanter på klippfisk fra sei 

   Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Wang-Andersen, Jarle; Pedersen, Kjetil; Ersvær, Trond; Dørum, Grethe Kvåle (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Godt betalende europeiske markeder etterspør hovedsakelig klippfisk fra torsk fordi den har en lys farge. Klippfisknæringen ønsker derfor å bedre fargen på dagens seiprodukter for å få tilgang til disse markedene. Målet ...
  • TraceFish basert innføring av sporbarhet i norsk fiskerinæring 

   Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Storøy, Jostein (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Dette dokumentet beskriver et forslag til ”beste praksis” for innføring av sporbarhet i norske fiskeribedrifter relatert til TraceFish standardene. Noen av områdene som beskrives er: • Hvordan komme i gang • Hvordan definere ...
  • Fangsthåndtering på store snurrevadfartøy. Del 1: Blodtømming av torsk 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Målet i prosjektet var å dokumentere hvilke faktorer under bløgging og utblødning som er viktigst for god blodtømming av torsk og basert på dette anbefale tiltak i fangsthåndteringen om bord på kystfiskefartøy. Det ble ...
  • Vekst og utvikling av skader hos linefanget torsk. Mellomlagringsløsninger for den mindre kystflåten 

   Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Vekst og utvikling av sårskader hos linefanget torsk (fanget april 2005) fra Vesterålen ble sammenlignet med snurrevadfanget torsk fra Vesterålen (fanget april 2005) og Finnmark (fanget mai 2005). Fôring fra april til ...
  • Torsk som rømmer - en atferdsstudie i merd 

   Aas, Kåre; Midling, Kjell Øyvind (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Resultatene fra disse innledende forsøkene ved Norfra AS sitt anlegg viser god sammenheng mellom tettheten av torsk i en merd og hvor mange som rømmer når anledningen byr seg. Dette er i seg selv ikke særlig overraskende, ...
  • Pelagisk verdiskaping. Verdi- og kvalitetsbasert høsting av pelagisk fisk 

   Iversen, Audun (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Utgangspunktet for dette prosjektet har vært å drøfte hvordan verdiskapingen for verdikjeden som helhet kan økes. Hvordan kan man for eksempel sikre at leveringsmønsteret og råstoffets kvalitet er slik at verdiskapingspotensialet ...
  • Økt markedsføring av sjømat i Norge. Ny modell for finansiering 

   Bjørklund, Oddrun; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
  • Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial 

   Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Denne rapporten gir en oversikt over utviklingen av fangstbasert akvakultur, hvilke barrierer dette konseptet står overfor og hvilket potensial det har. I rapporten er det først og fremst rettet oppmerksomhet mot utviklingen ...
  • Virkemidler – med mål om å fremme utviklingen av (SMB) og Innovasjon i Russland 

   Voldnes, Gøril (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   I et Interreg IIIA Nord Kolartic prosjekt har Fiskeriforskning arbeidet med å frembringe kunnskap og kompetanse om de viktigste prosessene som legger rammene for næringspolitikken i Russland. Prosjektet er delvis finansiert ...
  • Status for utviklingen av små og mellomstore bedrifter (SMB) og Innovasjon i Russland 

   Voldnes, Gøril (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   I et Interreg IIIA Nord Kolartic prosjekt har Fiskeriforskning arbeidet med å frembringe kunnskap og kompetanse om de viktigste prosessene som legger rammene for næringspolitikken i Russland. Prosjektet har blitt delvis ...
  • Russian consumers' food habits. Results from a qualitative study in Moscow 

   Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   This study is a part of an ongoing three year project aimed at exploring end explaining Russian consumers’ meal structures, consumers’ relative preferences, motives for food choice and the consumers’ perceptions of risks ...
  • Sulting av oppdrettstorsk 

   Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Tobiassen, Torbjørn; Wilhelmsen, Kjetil; Aas, Kåre (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   I prosjektet er det undersøkt hvor lang sultetid som kreves for å tømme mage- og tarmsystemet i oppdrettstorsk for fôrrester, og hvordan fysiologiske faktorer som lengde, vekt, kondisjonsfaktor, levervekt og gonadevekst ...
  • Svømmeblære hos torsk – punktering i forbindelse med fangstbasert akvakultur, mekanisme for reparasjon og sårheling 

   Midling, Kjell Øyvind; Koren, Christian; Sæther, Bjørn-Steinar (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Hos torsk som fanges på større dype enn 50 meter vil normalt all torsk ha punktert svømmeblære. Sammen med generell utmattelse krever skaden restitusjon av fysiologisk stress og opprettelse av normale funksjoner i svømmeblæren. ...