Recent Submissions

 • Identifying fraud through mass balancing – is it possible? A study of a mixed-method approach in the Norwegian cod fishery 

  Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Elde, Silje (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
  In this report, we have used a mixed-method approach comprised of a mass balancing combined with a mapping of the regulatory framework and an in-depth case study to highlight sources of discrepancies in the supply chain ...
 • Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 2. utgave 

  Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Gismervik, Kristine (Research report, 2018)
 • Kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett 

  Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle (Nofima rapportserie;, Research report, 2018)
  På oppdrag fra NFD har Nofima sammenfattet relevant kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett for å kunne gi anbefalinger for fremtidig utvikling. Studier av torskens reproduksjonsbiologi, fra 1970-tallet, gjorde ...
 • Krisetider for saltfisk? 

  Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Egeness, Finn-Arne (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Norske produsenter av saltet torsk ble vinteren 2009 rammet av et kraftig prisfall på torsk og avsetningsproblemer i enkelte markeder. Spesielt tregt gikk salget av saltfisk av torsk til Portugal. Island ble spesielt hardt ...
 • Linefiske: En sammenligning av Island og Norge 

  Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Her rapporteres resultatene fra en sammenlignende studie av utviklingen i linefisket på Island og i Norge. I tillegg analyseres det hvilke faktorer som særlig har bidratt til at linefisket på Island har økt samtidig som ...
 • Identification Schemes for Traceability Systems –Inspiration and experiences? 

  Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  This report gives a brief overview of available information on the use of identifications (ID’s) in traceability systems. The main points arising form this analysis are: • Standardisation (such as standards published by ...
 • Refusjon av CO2- og grunnavgift i fiskeflåten.Hvor stor betydning har ordningen – og for hvem? 

  Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Utredningen kartlegger effektene av å fjerne fiskeflåtens mineraloljeavgiftsrefusjon – en ordning innført i 1988. Vi viser innledningsvis at statistikk over drivstofforbruk i fiskeflåten er unøyaktig og mangelfull, og at ...
 • Pre-rigor filetering av oppdrettstorsk; Holdbarhet og kvalitet under kjølelagring 

  Herland, Hilde; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Målet var å dokumentere om pre-rigor prosesserte filetstykninger av oppdrettstorsk har lengre holdbarhet under kjølelagring, enn filetstykninger av vill torsk. Pre-rigor skjæring og pakking av loins av oppdrettstorsk ble ...
 • Lagring av saltfisk.Kortfattet informasjon om hvordan saltfisk skal lagres 

  Joensen, Sjurdur (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Etter oppdrag fra FHF og Bacalaoforum er det laget en kortfattet sammenfatning av hvordan saltfisk bør lagres. Bakgrunnen for oppdraget er at eksporten av saltfisk til nå i år har vært lav, slik at saltfiskprodusentene ...
 • Forbrukerpreferanser i endring? – Russland som marked 

  Honkanen, Pirjo (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
 • Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser 

  Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
  Dette prosjektet er en del av FHF-prosjektet "Fremtidige effekter av strukturering på sjø og land". En tidligere rapport omhandler strukturering i flåten, mens denne fokuserer på industrien. Vi har hatt fokus på hvordan ...
 • Nord-Norge 2040 – Vi kan forme vår framtid 

  Olsen, Bjørn Eirik; Iversen, Audun (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Denne rapporten omhandler fire viktige næringer i nord – marin, energi, reiseliv og kultur. Det presenteres to scenarier for hver av disse. Vi har da skissert et offensivt scenario der det tas grep for å fremme regional ...
 • Oppdrett av kråkeboller – veiledning for oppdretter 

  Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Denne rapporten er kommet i stand etter et initiativ fra Kråkebolleprosjektet i Rogaland. Kråkebolleprosjektet i Rogaland ønsket at de undertegnede forfatterne skulle skrive en populærvitenskaplig rapport som tok for seg ...
 • Mengde- og kvalitetsvurdering av kråkeboller (sjøpinnsvin) i kystnære områder i Sisimiut kommune på Grønland 

  Siikavuopio, Sten Ivar; Labansen, Jørgen Peter (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  I henhold til prosjektplanen ble det i høsten 2007 gjennomført en kartlegging og en kvalitets-vurdering av kråkeboller i Sisimiut kommune. Under kartleggingen av kråkebollebestanden ble det tatt fangstprøver fra 8 forskjellige ...
 • Hva menes med bærekraftig sjømat? 

  Pleym, Ingelinn Eskildsen; Honkanen, Pirjo; Toften, Kjell (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Denne rapporten er en del av et FHL/FHF finansiert prosjekt ”Etterspørselsforhold knyttet til bærekraft og miljø”. Det er i dag et mangfold av ulike eller overlappende begreper som stiller nye krav til produksjonen og ...
 • Validering av Foss Kjeltec 8400 

  Wang-Andersen, Jarle (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
  Det ble utført en validering av det nye instrumentet Foss Kjeltec 8400 for analyse av nitrogen/råprotein som brukes til metodene A01 Kjeldahl Råprotein og A20 Vannløselig råprotein. Dette er en ny modell med samme måleprinsipp, ...
 • Det egner seg! Økonomiske effekter av selektivt lineagn 

  Henriksen, Edgar (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Nofima Marked har testet om agn i poser (poseagn) ville gi bedre økonomi i fiske etter hyse med handengt line. Agnet skulle angivelig gi større fangstrater i hysefiske og større hyse. Poseagn, poseagn tilsatt rødåtepulver, ...
 • Proteintap fra torskemuskel under salteprosessen 

  Gildberg, Asbjørn; Akse, Leif; Martinsen, Gustav (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Målsetningen med prosjektet var å studere proteintap ved salting av torsk. Etter et innledende storskalaforsøk i industribedrift, ble en rekke småskalaforsøk utført. Proteintap, enzymaktiviteter og protein i lake ble ...
 • Traceability of Soya Beans - Specifications for the information to be recorded in the soya bean farming, handling (elevator) and processing establishments and other links in the soya bean product distribution chain 

  Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Thakur, Maitri (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  There are increasing demands for detailed information on the nature and origin of food products. Traceability is becoming a legal and commercial necessity. This ‘ad hoc’ standard has been created as part of the EU project ...
 • Markedstest av reinkalvkjøtt i det norske restaurantsegmentet 

  Heide, Morten; Utsi, Tove Aagnes; Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Rapporten omfatter resultatene fra en markedstest der 30 norske kjøkkensjefer har prøvd både reinkalvkjøtt og kjøtt fra voksen rein (simle). Målsettingen med undersøkelsen var å undersøke om en introduksjon av reinkalvkjøtt ...

View more