Collections

Recent Submissions

 • Shipping i Polhavet – databehov og tilgjengelige data 

  Midtgard, Mette Ravn; Iversen, Audun; Askildsen, Thorkel C; Mikkelsen, Eirik Inge (Rapport - NORUT samfunnsforskning, Research report, 2012)
 • Skiftende vindretning – særlige hensyn for tildeling av tillatelser til lakseoppdrett 

  Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
  Rapporten har tatt for seg hvilke hensyn som var særlig vektlagt i utlysningene av matfisk-tillatelser til laks og ørret i tildelingsrundene fra 2002 til 2013. I studien ble forskriftene til tildelingsrundene studert. Dette ...
 • Tilsetningsstoff og tekniske hjelpestoff ved produksjon av filet av hvitfisk. Faglig sluttrapport 

  Lorentzen, Grete Elisabeth (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
  Målsettingen med dette prosjektet har vært å øke den generelle kunnskapen om bruk av tilsetningsstoffer og tekniske hjelpestoffer ved produksjon av hvitfiskfilet. I prosjektet er det gjennomført et litteraturstudium på ...
 • Bedøvelse og avliving av flekksteinbit før slakt 

  Roth, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
  For å verifisere elektrobedøving for flekksteinbit, ble totalt 25 steinbit med snittvekt 3,65 kg eksponert for 95 V, AC + DC i 6 (n = 12) og 12 sekunder (n = 13). Fiskens respons og bevissthetstilstand ble vurdert før ...
 • Valutaeffekter i sjømatindustrien – 2017 og første halvår 2018 

  Nyrud, Thomas (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
  De fire viktigste handelsvalutaene innen norsk sjømateksport er euro, US dollar, britiske pund og japanske yen. Cirka 80 % av eksporten gjøres opp for i en av disse fire valutaene. Ser vi bort fra oppgjør i norske kroner, ...
 • Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Driftsåret 2015 

  Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
  Lønnsomheten i norsk fiskeindustri var historisk god også i 2015, etter at en fallende trend ble brutt året før og lønnsomheten forbedret seg betydelig. Resultatmarginen for fiskeindustrien som helhet steg fra 1,9 % i 2014 ...
 • SUNNIVA - Final report 

  Løvdal, Trond; Vågen, Ingunn Molund; Agati, Giovanni; Tuccio, Lorenza; Kaniszewski, Stanislaw; Gregorowska, Maria; Kosson, Ryszard; Bartoszek, Agnieszka; Erdogdu, Ferruh; Tutar, Mustafa; van Droogenbroeck, Bart; Vos, Christine; Hanssen, Inge; Larbat, Romain; Robin, Christophe; Verheul, Michel; Seljåsen, Randi; Skipnes, Dagbjørn (Nofima rapportserie;, Research report, 2018)
  The project “Sustainable food production through quality optimized raw-material production and processing technologies for premium quality vegetable products and generated by-products” [SUNNIVA] aimed at the development ...
 • Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport 

  Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie;, Research report, 2018)
  Denne rapporten oppsummerer resultatene fra FHF-prosjektet "Fremtidige effekter av strukturering på sjø og land". Den bygger på to rapporter fra prosjektet, hvorav den første omhandler strukturering i flåten og den andre ...
 • Identifying fraud through mass balancing – is it possible? A study of a mixed-method approach in the Norwegian cod fishery 

  Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Elde, Silje (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
  In this report, we have used a mixed-method approach comprised of a mass balancing combined with a mapping of the regulatory framework and an in-depth case study to highlight sources of discrepancies in the supply chain ...
 • Velferdsindikatorer for oppdrettslaks: Hvordan vurdere og dokumentere fiskevelferd. 2. utgave 

  Noble, Chris; Nilsson, Jonatan; Stien, Lars Helge; Iversen, Martin Haugmo; Kolarevic, Jelena; Gismervik, Kristine (Research report, 2018)
 • Kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett 

  Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle (Nofima rapportserie;, Research report, 2018)
  På oppdrag fra NFD har Nofima sammenfattet relevant kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett for å kunne gi anbefalinger for fremtidig utvikling. Studier av torskens reproduksjonsbiologi, fra 1970-tallet, gjorde ...
 • Krisetider for saltfisk? 

  Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Egeness, Finn-Arne (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Norske produsenter av saltet torsk ble vinteren 2009 rammet av et kraftig prisfall på torsk og avsetningsproblemer i enkelte markeder. Spesielt tregt gikk salget av saltfisk av torsk til Portugal. Island ble spesielt hardt ...
 • Linefiske: En sammenligning av Island og Norge 

  Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Her rapporteres resultatene fra en sammenlignende studie av utviklingen i linefisket på Island og i Norge. I tillegg analyseres det hvilke faktorer som særlig har bidratt til at linefisket på Island har økt samtidig som ...
 • Identification Schemes for Traceability Systems –Inspiration and experiences? 

  Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  This report gives a brief overview of available information on the use of identifications (ID’s) in traceability systems. The main points arising form this analysis are: • Standardisation (such as standards published by ...
 • Refusjon av CO2- og grunnavgift i fiskeflåten.Hvor stor betydning har ordningen – og for hvem? 

  Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Utredningen kartlegger effektene av å fjerne fiskeflåtens mineraloljeavgiftsrefusjon – en ordning innført i 1988. Vi viser innledningsvis at statistikk over drivstofforbruk i fiskeflåten er unøyaktig og mangelfull, og at ...
 • Pre-rigor filetering av oppdrettstorsk; Holdbarhet og kvalitet under kjølelagring 

  Herland, Hilde; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Målet var å dokumentere om pre-rigor prosesserte filetstykninger av oppdrettstorsk har lengre holdbarhet under kjølelagring, enn filetstykninger av vill torsk. Pre-rigor skjæring og pakking av loins av oppdrettstorsk ble ...
 • Lagring av saltfisk.Kortfattet informasjon om hvordan saltfisk skal lagres 

  Joensen, Sjurdur (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Etter oppdrag fra FHF og Bacalaoforum er det laget en kortfattet sammenfatning av hvordan saltfisk bør lagres. Bakgrunnen for oppdraget er at eksporten av saltfisk til nå i år har vært lav, slik at saltfiskprodusentene ...
 • Forbrukerpreferanser i endring? – Russland som marked 

  Honkanen, Pirjo (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
 • Strukturelle endringer i fiskeindustrien. Drivkrefter og konsekvenser 

  Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
  Dette prosjektet er en del av FHF-prosjektet "Fremtidige effekter av strukturering på sjø og land". En tidligere rapport omhandler strukturering i flåten, mens denne fokuserer på industrien. Vi har hatt fokus på hvordan ...
 • Nord-Norge 2040 – Vi kan forme vår framtid 

  Olsen, Bjørn Eirik; Iversen, Audun (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
  Denne rapporten omhandler fire viktige næringer i nord – marin, energi, reiseliv og kultur. Det presenteres to scenarier for hver av disse. Vi har da skissert et offensivt scenario der det tas grep for å fremme regional ...

View more