Collections

Recent Submissions

 • Velferdskriterier i reindriften 

  Jørgensen, Grete Helen Meisfjord; Mejdell, Cecilie Marie; Stubsjøen, Solveig Marie; Ozkan, Seyda; Rødbotten, Rune; Bårdsen, Bård-Jørgen; Rødven, Rolf (NIBIO Rapport, Research report, 2017)
  Formålet med prosjektet var å identifisere ulike faktorer som kunne påvirke velferd hos tamrein, og som kunne implementeres i produksjonssystemene, på beite, i gjerdet, på slakteriet, gjennom produktmerking og fremtidige ...
 • OC2017 A-021 - Pilotprosjekt; Filét i Norge 

  Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna (Research report, 2017)
 • Havbruksnæringens konsekvenser for økosystemtjenester og samfunn i nordområdene. Forprosjekt Balsfjorden 

  Sæther, Bjørn-Steinar; Solås, Ann-Magnhild; Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Dahl-Hansen, Geir; Christensen, Guttorm; Pedersen, Torstein; Uglem, Ingebrigt; Bremseth, Gunnbjørn; Gjelland, Karl Øystein (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
  Utviklingen av havbruksnæringen styres etter prinsippet om bærekraftig utvikling; sosial, økonomisk og miljømessig. Forvaltningen trenger mer kunnskap om hvilke effekter merdbasert havbruk har på økosystemtjenester og ...
 • Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport 

  Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
  Se side 1
 • Optimalt inntak, ettertørking og lagring av tørrfisk - Sluttrapport 

  Joensen, Sjurdur; Indergård, Erlend (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
  Prosjektansvarlig har vært Brødrene Berg AS ved Rolf Jarle Andreassen. Prosjektet ble finansiert av FHF og Innovasjon Norge. Til sammen 8 bedrifter har deltatt aktivt med egeninnsats og gjennomføring av forsøk. Målsettingen ...
 • Sesong og kjønnsmodning – betydning på rogn og muskelkvalitet hos ørret 

  Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Kalberg, Monica (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
  Det er veletablerte markeder for rogn fra laks og ørret til konsum. Det er vekst i etterspørselen etter slik rogn, bl.a. som følge av "sushi- bølgen”. Størstedelen av forsyningene til dette markedet kommer fra villfanget ...
 • Validering av ny metode for råtrevler. ANKOM2000 Fiberanalysator 

  Krakeli, Tor-Arne (Nofima rapportserie;, Research report, 2016)
  På bakgrunn av en økt interesse for analyse av råtrevler har Nofima BioLab gått til innkjøp av en automatisert fiberanalysator (ANKOM2000). Noe av den økte interessen skyldes ønske om å bestemme fordøyelighet hos fisk med ...
 • Cost/benefit analysis of sea urchin fishing techniques. Activity A3.2.2 of the NPA URCHIN project 

  James, Philip; Hannon, Colin (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
  This report gives a brief introduction to the URCHIN project, funded by the Northern Peripheries and Arctic Programme (NPA). This is followed by a summary (based on the Nofima report Number 15/2016, Activity A3.1.1 of the ...
 • Evaluering av tiltak for å fremme bærekraftig sameksistens mellom fiskeri og havbruksnæring (ProCoEx) 

  Sæther, Bjørn-Steinar; Uglem, Ingebrigt; Karlsen, Ørjan; Gjelland, Karl Øystein; Meier, Sonnich; Midling, Kjell Ø.; Sanches-Jerez, Pablo; Toledo-Guedes, Kilian; Arechavala-Lopez, Pablo; Marhuenda Egea, Frutos C. (Nofima rapportserie, Research report, 2016)
  Fiskeri- og havbruksnæringen har felles interesser i kystnære farvann, næringene må i størst mulig grad se nytten i å samarbeide om bruken av områdene uten urimelig forringelse av felles næringsgrunnlag. Økt tilstedeværelse ...
 • Commercial scale sea urchin roe enhancement in Norway: Enhancement, transport and market assessment 

  James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Samuelsen, Arne (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
  This report describes a commercial scale sea urchin roe enhancement trial run in collaboration between Nofima and Lyngsskjellan AS. It was conducted in Lyngen, northern Norway, utilizing urchins harvested in Tromsø, the ...
 • Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region 

  Rautio, Arja; Piippo, Sari; Pongrácz, Eva; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Altintzoglou, Themistoklis; Helgesen, Hilde (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
  The Nordic Council of Ministers through the Arctic Co-operation Programme 2015-2017, funds «Healthy food and lifestyle in the Arctic». Researchers at NIBIO - Department of Economy and Society, and Nofima has collaborated ...
 • OPTIMAL – Developing a decision support tool for optimization of process and product quality 

  Sone, Izumi; Blikra, Marthe J.; Schulz, Jörn; Feyissa, Aberham H. (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
  A model for coupled heat and mass transfer during baking of meat in a convection oven has previously been made using COMSOL Multi-physics. In OPTIMAL, the goal was to investigate whether the model for meat could be converted ...
 • Kunnskapsstatus; fôr til villfanget, levendelagret torsk 

  Sæther, Bjørn-Steinar; Bogevik, André Sture (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
  Villfanget levendelagret torsk skal tilbys mat etter maksimalt 4 uker. Den kan så lagres videre inntil 12 uker etter fangst. Lagring ut over 12 uker krever særlig tillatelse, men gitt konsesjon kan fisken benyttes i ...
 • Holdbarhet på klippfisk. Flekket klippfisk lagret ved forhøyede temperaturer 

  Lorentzen, Grete Elisabeth; Røhme, Amalie; Sandaker, Elin Kristianne (Nofima rapportserie, Research report, 2016)
  I prosjektet «Holdbarhet på klippfisk» er det foretatt studier for å fastsette holdbarhet på klippfisk basert på vekst av rødmidd. Denne rapporten refererer til studier hvor flekket klippfisk har vært lagret ved forhøyede ...
 • Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien – Driftsåret 2014 

  Nyrud, Thomas; Bendiksen, Bjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
  Driftsåret 2014 viste en forbedring av lønnsomheten i den norske fiskeindustrien sammenlignet med foregående år. Innen hvitfiskindustrien så især produsentene av konvensjonelle produkter (saltfisk, klippfisk og tørrfisk) ...
 • Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region 

  Helgesen, Hilde; Rautio, Arja; Piippo, Sari; Pongrácz, Eva; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Themistoklis, Altintzoglou (NIBIO Rapport, Research report, 2017)
  Dette prosjektet, «Healthy lifestyle choices in the Arctic» eller «Beslutninger om sunn mat og livsstil i de arktiske områdene», er finansiert av Nordisk Ministerråd gjennom det Arktiske samarbeidsprogrammet 2015-2017. ...
 • Holdbarhet på klippfisk - sluttrapport 

  Lorentzen, Grete Elisabeth (Nofima rapportserie, Research report, 2016)
 • Kartlegging av restråstoff fra jordbruket 

  Lindberg, Diana; Aaby, Kjersti; Borge, Grethe Iren Andersen; Haugen, John-Erik; Nilsson, Astrid; Rødbotten, Rune; Sahlstrøm, Stefan (Nofima rapportserie, Research report, 2016)
  Med denne rapporten ønsker vi å bidra til en bedre oversikt over volum, sammensetning, kvalitet, anvendelse og nye muligheter for bruk av restråstoff fra norske industriell bearbeiding av cerealer, kjøtt, planteoljer, ...
 • Fjordlinjene – for hva og for hvem? 

  Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2016)
  Fjordlinjer har vært benyttet siden 2004. Den gang for beskyttelse av kyst- og fjordtorsk. Etter kystfiskeutvalgets innstilling, ble det tatt grep for også å tilrettelegge for småskala fiskeri gjennom å beskytte mot ...
 • Fjordlinjer. Faglig sluttrapport 

  Isaksen, John Roald (Nofima rapportserie, Research report, 2016)
  Prosjektet har vært tredelt: Først gis en kort beskrivelse av fjordlinjenes historie og bakgrunn. Deretter drøftes fjordlinjenes iboende dilemma mellom bruk og vern – en kjent arealkonflikt langs kysten – og de formål de ...

View more