Recent Submissions

  • Revision of the Norwegian model for estimating methane emission from manure management 

    Morken, John; Ayoub, Shaza; Sapci, Zehra (IMT Rapport;54/2013, Research report, 2015-03-04)
    Det internasjonale klimapanelet (IPCC) har lagd modeller for beregning av metanutslipp fra gjødselhandtering. Modellene fra IPCC blir brukt til å beregne og rapportere utslippene årlig til United Nations Framework Convention ...
  • Dokumentasjon av biogassanlegget på Tomb VGS 

    Fjørtoft, Kristian; Morken, John; Gjetmundsen, Magnus (IMT Rapport;55/2014, Research report, 2015-03-04)
    Det vart i løpet av 2012 og 2013 gjort eit dokumentasjonsarbeid ved biogassanlegget på Tomb VGS i Østfold. Hovudformålet med arbeidet var å få meir kunnskap om gardsbiogassanlegg. Det vart i arbeidet sett på energiballanse, ...