Recent Submissions

 • Unilateral Climate Policy: Can OPEC Resolve the Leakage Problem? 

  Böhringer, Christoph; Rosendahl, Knut Einar; Schneider, Jan (Journal article, 2013)
 • Dyrking av grovfor i et endret klima 

  Persson, Tomas; Höglind, Mats; Dalmannsdottir, Sigridur; Jørgensen, Marit; Rognli, Odd Arne; Østrem, Liv (Journal article, 2017)
  KORT OM KLIMAFRAMSKRIVNINGER I NORGE. Klimaet i Norge er i endring og klimaframskrivinger fram mot 2100 viser økende middeltemperatur og nedbør stort sett over hele Norge. Temperaturøkningen er forventet størst nord i ...
 • Styrket energisystem gjennom smart samspill mellom kraft og termisk energi. Sluttrapport fra forskningsprosjektet Flexelterm 

  Trømborg, Erik; Bolkesjø, Torjus Folsland; Havskjold, Monica; Kirkerud, Jon Gustav; Sandberg, Eli; Kipping, Anna; Tveten, Åsa Grytli (Research report, 2017)
  Europas energisystem er i rask endring, med utfasing av fossile kraftverk og en kraftig vekst i uregulerbar fornybar kraft. Norge står i en særstilling med sin store andel regulerbar vannkraft og med økt utvekslingsskapasitet ...
 • Innsamling og sammenstilling av relevant kunnskap om Sognefjorden. 

  Solbakken, Roar; Henriksen, Kristian; Reitan, Kjell Inge; Arff, Johanne; Ellingsen, Ingrid H.; Hindar, Kjetil; Fiske, Peder; Robertsen, Grethe; Finstad, Bengt; Aas, Øystein; Johnsen, Bjørn Ove (Research report, 2011)
  Rapporten er utarbeidet av SINTEF Fiskeri og havbruk i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning. Rapporten har kartlagt status og kunnskapshull relatert tit Sognefjorden på områdene: • Akvakultur • Anadrom laksefisk ...
 • Winter hardiness and management of velvet bentgrass (Agrostis canina) on putting greens in northern environments 

  Espevig, Tatsiana; Aamlid, Trygve; Tronsmo, Arne; Jensen, Katarina Gundsø; Molteberg, Bjørn; Hjeljord, Linda; Tronsmo, Anne Marte; Susort, Åge; Enger, Frank (Bioforsk Rapport, Research report, 2008)
  This is a report from the first experimental year of the project ‘VELVET GREEN - Winter hardiness and management of velvet bentgrass (Agrostis canina) on putting greens in northern environments’. The report is divided into ...
 • Økologisk landbruk og matvaresikkerhet 

  Koesling, Matthias; Holten, Jon Magne; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA, Research report, 2007)
  Nesten en femdel av verdens befolkning er konstant underernærte. De viktigste begrensningene for matsikkerhet skyldes sosiale, politiske og økonomiske forhold. Økologisk landbruk kan øke matsikkerheten i utviklingsland ...
 • Plantevern i vanlig og økologisk landbruk 

  Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA, Research report, 2007)
  I konvensjonelt landbruk brukes kjemisk-syntetiske sprøytemidler mot ugras, sopp og insekter og for å regulere veksten. I økologisk drift er forebyggende tiltak viktig og kjemisk-syntetiske sprøytemidler brukes ikke.
 • Symposium on Climate Change and Variability – Agro Meteorological Monitoring and Coping Strategies for Agriculture. Oscarsborg, Norway. June 3-6 2008. Book of abstracts 

  Sivertsen, Tor Håkon; Skjelvåg, Arne Oddvar; Orlandini, Simone; Sivakumar, Mannava V.K.; Eitzinger, Josef; Nejedlik, Pavol; Alexandrov, Vesselin; Toulios, Leonidas; Calanca, Pierluigi; Stefanski, Robert; Motha, Raymond; Gamedze, Mduduzi; Trnka, Miroslav; Smith, Ward; Netland, Jan (Bioforsk FOKUS, Research report, 2008)
  ‘The Symposium on Climate Change and Variability – Agro Meteorological Monitoring and Coping Strategies for Agriculture’ is organized by the Management Committee of COST734’ Impact of Climate Change and Variability on ...
 • Functional trait and life-history variation of arbuscular mycorrhizal fungi during secondary succession 

  Paliocha, Martin (Journal article, 2017)
  Composition of plant communities during secondary succession are, to a great extent, determined by their arbuscular mycorrhizal (AM) symbionts. However, the role of AM fungi in driving secondary succession of plant communities ...
 • Økologisk korn 

  Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA, Research report, 2007)
  Ønsker en å unngå faren for rester av stråforkortere og kjemisk-syntetiske sprøytemidler i korn, brød og andre kornprodukt er bruk av økologiske produkter den beste garantien siden slike midler ikke brukes i økologisk ...
 • Effekter av kjemiske sprøytemidler 

  Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene (Bioforsk TEMA, Research report, 2007)
  Mattilsynet analyserer matvarer for rester av kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og finner årlig flere prøver med rester over og under grenseverdiene. I tillegg til ønsket effekt av midlene på ulike skadegjørere kan også ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Skuterudbekken 2006 

  Deelstra, Johannes; Ludvigsen, Gro Hege; Pengerud, Annelene; Eggestad, Hans; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
  Overvåkingen av Skuterudbekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og har pågått siden 1993. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning, og pesticider.
 • Tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer rundt vestre Vansjø 

  Bechmann, Marianne; Pengerud, Annelene; Øygarden, Lillian; Øgaard, Anne Falk; Syversen, Nina (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
  Rapporten presenterer en oppdatert oversikt over kunnskapsstatus og eventuelle kunnskapsmangler vedrørende effekter av tiltak som er aktuelle på jordbruksarealer i nedbørfeltet til vestre Vansjø. Aktuelle tiltak i nedbørfeltet ...
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Mørdrebekken 2006 

  Bechmann, Marianne; Ludvigsen, Gro Hege; Pengerud, Annelene; Eggestad, Hans; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
  Overvåkingen av Mørdrebekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og har pågått siden 1990. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning, og pesticider.
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Skas-Heigre kanalen 2006 

  Molversmyr, Åge; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene; Ludvigsen, Gro Hege; Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian; Lode, Olav (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
  Overvåkingen av Skas-Heigre kanalen inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning, og pesticider.
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Volbubekken 2006 

  Fystro, Gustav; Nerjordet, Paul; Eggestad, Hans; Pengerud, Annelene; Bechmann, Marianne; Øygarden, Lillian (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
  Overvåkingen av Volbubekken inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbru-ket (JOVA) og har pågått siden 1991. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavren-ning.
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Hobølelva 2006 

  Pengerud, Annelene; Ludvigsen, Gro Hege; Eggestad, Hans; Tveiti, Geir; Øygarden, Lillian; Lode, Olav (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
 • Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Vasshaglona 2006 

  Stubhaug, Erling; Hetland, Ove; Bechmann, Marianne; Pengerud, Annelene; Eggestad, Hans; Ludvigsen, Gro Hege; Øygarden, Lillian; Lode, Olav (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
  Overvåkingen av Vasshaglona inngår som en del av programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA) og har pågått siden 1991. Feltet overvåkes med hensyn på erosjon og næringsstoffavrenning, og pesticider. Rapporten ...
 • Jordarbeiding på våren - Miljøeffekter og dyrkingspraksis ved redusert jordarbeiding 

  Bechmann, Marianne; Børresen, Trond (Bioforsk Rapport, Research report, 2007)
  I Haldenvassdraget og Morsavassdraget er det sterkt fokus på redusert jordarbeiding for å redusere erosjon og fosforavrenning. Jordartene i nedbørfeltene er dominert av marine avsetninger med siltig mellomleire, siltig ...

View more