Stipendiatprosjekt: En søken etter en utvidet fysisk tolkning av vokal samtidsmusikk og av opera (2014-)
Hvilke muligheter har jeg som sanger til fysisk tolkning av musikalsk materiale, rollemateriale og forskjellige meningsbærende elementer i vokal samtidsmusikk, opera og barokkmusikk?
Hvordan kan jeg utvide mitt potensiale til bevegelse mot å bli en mer helhetlig utøver, kanskje en slags hybridutøver? Hvordan påvirkes meningen av en lyd eller en bevegelse i møtet med hverandre?
Arbeidet vil fokusere på:

1. Sceniske stykker som kan inngå i forskjellige sammenhenger
  • Arbeid med allerede eksisterende samtidsmusiske verk med ny koreografi
  • Stykker og minioperaer spesielt utviklet til dette formatet, herunder bestilling og verkutvikling
  • Vokal-fysiske improvisasjoner
2. Arbeid med operaroller med fokus på bevegelse og fysisk tolkning av rolle- og musikalsk materiale

3. Utvikling av øvelsesmateriale for utvidelse av sangerens bevegelsespotensiale Både danseteateret, musikkteateret og opera ønsker ofte å benytte seg av henholdsvis mer stemmebruk og en mer utvidet fysikalitet. Med noen unntak, har det likevel ofte en tendens til at elementene lever mer side om side, enn at de bindes sammen i ett hele i hver utøver. Jeg forsøker å arbeide mot å oppnå en kombinasjon av vokalutøvelse og fysisk teater, gestikk eller samtidsdans hvor utøveren arbeider mot et felles uttrykk som fremhever elementene i en naturlig fusjon.

Recent Submissions

  • Her 

    Johnsen, Silje Marie Aker; Dæhlin, Erik (Artistic production; Others, 2017)
    En levende kropp er en huskende kropp. En huskende kropp er en levende kropp. Å minnes kan være en frigjørende handling - en forsoningsprosess mellom kroppen av i dag og kroppen av i går og hva den kan bli. Et velkjent ...