Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKolberg, Thor Arne Lunde
dc.date.accessioned2015-02-04T12:56:26Z
dc.date.available2015-02-04T12:56:26Z
dc.date.issued2015-02-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275380
dc.description.abstractTittel 前列腺炎 (Qián liè xiàn yán, prostatitt): Akupunkturbehandling av kronisk prostatit. Bakgrunn Så mange som 15 % av voksne menn rammes av lidelsen kronisk prostatitt (1). Etiologien til ikke-bakteriell kronisk prostatitt er ukjent, og det finnes få behandlingsformer for lidelsen (3). Flere studier har vist at kronisk prostatitt kan ha en påvirkning på livskvaliteten til pasienter som kan sammenlignes med å leve med angina pectoris, myokarditt eller Chrons sykdom (2). Påvirkningen på pasientens sjelsliv kan følgelig også påvirkes dramatisk og medfører ofte en tilstand av depresjon og eller angst. Andre studier har indikert at kronisk prostatitt kan være forbudet med økt risiko for benign prostata hyperplasi og prostatakreft (4). Jeg ønsket derfor å undersøke om akupunktur kan bidra til å behandle lidelsen med fokus på varig smertelindring. Med oppgaven ønsker jeg også å fremme forståelsen for urologi, og gjøre akupunkturbehandling mot lidelsen mer tilgjengelig for flere. Problemstilling I hvilken grad kan akupunktur hjelpe pasienter med ikke-bakteriell kronisk prostatitt? Metode Oppgaven er utført som litteraturstudie. Det er innhentet og benyttet litteratur innen Tradisjonell Kinesisk Medisin fra litteraturen til bachelorstudiet i akupunktur ved Norges Helsehøyskole Campus Kristiania, og forsknings studier fra de siste ti år, for å belyse problemstillingen. Resultater Litteraturen i Tradisjonell Kinesisk Medisin er i stor grad samstemt hva angår primære årsaker til kronisk prostatitt. Når det gjelder dominerende syndromer og aktuelle akupunkturpunkter som kan benyttes finnes det variasjoner. Like vel finnes det klare likhetstrekk. Forskning undersøkt har i noen grad benyttet akupunkturpunkter anbefalt i den undersøkte litteraturen. En blindet, sham-kontrollert studie, en blindet tre-armet studie og en u-blindet pilotstudie visste en signifikant respons på akupunkturbehandling målt etter National Institutes of Health Chronic Prostatitis Symptom Index, kjent som NIH-CPSI. Konklusjon Dette litteraturstudiet har forsøkt å undersøke i hvilken grad akupunktur kan hjelpe pasienter med ikke-bakteriell kronisk prostatitt. Konklusjonen til denne studien er at akupunktur i stor grad kan hjelpe pasienter med ikke-bakteriell kronisk prostatitt, målt etter en signifikant respons på NIH-CPSI. Ulikheten mellom forskningen og forfatterne jeg har undersøkt gjør det like vel vanskelig å trekke en entydig konklusjon, og mer forskning på området anbefalesnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleAkupunkturbehandling av kronisk ikke-bakteriell prostatittnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel