• Akupunktur og hetetokter 

   Østby, Kristin Strøm (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Denne oppgaven handler om akupunktur og hetetokter i overgangsalderen. Mange kvinner opplever plager i overgangsalderen, og den vanligste av dem er hetetokter. Problemstillingen er: ”I hvilken grad kan akupunktur ha ...
  • Akupunktur og migrene 

   Jonassen, Sivert (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Denne bacheloroppgaven ønsker å belyser hva forskning sier om effekten av akupunktur på migrene gjennom problemstillingen: ”Hva sier forskning om effekten av akupunktur på migrene?”. Metode Har valgt å bruke en ...
  • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og Akupunktur 

   Baade, Siri Tefre; Egedal, Sidsel (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Mange lever med diagnosen Posttraumatisk stresslidelse, og det er forventet at flere i fremtiden vil få stilt diagnosen. Det er sannsynlig at flere vil oppsøke alternative behandlingsmetoder for lidelsen, ...
  • Revmatoid artritt 

   Forsland, Christina (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Bakgrunn for oppgaven er Revmatoid artritts (RA) omdiskuterte behandlingsstrategier. RA er en av flere autoimmunelidelser, som man ikke vet direkte årsak til og som ikke er kurativ. Det er et omfattende sykdomsforløp, og ...
  • Fødselsstimulerende akupunktur - en litteraturstudie 

   Greve, Tine (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Problemstilling: Hvilke vurderinger bør jordmødre som anvender fødselsstimulerende akupunktur ved fødselsdystoci gjøre med hensyn til valg av akupunkturpunkter? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie hvor jeg har ...
  • Polycystisk ovarie syndrom og akupunktur 

   Jektvik, Silje (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Bakgrunn for oppgaven Polycyctisk ovarie syndrom er den vanligste hormonelle ubalansen hos kvinner i befruktningsdyktig alder (1). Denne kroniske tilstanden rammer 5-6% av disse kvinnene (2). Det er også den største årsaken ...
  • Atopisk Dermatitt og Kosthold 

   Aavik, Marion Therese (Bachelor thesis, 2015-02-04)
  • Akupunkturbehandling av kronisk ikke-bakteriell prostatitt 

   Kolberg, Thor Arne Lunde (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Tittel 前列腺炎 (Qián liè xiàn yán, prostatitt): Akupunkturbehandling av kronisk prostatit. Bakgrunn Så mange som 15 % av voksne menn rammes av lidelsen kronisk prostatitt (1). Etiologien til ikke-bakteriell kronisk prostatitt ...
  • I hvilken grad kan akupunktur ha effekt i rehabilitering etter hjerneslag? 

   Hangerhagen, Anja Helene (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Bakgrunn for oppgave: Bacheloroppgave i akupunktur ved Norges Helsehøyskole, Campus Kristiania. Problemstilling: I hvilken grad kan akupunktur ha effekt i rehabilitering etter hjerneslag? Metode: Litteraturstudie er blitt ...
  • Akupunktur og allergisk rhinitt 

   Blakar, Heidrun Jensen; Ruud, Magnus Hestbråten (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Problemstilling Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet akupunktur og allergisk rhinitt. Temaet undersøkes gjennom problemstillingen: «Hvordan forklarer tradisjonell kinesisk medisin allergisk rhinitt, og i hvilken grad ...
  • I hvilken grad kan akupunktur påvirke atrieflimmer? 

   Rapstad, Tone (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Temaet i denne bacheloroppgaven er atrieflimmer og akupunktur. Oppgaven er besvart som en litterær oppgave med fokus på skriftlige kilder som litteratur og forskning rundt temaet (Dalland 2012). Problemstilling er: ”I ...
  • Overgangsalder og hetetokter 

   Holter, Siri Elisabeth (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Mange kvinner opplever plager relatert til overgangsalderen, og i den vestlige del av verden er hetetokter den vanligste plagen. Målet med denne oppgaven var å se om akupunktur kunne være en effektiv behandlingsform for ...
  • Lettere depresjon 

   Johansen, Mette (Bachelor thesis, 2015-02-04)
  • Akupunktur og treningskapasitet – en kasusstudie 

   Morken, Arne (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Det er skrevet og forsket mye på virkningen av akupunktur for å lindre og helbrede sykdom, men lite om akupunktur som verktøy og metode for å forbedre normalfunksjon hos friske mennesker. I denne oppgaven ser jeg på bruk ...
  • Akupunktur i en vestlig-medisinsk forståelsesramme 

   Jonassen, Sivert (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Akupunkturen har opprinnelig utviklet seg i en helt annen kontekst enn vestlig medisin. TKM har dype røtter i kulturen i Kina, og det er nødvendig å forstå denne historien for å forstå TKM. TKM er et teorifundament som har ...
  • Hjelp, jeg vil sove 

   Torgersen, Nina (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   I denne oppgaven har jeg valgt å se på akupunkturbehandling ved insomni og prøvd å belyse, samt svare på følgende problemstilling: Hvordan kan akupunkturbehandling påvirke pasienter med insomni? Grunnet oppgavens omfang ...
  • Akupunktur mot hetetokter ved antiøstrogenbehandling av brystkreftopererte 

   Tingsrud, Ruth Helene (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Denne oppgaven omhandler akupunktur til kvinner med hetetokter, og problemstillingen er som følgende: Hvilke forhold ved akupunkturbehandlingen har betydning for behandlingsresultatet av hetetokter hos kvinner medisinert ...
  • Hvordan behandles erektil dysfunksjon med akupunktur og hvilken effekt har det? 

   Lembach-Beylegaard, Knut (Bachelor thesis, 2016-04-14)
   Bakgrunn for oppgaven: Det kan være vanskelig for menn å søke hjelp for ED (1,2). Det kan være mange grunner til dette, blant annet manglende støtte og fornektelse av problemet. Menn som knytter sin selvfølelse opp mot ...
  • Akupunktur og Spiseforstyrrelse 

   Kraus, Dorothee (Bachelor thesis, 2016-04-14)
   Bakgrunn: Anorexia nervosa er en ”moderne” sykdom som ikke blir nevnt i historiske kinesiske tekster. Moderne TKM forfattere beskriver teorier i forbindelse med AN, men per i dag finnes det ingen omfattende forståelse ...
  • Akupunktur og insomnia 

   Magnussen, Siv Grete; Hoel, Karin (Bachelor thesis, 2016-04-14)
   Denne oppgaven omhandler temaet akupunktur og insomnia. Insomnia har i de senere årene blitt et stadig større problem i befolkningen (2,3). Ferske tall fra Norge viser at forekomsten av insomnia blant voksne økte fra 11,9 ...