Recent Submissions

 • Hva sier Tradisjonell Kinesisk Medisinsk teori om syndromdifferensiering og punktvalg ved insomni?: en sammenligning mellom litteratur og nyere forskning 

  Visdal, Gro; Jensen, Anette Bratberget (Bachelor thesis, 2017-09-20)
  Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie på akupunktur og insomni. Søvn er et viktig og grunnleggende fundament i menneskets liv (1). Insomni er et økende problem som berører mange i dagens samfunn. Studien baserer ...
 • Akupunktur og irritabel tarm syndrom (IBS); en litteraturstudie med fokus på reduksjon av stress 

  Hammer, Trine; Nerland, Helge André Dønnum (Bachelor thesis, 2017-09-19)
  Bakgrunn og hensikt Irritabel tarm syndrom (IBS) er en utbredt diagnose hvor forhøyet stress respons antas å være en av flere mulige disponerende faktorer. Det er i vestlig medisinsk litteratur lagt frem flere hypoteser ...
 • Akupunktur mot kroniske korsryggsmerter: en litteraturstudie av teori og nyere forskning 

  Hansen, Maria Omberg; Jerring, Fredrikke Sofie (Bachelor thesis, 2017-09-15)
  Bakgrunn for oppgaven Korsryggsmerter er en av de vanligste årsakene for besøk hos fastlege her til lands (1). Rygglidelser er den største enkeltdiagnosen for trygdeutbetalinger i Norge, sammen med nesten 15% av ...
 • Akupunktur, infertilitet og IVF 

  Vindenes, Hanne Listøl (Bachelor thesis, 2016-04-19)
  Bakgrunn: Ufrivillig barnløshet er ett problem som rammer omtrent 10 % av den norske befolkningen og det er en økende andel som søker hjelp til å bli gravide. 3-4% av barna som blir født hvert år i Norge blir til ved ...
 • Acupuncture and stroke 

  Mohagen, Marianne (Bachelor thesis, 2016-04-19)
  Background: 15000 Norwegians are affected by stroke each year, with the direct cost estimated to be 7-8 billion kroner yearly (1). Stroke is prevalent mainly in the elderly, and with an increasing number of elderly people ...
 • Akupunktur og medikamentelle bivirkninger 

  Willersrud, Susanne; Andresen, Eirin Gislerud (Bachelor thesis, 2016-04-19)
  Et stadig økende antall krefttilfeller i Norge, gir et stadig økende antall pasienter som må gjennomgå cellegiftbehandling. En vanlig bivirkning ved denne behandlingen er kvalme. Da det per i dag ikke finnes gode nok ...
 • Akupunktur og migrene 

  Waage, Lise (Bachelor thesis, 2016-04-19)
  Innledning: Denne oppgaven ønsker å undersøke effekten av akupunktur ved forebyggende behandling av migrene, gjennom problemstillingen: ” I hvilken grad er akupunktur effektiv i forebyggende behandling av migrene?”. Oppgaven ...
 • Hva er meridianer, og finnes de? En drøfting av to paradigmer, forskning og meridianteori. 

  Luukkonen, Mirja; Leren, Marius Ryan (Bachelor thesis, 2016-04-19)
  Akupunktur anses fortsatt som en alternativ medisin i vårt samfunn og det er mye fokus på hvor vidt akupunkturen har en effekt eller ikke. Mye av kritikken rettet mot akupunkturen, bunner i en mangel på aksept av de ...
 • Kan akupunktur redusere symptomene på mild depresjon? 

  Rolstad, Linn Elisabeth (Bachelor thesis, 2016-04-19)
  Bakgrunn Depresjon er en psykisk tilstand som kan komme til uttrykk i fysiske plager. Noen pasienter ønsker å bli hørt og trodd, og har behov for en samtale vel så mye som den fysiske behandlingen. Med den erfaringen ble ...
 • Akupunktur og hetetokter i overgangsalder 

  Moen, Hilde Nyhus (Bachelor thesis, 2016-04-19)
 • Akupunktur og Allergisk Rhinitt 

  Skaret, Nina Wiggen (Bachelor thesis, 2016-04-19)
  Bakgrunn for oppgaven: Valg av temaet begrunnes med egen interesse for å få en bedre innsikt og forståelse av diagnosen, med tanke på erfaring og fremtidig klinisk arbeid. Allergisk rhinitt er en lidelse som er stort utbredt ...
 • Hvordan behandles erektil dysfunksjon med akupunktur og hvilken effekt har det? 

  Lembach-Beylegaard, Knut (Bachelor thesis, 2016-04-14)
  Bakgrunn for oppgaven: Det kan være vanskelig for menn å søke hjelp for ED (1,2). Det kan være mange grunner til dette, blant annet manglende støtte og fornektelse av problemet. Menn som knytter sin selvfølelse opp mot ...
 • Akupunktur og Spiseforstyrrelse 

  Kraus, Dorothee (Bachelor thesis, 2016-04-14)
  Bakgrunn: Anorexia nervosa er en ”moderne” sykdom som ikke blir nevnt i historiske kinesiske tekster. Moderne TKM forfattere beskriver teorier i forbindelse med AN, men per i dag finnes det ingen omfattende forståelse ...
 • Akupunktur og insomnia 

  Magnussen, Siv Grete; Hoel, Karin (Bachelor thesis, 2016-04-14)
  Denne oppgaven omhandler temaet akupunktur og insomnia. Insomnia har i de senere årene blitt et stadig større problem i befolkningen (2,3). Ferske tall fra Norge viser at forekomsten av insomnia blant voksne økte fra 11,9 ...
 • Akupunktur og hetetokter 

  Østby, Kristin Strøm (Bachelor thesis, 2015-02-04)
  Denne oppgaven handler om akupunktur og hetetokter i overgangsalderen. Mange kvinner opplever plager i overgangsalderen, og den vanligste av dem er hetetokter. Problemstillingen er: ”I hvilken grad kan akupunktur ha ...
 • Akupunktur og migrene 

  Jonassen, Sivert (Bachelor thesis, 2015-02-04)
  Denne bacheloroppgaven ønsker å belyser hva forskning sier om effekten av akupunktur på migrene gjennom problemstillingen: ”Hva sier forskning om effekten av akupunktur på migrene?”. Metode Har valgt å bruke en ...
 • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og Akupunktur 

  Baade, Siri Tefre; Egedal, Sidsel (Bachelor thesis, 2015-02-04)
  Mange lever med diagnosen Posttraumatisk stresslidelse, og det er forventet at flere i fremtiden vil få stilt diagnosen. Det er sannsynlig at flere vil oppsøke alternative behandlingsmetoder for lidelsen, ...
 • Revmatoid artritt 

  Forsland, Christina (Bachelor thesis, 2015-02-04)
  Bakgrunn for oppgaven er Revmatoid artritts (RA) omdiskuterte behandlingsstrategier. RA er en av flere autoimmunelidelser, som man ikke vet direkte årsak til og som ikke er kurativ. Det er et omfattende sykdomsforløp, og ...
 • Fødselsstimulerende akupunktur - en litteraturstudie 

  Greve, Tine (Bachelor thesis, 2015-02-04)
  Problemstilling: Hvilke vurderinger bør jordmødre som anvender fødselsstimulerende akupunktur ved fødselsdystoci gjøre med hensyn til valg av akupunkturpunkter? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie hvor jeg har ...
 • Polycystisk ovarie syndrom og akupunktur 

  Jektvik, Silje (Bachelor thesis, 2015-02-04)
  Bakgrunn for oppgaven Polycyctisk ovarie syndrom er den vanligste hormonelle ubalansen hos kvinner i befruktningsdyktig alder (1). Denne kroniske tilstanden rammer 5-6% av disse kvinnene (2). Det er også den største årsaken ...

View more