Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHovden, Martin Thuve m.fl.
dc.date.accessioned2015-02-03T07:44:01Z
dc.date.available2015-02-03T07:44:01Z
dc.date.issued2009-05-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275243
dc.description.abstractRapportens mål er å utrede Høgegga i Melhus som alternativ til ny godsterminal for jernbane i Trøndelagsregionen. Det er lagt vekt på beregning av pris på forskjellige utformingsalternativer, samt en vurdering av samfunnsøkonomiske konsekvenser ved en eventuell flytting til dette området. Endring i trafikkstrømmer rundt Melhus og i Trondheim sentrum er også vurdert. Det er i tillegg gjort rede for dagens situasjon på Brattøra. Kapasiteten til Brattøra godsterminal er i dag fullt utnyttet, men ved betydelige investeringer kan kapasiteten økes til forventet 2020-nivå. Godsterminalen genererer mye tungtrafikk i Trondheim sentrum. Med bakgrunn i dette er flytting uunngåelig. Fire mulige planløsninger for utforming av godsterminalen er blitt vurdert og prissatt. Det konkluderes med at den beste løsningen er en terminal operert både med traverskraner og tradisjonelle lastegater. Det anbefales en terminal på om lag 107 dekar og med en kapasitet på ca 390000 TEU per år. Videre konkluderes det med at plassering av ny banegodsterminal på Melhus er samfunnsøkonomisk lønnsom, men det ikke en pareto optimal løsning. En plassering på Melhus vil hovedsaklig ha positiv innvirkning på trafikkstrømmer i Trondheimsregionen. Dette kommer av at tungtrafikken som følge av gods fraktet på bane vil avta når en nærmer seg sentrum, og vil bli betydelig redusert i selve sentrumsområdet sammenlignet med dagens situasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorges teknisk- naturvitenskapelige universitetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesEksperter i team;
dc.subjectgodsterminalernb_NO
dc.subjectMelhusnb_NO
dc.titleNy banegodsterminal på Melhusnb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.source.pagenumberVI, 40 bl. + vedleggnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel