Brage vll være stengt kl. 21:40-07:30 pga. vedlikeholdsarbeid.