Show simple item record

dc.contributor.authorRinde, Eli
dc.contributor.authorNorling, Karl
dc.contributor.authorGitmark, Janne Kim
dc.contributor.authorFagerli, Camilla With
dc.contributor.otherRinde, Eli - Project manager
dc.date.accessioned2015-01-23T09:18:09Z
dc.date.available2015-01-23T09:18:09Z
dc.date.issued2008
dc.identifier5638
dc.identifier.isbn978-82-577-5373-3
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/274623
dc.description.abstractNorsk Institutt for Vannforskning (NIVA) ble engasjert av Oslo kommune Friluftsetaten til å undersøke hvilke marinbiologiske kvaliteter som finnes i Hovedøybukta ved Hovedøya som grunnlag for vurdering av nødvendige tiltak og hensyn knyttet til den planlagte oppryddingen av forurenset sediment. Det er påvist høye konsentrasjoner av miljøgifter i området, noe som er ansett som svært skadelige for marine organismer. Det ble funnet et relativt rikt dyreliv i bukten, både med hensyn til antall arter og antall individer. Dette tilsier stor mulighet for spredning av miljøgifter gjennom næringskjeder til både fisk og fugl. Det ble observert to arter som står på Norsk Rødliste, sandskjell (Mya arenaria) og sukkertare (Saccharina latissima). Vi anser det som nødvendig å rydde opp i de giftige sedimentene i området. Våre anbefalinger er å bruke de mest skånsomme mudringsmetoder og at det brukes siltskjørt for å minske partikkelbelastningen på de nærliggende dypere områdene med observerte biologiske verdier. Videre anbefaler vi at mudringen bør foregå om vinteren når den biologiske aktiviten er lav. Vi har pekt ut dypere områder nær det aktuelle mudringsområdet med forekomst av spesielle arter som tilsier ekstra hensyn ved mudringsarbeidet. Ved å unngå mudring i en buffersone rundt skjæret som har et relativt tynt sedimentlag med miljøgifter, vil en kunne sikre en kilde til spredning og reetablering av de mer følsomme bløtbunnsartene og av sandskjell. Denne buffersonen og kilde til spredning vil kunne økes ytterligere ved å unngå å mudre dypere enn 5 m dyp. For å ta vare på sukkertarepopulasjonen i området anbefaler vi å flytte og tilbakeføre sukkertareplanter.nb_NO
dc.description.sponsorshipOslo kommune, Friluftsetatennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5638
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.subjectnaturverdier / Biological assetsnb_NO
dc.subjectmarin biologi / Marine biologynb_NO
dc.subjectsmåbåthavn / Small boat harbournb_NO
dc.subjectmiljøgifter / Environmental pollutantsnb_NO
dc.titleMarinbiologiske undersøkelser ved Hovedøya april-2008nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.relation.project28233nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge